نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنــــدوگذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 


واصف باختری

 

نوشدارو

 

 

 

 


خالده فروغ

 

باران شک

 

 

 

 


لیلاصراحت روشنی

 

آیینۀ کابل و...

 

 

 

 


پرتو نادری

 

بامداد پغمان

 

 

 

 


رفعت حسینی

 

دفتر نایاب لبخند

 

 

 

 


داکتر پروین پژواک

 

تاریخ تهی از نام ماست

 

 

 


آرش آذیش

 

تحویل سال

 

 

 

 


داکتر رازق رویین

 

عبور

 

 

 

 


نسیم اسیر

 

بهار در غربت

 

 

 


غلام حیدر یگانه
 

ای آسمان

 

 

 

 

باربارا


برگران شکرالله شیون

 

 

 

 

 

 


يک شاخه پدما

(براي سالگرد کابل ناتهـ )


صبورالله سياه سنگ
 

هشتم مارچ از هر نگاه فرخنده است. افزون بر آنکه برترين نام زن و زيبايي با همين روز ارزنده پيوند دارد، نخستين سالگرد سايت "کابل ناتهـ" (مصباح کابل) نيز با هشت مارچ 2006 گره مييابد.


 

 

صدايم کن کجايي !

و نوشادعلي
هم به جاويدگان پيوست


 

 

 

 

جامعهء مدنی در اندیشهء
 ابو نصر فارابی


پرتونادری

 

بحث جامعهء مدنی از روزگاران درازی بدینسو زیر نام (سیاست مدن) در اندیشهء حکمای خاور زمین وجود داشته است. اما این بحث ها آن گونه که در غرب در دوران رنسانس و عمدتاً پس از سدهء شانزدهم ميلادی پی گرفته شد؛ .....

 

 

 

 

ريشه‌هاي نمود ادب شفاهي
«چيستان» در فرهنگ
اوستایی

 

داکتر اسدالله شعور

 

همايشی بين المللی «فرهنگ زرتشتی و جايگاه آن در تمدن جهانی» به روز جمعه پنجم سپتامبر ۱۳۸٢ در شهر دوشنبه، پايتخت تاجيکستان برگزار شده بود. اين همايش به ابتکار دولت تاجيکستان و حمايت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) ....

 

 

 

بحثی در زمینهء نگارش
نامی


بچه سقو

 

کاظم کاظمی

 

شايد اين بحث‌، بيش از «نگارش‌»، به «تاريخ‌» و «ادب‌» ربط داشته باشد، ولي چون آن را در متون پژوهشي ما بسيار ديده‌ام‌، اينك يادآور مي‌شوم....‌.

 

 

 

 

بچه سقو ـ بچه سقو نیست!


الهام غرجی

 

اقای کاظمی متنی در مورد حبیب الله کلکانی نوشته اند و از انهای که ایشان را بنام بچه سقو در متون تاریخی و علمی یاد کرده اند - ویا می کنند- انتقاد کرده اند.....

 

 

 

 

 

لـــــــــــکه

 

داستان کوتاه از

خالد نویسا

 

 

مــــــــزدور

 

داستان کوتاه از

رهنورد زریاب

 

 

 

قلم و کلنگ

 

داستان کوتاه از

پروین پژواک

 

 

 

بچه خوره

طنــــــــز

عباس موذن

 

 

 

 

 

باید از گذشته آموخت
و به راه اعتدال توجه کرد

 

داکتر اکرم عثمان

سی سال اخیر هم تلخترین و هم آموزنده ترین سالهای عمر ملت ما بوده است. تلخترین از آنکه مردم ما نه در ایلغار چنگیز و هلاکو و نه در غارتگری های تیمورلنگ مثل و مانندش را دیده بودند. آن جهانکشا ها عمدتأ شهر ها را که مراکز قدرت و تجمع مردم ...

 

 

 

 

 

 

 کودتای هفت ثور،
باد کشت کرد وتوفانی درو!

 

نصیرمهرین

هفت ثور
١٣۵۷ خورشیدی، در تاریخ چند دههء پسین افغانستان، نقش چشمگیر وغم آمیزی دارد. چه بسا که این نام برای اکثریت آزار دیده گان یاد آور مصیبت ها وغم های بیشمار میشود. و یاد از روزگاردشواری که مردم درد دیده وحرمان کشیدهء مابه آن بازگشته اند،

 

 

 

 

 

بالاحصار کابل و
پیشآمد های تاریخی

قسمت پنچم

 

احمدعلی کهزاد

در اواسط قرن 7 مسیحی (645) در سال 23 هجری بار اول سپاه عربی در سرحدات غربی افغانستان تماس پیدا کردند. و چندی بعد در حوالی سال های 32 و 33 از سه جبهه (نیشاپور، هرات و بلخ) بطرف تخارستان، (زرنج، بست، رخد) بطرف زابل و کابل (قصدار، قندابیل، بیضا) بطرف ملتان به حرکت و پیشروی آغاز کردند.

 

 

 

 

 

مروری بر عوامل و
زمینه های پیدایش
طالبان

 

قسیم اخگر

پیدایش طالبان و پیروزیهای چشمگیر و سریع آنان طی مدت زمان کوتاه نه فقط برای مردم افغانستان بلکه برای تمام مردم جهان، یکی از عجیب ترین حوادث نیمه دوم قرن بیستم به حساب می آید.حادثه ای غیرمترقبه و خلاف انتظار که حتی پس از قوع آن نیز تحلیل وتعلیل آن کاری ساده و آسان نبود.

 

 

 

 

مردی که بم و آتش.... فروخت

 

 ملک ستیز

چگونه عبدالقدریر خان پاکستانی توانست دستگاه اطلاع رسانی و استخبارات غرب را فریب دهد و شبکه جهانی قاچاق اتومی اش را به دور جهان بچرخاند و دنیای امروز را به محل خطرناک تری مبدل سازد. فقط چند سال پیش عبدالقدیرخان در هوای تمیز وآزاد جنگل شخصی اش که خانه مجلل وی را احاطه کرده بود

 

 

 

 

 

وضعیت رقتبار زنان
و ضرورت مبارزات
ملی، سیاسی و فرهنگی
در افغانستان

 

انجنیر سخی ارزگانی

افغانستان عزیز آمیزه یی از اقشار و بافت های مختلف فرهنگی، اتنیکی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی، دینی، سیاسی و ... اجتماعی جامعه بوده که اگر گزاف گویی و مبالغه نگردد، بیش از نصف کل جمعیت ما را زنان تشکیل می دهند. شوربختانه که این مهمترین قشر اجتماعی جامعه یعنی زنان میهن ما در امتداد تاریخ کشور...

 

 

چکامه های فرازستان
شناسنامه ی شعر فارسی
در بخارای شرقی
زادگاه گویش دری ( درواز)


رحمت الله بي
ژنپور

 

 

 

ادوارد کارابالو آزاد شد

 

احمد شیرزاد

 

وقتی صحبت از ازادی یک زندانی را میشنویم حتماَ تصور خوبی در ذهن انسان تداعی میگردد که کسی از بند رهائی یافت و دیگر در اسـارت نیست، و این تصویر مسلماَ ناشی از ان شناختی است، که انسان ازاده از زندان و زندانبان و زندانی در بند زندان ستمکاران دارند.

 

 

 

وظیفهء عمدهً من
 تامین حقوق بشر
در افغانستان ا
ست
 

برگردان ایشور داس

گفت و شنود با آقای توم کونیگیز، فرستاده سازمان جهانی ملل، در افغانستان  در رابطه با دشواری هایی تهیدست ترین کشور جهان با خبرنگار روزنامهء تاگیس اشپیگل المان.

 


 


سال دوم

 شمارهً
٢۷
ثور
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
می
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 


 

 

 

 

 

 

 

 برای شنیدن صحبت های
شان اینجا را کلیک کنید

 

آقای دکتور ناشناس:

به نظر من ذکر نام اقوام  در سرود ملی مساله ای اقلیت و اکثریت را حل نمیکند

 

استاد وهاب مددی:

درکنار نام دیگر اقوام بایست نام افغانهای هندو نیز در سرودملی ذکر می شد.

 

آقای احمد مرید:

به نظر من هم در سرودملی ذکر نمودن نام هندوهای افغانستان در جمع دیگر اقوام ساکن در کشور ضروری بود.


 

خاطرات صبغت الله مجددی
از هشتم ثور

 
 

 

 

 

طور معرفت

اخبارِ تازهً وطن
 
اطلاعیه
بنیاد آیینه فرهنگ
 افغانستان

 احمدظاهر فقید

فقط صداست که می ماند !


گفت وشنودی اختصاصی
 فضل الرحیم رحیم
با


کریم تنویر
نمایشنامه نویس ممثل دایریکتر
و سینما گر
 موفق افغان در کشور هالند.

 
یک به دنیا صد به آخرت
مجموعه طنز از

داکتر واحد نظری

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                    30. 04. 2006                             Nächste Update am                      15. 05. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا