دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 


 مطالب اختصاصی   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch
 

 
 

 


امید جاری باران...


برتو نادری

 

 

ابری


آرش آذیش

 

 

چشمهای شرق کهن


رفعت حسینی

 

 

آهنگ امید


صدیق رهپو طرزی

 

 

عشقنامه


افسر رهبین

 

 

د مینی نغمه


پوهنمل
ر. ځواکمن

 

 

عبور کن از خط


داکتر اسدالله شعور

 

 

کوچهء خفتهء شبخالده فروغ

 

 

حدیث عشق


سالار عزیزپور

 

 

عطر یادها


خاتول مومند

 

 

پرستو


فرشته ضیایی

 

 

گریه


اجمل آرین  پور

 

 

اگر دوباره نیایی

بیا دف بزنیم


هارون راعون

 

 

ترانه شیرین رنگها

و

گریه
از و حکیمی

 

 

سنگسار


شکرالله شیون

 

 

سنگسار


هادی میران

 

 

سال مولوی


ناصر طهوری

 

 

یک ذره درد


نادیه فضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آهنگ به آواز آفتاب


صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

فرهنگ نقد و نقدپذیری
 

نقد و نقد پذیری دو موضوع جداگانه است؛ ولی، مکمل همدیگر. نقد، لازمه آن نقد پذیری است و وجود آن دو موضوع در هر جامعه ای که خواهان رشد و پیشروی است  علی پیام...&

 

 

 

بستر گلهای سرخ

گفت و شنود آصف بره کی

با خانم نیلوفر پذیرا

 

 

 

نگرشی بر نمادگرایی مولانا
و بررسی
 «فرایند فردییت» در
دو حکایت مثنوی


کاوه آهنگر

کابلی والا دوباره به کلکته می آید!!


عتیق رحیمی

برگردان کاوه آهنگر

 

 


باز تاب دعا به خداوند

نرسید:


 

 

  

 

 

 

پیر زن و سگش

داستان کوتاه

رهنورد زریاب

 

 

 

آب و دانه

رمان بلند از

خالد نویسا

 

 

 

روایت آیینه

رمان بلند از

عزیزالله نهفته

 

 

 

مهمانی

داستان کوتاه از

دستگیر نایل

 

 

 سالروز تولد
هنرمند، گوينده و ديکلماتور
 پرآوازه افغانستان
 بانو فريده انوري
را از صميم قلب و احساس
 تبريک ميگوييم و
آرزومنديم سالهاي فرخنده و
پر از خوشبختيهاي فراوان ديگر
 در پيش داشته باشد.
اهالی کابل ناتهـ

پندارم " شهنایی " نام مستعاری بود که بانو فریده انوری در برخی از فرآورده های هنری شان از آن استفاده برده اند، ازاینرو در نشیب و فراز زنده گانی شهنایی همدم شان باد!

نوشته ها:

 

(())(())(())(())(())

 


 طيف عاطفه بر آسمان

 افغانستان و هندوستان

 

اوكتاويا پاز در سفر عرفانی و عاطفی خود به هندوستان و افغانستان راهی را برگزيده است كه آن راه را مردان بزرگی چون ابن عربی، ابو علی سينای بلخی، امير خسرو، نظام الدين اوليا، كبير، رابندرنات تاگور، پابلو نرودا و ديگران پشت سر گذاشته اند... بشیر سخاورز...&

 

 

 

افغانستان و هند

در روشنی تحقیقات باستان شناسی

 

تحقیقات باستان شناسی بصورت رسمی و بر اساسات اصولی و علمی در افغانستان از سال 1922 شروع شده و در این مدت چهل سال مرتب ادامه دارد. در این چهل سال در نقاط متعددی از قبیل: هده، بگرام، بامیان، فندقستان، صدق آباد، ایبک، قندوز، بلخ، غزنی، گردیز، تپه مرنجان، تپه ساکا، خیرخانه، ... استاد احمدعلی کهزاد...&

 

 

 

ما و مصالحهء ملی

 

نوشتهء آن برادر عزیز در انتقاد از «توطئه و توطئه انگاری در پارلمان افغانستان» سیاه مشق این جانب را در سایت انترنیتی « کابل ناتهـ » با علاقه فراوان خواندم و با حیرت تمام با مطالبی برخوردم که هرگز باور نداشتم. خلاف انتظار هیچ فکر نمی کردم ...داکتر محمد اکرم عثمان...&

 

 

 

ادامه مطلب...

 

 

 


آیا پارلمان طویله است
 و
نماینده گان مردم حیوان؟

 

میگویند که در حلقات باسواد و روشنفکری بیشترینه زنان استند که در مقابل هم می ایستند و به رقابت ناسالم میپردازند. نمیدانم که این گفته چقدر قرین حقیقت است. اما این تلقی و تعبیر از واکنش های زنان از سوی غالب افراد جامعه مرا وا میدارد که به نام یک زن در مسایل این چنینی با احتیاط برخورد کنم. وقت که برای نخستین بار سخنان ملالی جویا را شنیدم.....  منیژه باختری...&

 

 

 

اين راه بن بست است

 

تو می توانستی مانند هزاران عافیت طلب دیگر به ساحل های بی خطر پر بکشی و بگذاری که میهن ِ سوخته ات جولانگاه خفاشان تیره جان شود و مشهد خونین آزادی طلبان. می توانستی صاعقه ی خشم ات را – که بی امان می زد... سخیداد هاتف....&
 

 

 

 

ریشه های هنر خرابات در تاریخ

بخش نخست

نوشتهء داکتر اسدالله شعور

 

 

 

١٧٢۵ روز در ســـرزمين بدون قا نون

بر گـــردان: فـــــريبا آتش صـــادق


(بخش دوم)

 

 

 

 

کلام اخیر به آن سخنور ادیب

دکتور اکرم عثمان


ابراهیم اسکندری

 

 

 

طالبها یک قدرت هستند

سکرتر جنرال سازمان المانی مبارزه با گرسنگی در جهان

خواستار مذاکره با طالبها شد.

مصاحبه از آقای هاگین اشتراوس


برگردان ایشور داس

 

 

سال سوم
 شمارهء ۵٠،  جوزا
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

جون۲۰۰۷
عیسوی،

 ـ
مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طور معرفت


 

 

 

 

 

 


از گنجستان تصنیفآهنگهای هندی واردو
 به فارسی

 
از قادر مرادی


ادامه مطلب...ادامه مطلب...


   

 

 
 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom             30.05. 2007                             Nächste Update am            16.06. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا