نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

مقدم فرخندهء «هفت روز نوراتي» (٢٣ سپتمبر تا اول اکتوبر) را براي افغانهاي هندو و حلول ماه مبارک رمضان را براي افغانهاي مسلمان در هر گوشهء جهان مبارکباد گفته و از درگاه پروردگار براي همه هموطنان صحت و سعادت، فيض و برکت، و توانايي و توفيق استدعا ميکنيم. اهالي کابل ناتهـ

 


صوفی احمدی علی

کندهاری(٢)
واصف باختریشعر بلند

بیان نامهء

وارثان زمین

پرتو نادریبا گبر و ترسا و یهود...

رفعت حسینیهجرت زنبق ها

آرش آذیشگذار

داکتر رازق رویینهمسایه

قربانعلی رضائی


آه ای هموطنان

خالده فـــــــروغبرای هزار ساله شدن...

محمود فارانیرودِ آتش
داکتر پروین پژواکبرگردان شعر

لالایی گهوارهء

درختزارهای شمال

عثمان امانیسرشک

بشیر سخاورزدست فریاد

شکرالله شیونلبهای خشک چشمه

خالده نیازیبرآورد

هما آذرشکست سکوت

منیر سپاسهمنفسی
محمد زرگرپورخیانت


 


شمس در آیینهء شمس

بخش اول

 پرتو نادری
خدا قهر کند بلغار را

محمود طرزی


بشیر سخاورز

 

 

 


نجيب رستگار
در پردهء هفتم خاموشي

صبورالله سياه سنگ
محمود طرزی
و
اندیشه اش
اندرباب زبان پشتو

نعمت حسینی

اگر می آییجاوید اختر ـ جگجیت سنگهـ و
صبور الله سیاه سنگ

"خر کریم را نعل کردن"

آرش فروزی


(((())(())))بخش پنجم
طـــــــــــــــــلا

داستان کوتاه از

رهنورد زریاب
آخـــــــــــر شب

داستان کوتاه از

خالد نویسا(((())(())))


از گنجستان تصنیف


آهنگهای هندی و اردو
 بر فارسی


 یادوارهء شادروان پوهاند
علامه عبدالحی حبیبی
تأریخنگار، نویسنده، پژوهشگر  و
 مبارز کشورما

 

داکتر اکرم عثمان

 

علامه عبدالحی حبیبی

دانشمندی بلندنظر و وطندوست

 

علامه استاد عبدالحی حبیبی از اکاظم و اکابر دانشمندان افغانستان است. او به سال ١٣٢۸ قمری در قندهار چشم به جهان کشود و در سال ١٣۶٣ خورشیدی در شهر کابل دیده از جهان پوشیده است.

بی تردید او یکی از نخبگان فرهنگ و دانش افغانستان بود....

 

 

 

 

ليکوال : پوهنوال رسول باوري

 

د علامه حبيبي
د تاريخ مختصر افغانستان ځني ځانګړتياوي

 

د تاريخ پيژندنه به هر چا په خپله رايه کړې وي  خو يوه رايه دا ده چي ،  تاريخ  يو داسي تفصيلي نوم دۍ  چي په هغه کي د  ((زمان)) او  ((مکان))  د يوالې بيان  شته  . دا دوه مفاهيم په حقيقت کي د دې علم بنسټ او هم يې دعلمي شته والۍ اساسي فکتورونه  ګڼل شويدي... . 

 

 

پوها ند عبدالحی حبیبی

مورخ و دانشمند پر مایه ای وطن ما

استاد صباح

 

 

محقق بزرگوار
 استاد عبدالحی حبیبی

 

 آصف آهنگ

شنیدم که اهالی کابل ناتهـ خواسته اند که دربارهء شخصیت های در خور ستایش کشورشان یادواره های برپا دارند چون عنقریب سالگرد وفات دانشمند فرهیخته محقق بنام و سیاستمدار و مشروطخواه دوم کشور....

 

 


پوهاند استاد بینوا،  پوهاند علامه عبدالحی حبیبی و پوهاند استاد علامه رشاد بابا
عکس از سایت لیکوال 

(((())(())))
 

"مهمـان عزيز گلهـاي انديشـه"

(گفت و شنودي با استاد آصف آهنگ)

بازنويس: صبورالله سياه سنگ


(بخش دوم)

 

 

اندیشه های سیاسی و
 روشننگری

شادروان علامه سید اسمئعیل بلخی


میر اسمئعیل مسرور نجیمی


pdf

 

 

 

دلهره گی غرب
 در قبال اوضاع

امنیتی افغانستان به چه معنی است؟

 

 ملک ستیز

 

 درهفتۀ پیش برخی از رسانه های معتبر غرب از نابسامانیهای امنیتی اوضاع افغانستان سخن گفتند. امروز رسانه ها، ایدیالوژی اجتماعی دنیای غرب را می سازند و می پرورانند. رسانه ها نقش بارزی در برنامه های ملی و بین المللی کشورهای غربی دارند

 

 

افغانستان،

جامعهء رشوه زده

(متن فشرده)

نصیر مهرین

 

 


سال دوم

 شمارهً
٣۵
سنبله/ میزان
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
سپتامبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.
 

شمارهً آینده تاریخ
30/09/2006
نشر خواهد شد. 

آسمايي
و

 آتش هميشهیک دو سخن

در مورد

روزه ی نوراتی هندوان
 

 


طور معرفت
اخبارِ تازهً وطن
************


 صحبت با
داکتر سلامت شیفته

 
به همت: نیلاب سلام

 
برگردان: فضل الرحمن فاضل


 محمد سیر و میلاد
دو ورزشکار
فضل رحیم رحیم

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                  15. 09 2006                             Nächste Update am                     30. 09. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا