کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفت وشنودی اختصاصی فضل الرحیم رحیم
 خبر نگار ازاد
با کریم تنویر
نمایشنامه نویس ممثل دایریکتر و سینما گر
 موفق افغان در کشور هالند.

 

 

 

 

کریم تنویر در سال 1341 خورشیدی در ناحیه شاه شهید کابل در یک فامیل روشنفکر دیده بدنیا گشوده بیش از بیست سال است که در عرصه هنر تمثیل تیاتر و سینما مصروف کار است در حال حاضر کریم تنویر با فامیلش در کشور هالند زندگی می کند.برای معرفی بیشتر وی توجه عزیز خوانده را به مصاحبه ئ که باوی انجام شده معطوف میدارم.

سوال

انگیزه ئ که شما را به دنیا سینما وتیاتر کشاند چی بوده ایا در این رشته تحصیلاتئ اختصاصی دارید

جواب

از نو جوانی به هنر تمثیل علاقمند بودم و گا ه گاهی در نمایشنامه های که در مکتب براه انداخته می شد سهم فعال می گر فتم رفته رفته سهم گیری ام در نمایشنامه ها و تشویق معلمین و همصنفانم بدرقه ئ درخشش استعداد و دلبستگی ام به هنر تمثیل گردید و روزی استاد بیسد برای اولین بار در نمایشنامه ظالم برایم نقشی را داد که با موفقیت تمام نقش ام را اجرا کردم استاد بیسد مرا مورد تشویق قرار داد همان تشویق استاد سر اغازی بود برای ادامه ئ کارم در تیاتر سینما و تلویزیون که می خواهم با کمال صداقت بگویم تشویق استاد بزرگوار بیسد رهنمائی راه زندگی هنری ام گردید و به این اساس من خود را همیشه مدیون ان بزرگ مرد تیاتر کشور ما میدانم. در مورد تحصیل ام در رشته هنر تمثیل باید عرض کنم که رهنمائی های دلسوزانه ئ استادان بزرگوار عشق سرشار ام به این هنر و تجربه کاری ام رهنمودی خوبی در زندگی هنری ام بوده است.

سوال

تبصره شما در مورد سر گذشت سینما وتیاتر و اینده ان در افغانستان چیست

جواب

سر گذشت هنر تمثیل و تیاتر در افغانستان همیشه با تعصب گور اندیشان دست و گریبان بوده انچه امروز ما شاهد ان هستیم که زن افغان نمی تواند در تیاتر وسینمائ داخل کشور نقش بازی کند و در گذشته ها هم ذهنیت جامعه ما تحت تاثیر جدی تعصب گورگورانه قرار داشت به هنر مند و یا هنر پیشه به دیده حقارت می نگریستند اما به عقیده من رو اوردن احمد ظاهرو درخشش بینظر ش در عرصه هنر موسیقی که وی فرزند صدراعظم بود و دیگرسفر استاد سر اهنگ در سال 1342 به هندوستان که استاد با لقب استاد موسیقی شرق به افغانستان بر گشت حضور این دو شخصیت باعث تحول در ذهنیت عامه گردید دهه 50 خورشیدی اغاز یک موجی درخشش هنر و هنرمند بود که در دهه های 60 و70 خورشیدی این موج درخشان به ثمر رسید البته باید خاطر نشان نمایم که زمینه رشد هنر و هنر مند رابطه به سیاست های دولت دارد اگر دولت بخواهد رشدواعتلا در عرصه هنر بوجود اید بی تردید چنین کاری نیکی انجام می شود در غیر ان تجربه سالهای بعد از سقوط حکومت دکتور نجیب الله مثالی خوبی برای گفتارم است

سوال

ایا با ممثلین و سینما گران داخل کشور هم تماسی دارید تلاشهای هنر ی انها را چگونه ارزیابی می نماید

جواب

همانطوریکه بهتر میدانید هنر تمثیل و سینما تا سال 1371 خورشیدی جایگاهش را در جامعه پیدا نموده بود وتازه کارهای در جهت اعتلای سینما وتیاتر در معرض اجرا بود که پشت کار و علاقمندی دست اندر کاران عرصه هنر ازیک جهت و شوق ودلچسپی مردم از جانبی دیگری زمینه میداد که کاروان به سر منزل مقصود برسد اما تحولات نا خواسته سیاسی موجب گردید این همه ارزو ها به خاک یکسان شوند و سر اسیمگی ویک وقفه ئ زمانی به عنوان سقوط و رکود در عرصه هنر در داخل کشور بوجود اید که واقعا غم انگیزاست اما بعد از سال 2001 عیسوی با بر گشت عده ئ از دست اندر کاران هنر سینما چون انجنیر لطیف جوان شیر حیدری نذیر خارا  صد یق برمک نفیسه یلدا  خانم فرخزاد امیدواری های را برا احیا ئ مجدد سینما بوجود اورده است باز هم می خواهم بگویم که اگر دولت به حمایت سینما گران نپردازد وضع سینما و در مجموع هنر در حالت رقتبار باقی خواهد ماند همین حالا با تجربه تر ین ممثلین مانند غفار ظلام نفیسه یلدا عبدالمحمد خاکسار اعظم همسفر  نبی تنها فقیر قویدل  زمری اجتماعی و سایرین در داخل کشور قرار دارند دلهای انها مالامال از عشق به هنر و سر هایشان پر تجربه در این راه است .من با انجنیر لطیف صدیق برمک نفیسه یلدا قادر فرخ جوان شیر حیدری تماس های دارم .

سوال

چه وقت به غربت پناه اوردید و دراین جا چی کار های هنری را انجام داده اید و در همین حال حاضر چی کار های تازه روی دست دارید

جواب

از سال 1994 به دیار غربت پناه اوردم هفت نمایشنامه طنزی کمیدی و داستانی نوشته ام و همزمان این نمایشنامه ها را دایرکت نمودام و در بعضی از انها نقشی هم داشتم بعد از سال 1999 نمایشنامه های نادان خوش لباس  توریست مفلس خوشحال چالاک خواستکاری افغان کمپنی را نوشته ام فلم های گل محمد ودر محمد سایه مرگ را دایرکت و کار فلمبرداری ان به پایان رسیده و دو فلم دیگرم بنام های  وارث و پرفیسور کار فلمبرداری ان جریان دارد ضمنا می خواهم خاطر نشان سازم که من ریاست انجمن سینماگران جوان افغان مقیم هالند را به اشتراک 65 نفر ایجاد نموده ام که تعداد 8نفر ان دختران و زنان افغان مقیم هالند هستند و48 نفر ان پسران و مردان افغان می باشند چهره های که تا حال در نمایشنامه ها و فلم ها خوب درخشیده اند البته از بخش دختران می توانم نام ببرم مریم شریفی خاطره نوبهار ارزو نوبهار ورانگه اماچ  پری چهره  فیروزه حقانی  نرگش  و یا سمین

سوال

ایا از اولاد هم پل پای شمارا درهنر تمثیل تعقیب مینمایند

جواب

بلی پسر ام شهیم تنویر که 15 سال دارد از کودکی علاقمند هنر تمثیل بوده ودر بعضی از نمایشنامه ها هم نقش داشت قرار است فلمی بر روی رومانی کاغذ پران باز تهیه شود که وی ممکن در ان نقش اصف را بازی کند در فلم های که در هالند تهیه شده نقش های داشته فعلا علاوه از اینکه مصروف تحصیل است در تیاتر Catch هالند نقش های را بازی می کند.

سوال

اگر بخواید حرف های دل تانرا به عنوان پیام به دست اندر کاران سینما وتیاتر در میان بگذارید چی خواهد بود

جواب

پیام من برای سینما گران کشورم این است ماباید به کار و شخصیت هنری اساس گذارانئ چون استاد فرخ افندی استاد مشعل هنر یار استاد رفیق صادق استاد بیسد استاد حمید جلیا استاد توریالی شفق حبیبه عسکر میمونه غزال کریم جاوید قادر فرخ حبیب ذلگی ف.فضلی حاجی محمد کامران و دیگران ارج بگذاریم زیرا انها مشعلداران هنر تمثیل در کشور ما بودند و هستند انها رنجهای فراوانی را متقبل گردیند تا هنر تمثیل را در جامعه ما معرفی نمودند انچه بسیار عمده است در حال حاضر برای احیائ سینما وتیاتر باید مشوره و تفاهم با هم دیگر داشته باشیم زیرا با مشوره و تفاهم ما می توانیم طرح با بنیادی قوی سینما وتیاتر را بریزیم انانیکه با امکانات ناچیز و با در امد بخور نمیر در داخل افغانستان مشعل هنر را فروزان نگهمیدارند می خواهم بگویم که شخصت تک تک شما قابل افتخار وکار تان قابل احترام است.

هالند  10 اپریل 2006

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢۷         می 2006