نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هــنـــدوگذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

از برکت نوروز، هر روزِتان نوروز بادا ! برای شما عزیزان سال ١٣۸۵ هجری خورشيدی، سال پيروزيها و سعادتمنديها باشد. 


مکن خراب که در نزد صاحبان نظر    هنوز طعنه به محمـــود بتشکن باقیست
  


سال دوم

 شمارهً٢٤
 حوت
١٣٨٤هجری خورشیدی،
مارچ
٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 

بهار
١٣۸۵

 

 

 


۸ مارچ

 

زن «ضعیفه!» یا
انسان برابر حقوق با مرد؟داکتر اکرم عثمانشادباش های هشتم مارچ


نادیه فضل


 
نقطهء خلا سفیدی
اثری


انور وفا سمندر
از شمارهً آینده تقدیم میگرددجگجيت سنگهـ در
کابل
 کنسرت می دهد


طور معرفت
اخبارِ تازهً وطن

علل و انگیزه های انهدام
 مجسمه های بامیان


دوکتور اکرم عثمانسنگ هم دلی دارد


نصیر مهرینو ایوان خالی بود


لطیف ناظمیفریاد های بیصدای
تاریخ


استاد یوسف کهزاد

گفت شنودها

با شادروان
پوهاند داکتر جاوید


در بارهً بودای بامیان

با

استاد لطیف ناظمی


ترور تاریخامنیت گرفتن بعد از تخریب!

 
دیگر نبشته هااهانت به حضرت پیامبر گرامی اسلام

(دشمنی علنی نسبت به خدا و
مسلمانان سراسر جهان)انجنیر سخی ارزگانی
استاد اکبر روشن
فریاد گری
با گلوی خاموش


فاروق فارانی
کيسه او د خيال جونگړه


انور وفا سمندر
اعياد هندوان در
 زين الاخبار گرديزي
و جستجوی ان در ميان
 هندوان افغانستانپوهنوال رسول بارویمحمود طرزی
در فاصلهً دو دربار


انجینر خلیل الله روؤفی

 


فلم فرهنگ ستیزی را
تماشا کنیداگر باران ببارد
باميان دشت
نيلوفر خواهد شد


صبورالله سیاه سنگ

از همین نویسنده:
* -
نیلوفر هایی برای بودا

*- اگر پیکرهً بودا برجا میبود...سوگنامهً برای بودا
از

الهام غرجی

د یوی ستري کلتوری
غمیزي په یاد
لیکوال
پوهنوال رسول باوری

PDF

بودا، طالبان و
دولت فعلی


داکتر فقیرچند چندیوک
از غبار تا غبار

برگردان:
خداداد عالمی
 

تروريسم فرهنگی
وسه پيشنهاد

در پنجمين سال
 فاجعه مجسمه های بودا


داکتر هارون امیرزاده


در همین رستا
صحبت  صاحبنظران
 با بی بی سی
BBCبه عهد تخلیق مجدد بودا هرگز
وفا نشد!

تبـــــــعیدی
داستان کوتاه از


اکرم عثمان
بَبَلی، شانتی و من
داستان کوتاه از

سارا میترال
غروب گلسرخ
داستان کوتاه از


پروین پژواکدود و آتش
داستان کوتاه


عزیز علیزدادهسکسی یا
دیسکویی
طنز از


واحد نظریباستان شناسی پارلمان

طنز از
 کاکا تیغون

 


تندیس بودا
سروده ی از


بیرنگ کوهدامنیقتل عام سنگها
سروده ی از


شبگیرپولادیانشهادت بودا
شعری از


عزیزالله ایماخنگ بت
و
سرخ بت


داکتر رازق رویین

* - بودای بامیان
قامت دار
و
پیکرهً بودا
سروده های تازه از


منیرسپاس


در ثنای پیکره های
عظیم  بامیان


بهارسعیدشبی که بودا
را شکستند

و
بهارِ بی پیکر

سروده هایی از


حمید معاشرچه شد بت نغز
این دیارت
سروده ی از

میرزایی
خواهر از  خانه  مبرا

امام عبادیگریستم
سروده ی از


فضل الرحیم رحیم 


چشمهایت
سروده ی از


پرتو نادریعریضه
سروده ی از


خالده نیازیسنگــــــيتا
شعری از

آرش آذیشرنگین کمان صبح
شعری از


نادیه فضل
 
کودک آواز خوان


پیمان حبیب زی
 

تویی زنده گیم!

یک آهنگ به دو آواز
کمار سانوو

و

نعیم پوپل
 


در ادامهء محفل پورغنی

پیام استاد واصف باختری

صحبت فریحه یعقوب

 


حقوق بشر در افغانستان
سال
٢٠٠۵

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                       13.03.2006                             Nächste Update am                        28.03.200600000           

 

                                                                     www.kabulnath.de                                                                         

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا