دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


مریم محبوب

دو روز تاریک
دو روز دور و نزدیک
 

 
 


یامان حکمت

(از جاهایی از رمانی که خوب پیش نمی رود)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

کودکان "دولت اسلامی" (۲)

 
 


زینت نور

ترور.....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر ملک ستیز

سه یادداشت کوتاه

 
 


کاوه شفق آهنگ

دعوت

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


منوچهر فرادیس

راوی خاطره‌های خاص نیز رفت

 
 


سخی راهی

طلوع، خورشید و بهار

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


داکتر رسول رحیم

امسال چگونه باید به ۷و۸ ثور بنگریم

 
 


عمران راتب

بی‌تفاوتی، تخیل و ابژه‌ی عشق
نگاه درون‌گرا به شعر «بریل» از زینت نور
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


محمد واعظی

اتمر و یافتن حلقۀ گم‌شده ثبات افغانستان!

 
 


فیصل یقیین

ما و اقبال

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آغز ماجرا

 

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


بصیر احمد حسن‌زاده

از کودتا تا انقلاب

 


 

آرزو پوپل

حامد پسر مستقل است
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پروفیسور دکتور قیام الدین راعی برلاس

بیدل شناسی
بخش فرجامین

 


 

نعمت حسینی

روسپی مقدس،

داستان کوتاه
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

استاد شاه محمود محمود

تاریخچهء مطابع در افغانستان

بخش ششم
  

صالحه یادگار

زندگی شیرین را تلخ ساختند
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

میترا مهر

حیاط ما
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

عرمان راتب

شعر؛ خاطره‌ی کوچه و کابوس
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

نصرالدین سلجوقی

نگرشی پیرامون تحریم و تحول موسیقی
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملک ستیز پژوهش‌گر ارشد روابط بین‌الدول


نقدی بر طرح «شکایت از دولت پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد
»

 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۳
 ثور ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول می ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 05. 2016         Nächstes     Update    am      16. 05. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا