دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 


 مطالب اختصاصی   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch
 

 
 

 لطیف ناظمی

خطبه یی بر منبر تاریخ

 

 

 


آرش آذیش

میثاق
 

 

 

پدرود

میر تقی میر

برگردان: سیاه سنگ

شب و تو و گلها

محی الدین مخدوم

 

 

 


افسر رهبین

غمزبانی کوچ

 

 

 


خالده فروغ

آهوهای عشق اندیش

 

 

 


هارون راعون

پرسش

 

 

 


خاتول مومند

من و خاطره هایم

 

 

 

 څلوریځی

داکتر سید حسام مل

 

 

 


فرشته ضیایی

بیخودی
 

 

 

امید پیام

مشت

 

 

 


سالار عزیزپور

کدامین دست

 

 

 


سلیمان راوش

اشک غرور
 

 

 

بلقیس مل

عقاب

 

 

 


زرگر پور

دوبیتی ها


 

 


فرزاد فرنود

یادواره ی از
عبیر بانوی شرقی

 

 

 

 

 

 

 


م
ـــــولا نا Rumi


صبور الله سیاه سنگ
 

 

 

ســرنوشت زنان افغان

 از چشــم

شرمين چناي

 

 

 

 

آب میشوم
باران می بارم
شمعوار می سوزم


 نیلاب سلام

 

 

نــــــاشــــــناس

 

 نوشته ها از:

          * همایون نوری

          *  نعمت الله ترکانی

          *  یوسف آرینتا

          *  ف. کاروان کابلی

 

 

 

 

روایت آیینه

رمان بلند از

عزیزالله نهفته

بخش
٤

 

 

 

درز

داستان کوتاه از

خالد نویسا
 

 

 

گلنار و آیینه

رمان بلند از


استاد رهنورد زریاب

 

 

 

سه پری

داستان کوتاه از

بانو منیژه باخـــــــــتری

 

 

 

 

گوسفند عزیز!!!

طنز از

هاشم قیام

 

 

 

جایزه برای کرزی

طنز
کاکه تیغون

 

 

 

پوقانهء ملی

طنز از احسان سلام

((())) ((())) ((()))

 


نگرانی های پسین

 

چقدر لحظات دشوار است هنگامی که خبرهایی از سر زمین غمدار وشوربخت را می شنویم  نتیجه یی را که از آنها حاصل شده و در ذهن تببین یافته وبرحسب عادت وپیشه دل آدم میخواهد پوست بازکرده آنها را بگوید و بنویسد ؛ اما توان ویارای نوشتن نباشد.  در خلال خواندن و شنیدن خبرهای حدود دوماه پسین حال من چنین بوده است..نصیرمهرین...&

 

 

 

 

چهار سال پس از ١٩٤٧ ميلادی

 

اكتاويا پاز چهار سال پس از آزادی هندوستان از چنگال استعمار انگليس داخل هندوستان می شود؛ زمانی كه دگرگونی فراگيری در هندوستان رونما نيست و اين كشور معجزه آفرين، هنوز هم آن زيبايی رمانتيك را دارد كه سده های پيش داشت. دهلی نو با جاده های فراخش با شهر های زيبای شرق همسری می كند ...بشیر سخاورز...&

 

 

 

 

 

رایان کابلی

اثری نشر ناشده ی

استاد احمــــدعلی کهزاد
 

بخش اول

 

 

*******

 

یک عرض حال صمیمانه!

 

با پاسخنامهء اخیر کار مرا مشکلتر کردید، مشکلتر از آنجا که تا چند روز پیش شناخت اندکی از شما داشتم. می پنداشتم مثل من به اصطلاح جودان! را زده اید و در خانه های 60 یا 70 سال قرار دارید... داکتر اکرم عثمان..&

 

 

 

استیضاح اسپنتا؛ انگیزه ها و پیامدها

 

  پس از سه هفته تاخیر، بالاخره استره محکمه (دادگاه عالی) افغانستان تصمیم خود را در مورد استیضاح و سلب اعتماد رنگین داد فر اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان ارائه کرد.

با آن که هنوز جزئیات دقیقی در این مورد فاش نشده، اما آنچه آشکار شده، حکایت از تایید صلاحیت وزیر خارجه و مغایر دانستن رای پارلمان با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان می باشد....

حمزه واعظی....&

 

 

 

بیماری تاریخ ستیزی

 

 

کشور ما مصاب به انواع بیماریهای اجتماعی و فکری است. یکی از این بیماریهای مزمن و خطرناک همانا "بیماری تاریخ ستیزی" است، که از دیر زمانی بر پیکر کشور و تاریخ ما آسیب می رساند.

چنانکه می دانیم، در کشور ما اقوام و ملیتهای گوناگونی از گذشته های دور زیست دارند. آشکار است ... محمد حلیم یارقین...&

 

 

 

 

به مناسبت بزرگداشت از
هفتادمین سالروز
مرد دل آگاه و فرهنگ سالار
جناب آقای داکتر محمد اکرم عثمان

 

من در جمع روشنفکران معاصر افغانستان، تنها جناب آقای داکتر اکرم عثمان را می شناسم که به عنوان یک روشنفکر مستقل و نستوه، رسالت و ماموریتی را که برای خود انتخاب کرده اند، تا هنوز که هنوز است، پی میگیرند و همین الآن باید بیفزایم ... پروفیسر عبدالله سمندر غوریانی...&

 

 

 

 

کابل بازهم فربانی

داد!!


یک روز " بغدادی "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سوم
 شمارهء ۵١، 
 جوزا/سرطان
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

جون۲۰۰۷
عیسوی،

 ـ
مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


طور معرفت


 

 

 


از گنجستان تصنیفآهنگهای هندی واردو
 به فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom             16.06. 2007                             Nächste Update am          30.06. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا