کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیۀ
بنیاد آیینه فرهنگ افغانستان

و

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در المان

 

 

پیوست اطلاعیه پیشین به آگاهی دانشمندان، پژوهشگران، نویسنده گان، شاعران، حلقات فرهنگی، علمی و پژوهشی، رسانه های ارتباط جمعی و گروهی، مطبوعات رسالتمند، انجمن ها و هنرمندان و کافه شیفته گان و ارادتمندان استاد بزرگ شادروان اکادمیسن پوهاند داکتر عبدالاحمد جاوید رسانیده میشود که:

محفل بزرگداشت و ارجگذاری از شخصت ممتار علمی، فرهنگی، ملی و خدمات بیش از نیم قرن این دانشمند بی بدیل شرق، بعد از ظهر روز یکشنبه ٤ جون ٢٠٠٦ در تالار با شکوه هاشمی بلست، شهر فرانکفورت، المان برگزار میشود.

 

با ارادت زهره یوسفی

ارتباط و معلومات:

 

Tel./Fax: (0049) 06181 94 52 863

e mail: Zohra.yusufi@web.de

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢٦         اپریل 2006