ی ی

 

 

 

 

 

ی  

 

  ی یی
  ی ی یی
 ی ی ی 
ی ی

 


 

ی یی    Ԑ یی

 

  ی ی ی ی 28.12.1996 ی ی ی  ی یی ͘ ی ǘ ͘ ی . ی ی ǘ Ϙ یی , .

 

ی ی ی یی   ی یی ی ǐ ی  ی یی   ی ی   ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی یی  ی  ی  ی ی ی ی Ϙ ی   ی  ی ی ی ی ی  ی  э ی ی.

 

  ی ی      ی   ی ی     ی ی ی  ی .   ی ی  ی  ی ی    ی ی ی ی  ی ی ی ی  ی ی    ی  ( ѐ    ی   ی ی)   ی   ی  ی  یی  ی  ی ی  ی ی ی ی .

 

ی  2004 یی 9 ی ی  ی   ی ѐ ی ی   ی ی ی ی , ј    ی یی  ی  ی ی ی ی Ԑی ی .

 

ی  ی ی ی ی ѐ ϐی ی   ی ی یی یی     ی ی ی   ی   ی        ی ی . 

 

ی  ی ی      ی   ی  ی   ی یی ǐیی ی

 

 

 

 

*********

          ٢٤         э 2006