ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

 

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ی ʡ ی .

  

ی ǐ ی یی ی ϡ ی ی یی ʘ ییϡ ی ی ی ی ییϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی јی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی ی .

  

یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی یǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Șϡ ی Ͽ ی یی ی ی ی ی ی ! Ԙ یی ی ی 䐡ی ی ی ی Ͽ ǘ یی ی ی یی . ǐ ی ی ی ی .

  

ǐ یԐی ی ی ی ی ی Ȑی ی ʡ ی ی ی یی Ґ ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی ! ی ی ǐ ی ʘ ϡ ی یԡ ی Ͽ

  

ی Ȑی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی . э ی ی ی ی ی ی ( ی ی ) ѿ ی ی ی Ґی ی ی (ی ј ی یی !) ϡ Ԙ Ș یϡ یی. ی ی ی ی ی ی ی ی (ϡ ی) ی.

  

э یی ی یʡ ی ϡ ی ی ی Ԙی ی ی ی ییی یی یی یʡ ی ی ی ی ی یی ی Ԙی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی ی Ϙ ی . ی ی ی Ԙ ϐ ی یی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی ϐ ی ϡ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǐ یϡ ͘ ی ی ی ی ی ی ǁی یی Ͽ یی ی ی ی ی ی ی ی ј .

  

Ȑی ی ی ی یی ی Կ ی ی ی ی ʐ Ԙ ! ی ی ی ی ی . ی ی ʐی ǘ ! ی ϐ ی Ȑ ی ͘ ی 8 ͘ ͘( ی ϐ ی) ی 8 ͘ی 2 ی ی ی ی ی Ӂی ی 2 ͘ی یϡ ی ی ی ѐ ی ی ʘ . ی ی ѿ ی ј ͘ ͘ی ی ی یییϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ی .

  

ی ی ی ͘یی ی ʡ ̡ ی ی یی ی ی ی یی یی ی Ԙ ͘ی ӡ ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ( ǘ) ϡ ی ی ی ی ! ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ϡ ǐ ی ی ی ی یی ȁ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ѐ ͘یی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی یی ی ǘ یǘ ϡ ی ی یԘ یی ϡ ی ی ی ی یی ی ی .

  

ǘ ی

ی

ی Ґ

ǐ یܐ

ی

ی ܘ

ی ی

یی ی

ǘی ی ی

ی ی

ی یی

 

ی

ܐ ی ی

ی ی

Șی ܁ی

ǎ ی

ی

 

ی Ԙ

  ی

 

 

 

ی :

1- : یی 11 1385 1-05-06 ی

2- ی : ی ǁ 1382 Ϙ . یی 51 52

 

***********

          ٢۷         ی 2006