دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 


 مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch
 

 

 

 


بزرگداشت
هفتادومین سالروز تولد


استاد عبدالله سمندر غوریانی

نبشته ها و سروده هایِِی از این
بزرگداشت:

 

  • استاد واصف باختری

  • داکتر ولی پرخاش

  • داکتر اکرم عثمان

  • عبدالعلی نور احراری

  • فاطمه عثمانی غوریانی

  • استاد محمد طاهر هاتف

  • یوسف سیمگر باختری

  • استاد سمندر غوریانی

 

 

  

 

 

 

 

 

 


نيايشگاه آسمايي در کابل


گزارشي از "بنياد بيات"

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

 

 

 

نیرنگ تاره  !

 

تازه ترین اخبار روز مشعر است که ایالات متحدهء امریکا مصمم است که پاکستان را با جنگ های افزارهای جدیدی چون هیلی کوپترهای توپدار، تانک های مدرن و دیگر سلاحهای زرهی تجهیز کند تا به گفت مقامات واشنگتن آنها را علیه طالبها و دیگر نیروهای بنیادگرا به کار برد. شنیدن چنین خبری برای افغانها بهت انگیز بود. داکتر اکرم عثمان

 

 

 بیگانه ای در کاشنانه

هندوان کنــــــدوز

 

 

 

 

اما، تاریخ نمی بخشد!!

 نصیر مهرین

 

شماهمدیگر را ببخشید و آشتی کنید. وچرا نبخشید !

اما میشود گفت که بخشاینده گان، شما را نشاید ببخشایند. گناهان شما بسیار اند

شما هیچگاه از گناهانی که مرتکب شده اید، اعتراف نکردید.

 

 

 

رتبیل شاهان کابلی

اثری
استاد احمدعلی کهزاد

بخش سوم

 

 

 

پیشآهنگان خـــــــرابات
بخش نخست

 

داکتر اسدالله شعور

کسانی که طی نیم قرن گذشته در باره ی خرابات و خراباتیان نوشته هایی به چاپ رسانده اند، بیشتر بر روایات شفاهی آن عده از سالمندترین هنرمندان خرابات استناد جسته اند که به سبب کبر سن و خطای حافظه و یا برای بزرگ نشان ........

 

 

 استاد آصف آهنگ

بخش نخست

 

 

 

 

آریانا نام باستانی کشورماست،

نه نام ساختگی از سوی استاد کهزاد

داکتر فریار کهزاد

بخش دوم

 

 

 

چطور چنین واقع شد!؟

بخش چهارم

گزارنده:
عزیز علیزاده

 

 

 

از کابل ناتهـ، پرسیده اند، که:
 

آیا واقعأ آقای سبهاش چندر بوس


مبارز آزادی هندوستان،
مدتی نزد یکنفر هندوی افغان
پناه
جسته بود؟؟

 

 

باغ هــــندو

 

در جنوب شهرکابل قصبه يي است به نام «شيوه کي» که در همجواري قصبات «اندکي»، «بيني حصار» (نام پارينه: بين حصار) قلاچه موقعيت دارد. چون در آن شهرک از هزاران سال پيش از امروز نيايشگاه شيوا وجود داشت.....ایشور داس

 

 


 

 

سال دوم

 شمارهء ٤٤

دلو/ حوت۱۳۸۵

هجری خورشیدی،
 

فبروری/مارچ۲۰۰۷
عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 


 


فراخوان

 

 

به اطلاع خوانندگان گرامي رسانيده ميشود که محترم دکتور اکرم عثمان روز چهارشنبه دوم ماه مي سال 2007 به هفتادمين سال پر بار زندگي خويش پا ميگذارند.

 

"کابل ناتهـ" به سلسله برنامه هاي فرهنگي گذشته، در نظر دارد جشن هفتاد سالگي اين شخصيت بزرگوار کشور را با فراهم آوردن نوشته ها، يادداشتها، پيامها و خاطره ها از سوي فرهنگيان فرهيخته و همکاران بامحبت در همين سايت برگزار کند.

 

از همکاران گرامي صميمانه خواهش ميشود تا سروده ها و نوشته هاي شان در پيرامون کارنامه ادبي، سياسي و اجتماعي محترم دکتور اکرم عثمان را پيش از شانزدهم اپريل 2007  به "کابل ناتهـ" بفرستند.

 

خواهش: از همه نويسندگان محترم صميمانه خواهش ميشود که به زندگينامه محترم دکتور اکرم عثمان نپردازند. اين بخش قبلاً توسط ايشر داس تهيه شده است.  

با سپاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طور معرفت


از گنجستان تصنیف

آهنگهای هندی واردو
 به فارسی


اخبارِ تازهً وطن


 


پاسخ


استاد شکور حکم

بریادداشتی جناب خالد نویسا


سخن مختصری

داکتر عنایت الله شهرانی


در مورد رمان
« کوچهء ما»


حکمرانان هرات

واسع بهادری


  

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                19 02. 2007                             Nächste Update am                08.03. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا