سال اول   شمارهً   ١۸  قوس   ١٣٨٤    هجری خورشیدی       دسمبر  ۲۰۰۵  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

[  Deutsch ]   [ آرشيف صفحات اول ]   [ دریچهء تماس ]  [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 

 

 

زین موجهای خونفشان
 فریاد!

واصف باختری

 

 

 

 

روبه رو با
واصف باختری

پرتونادری

 

 

 

 

دو سروده ی زیبا
از

علامه شهید اسماعیل بلخی

 

 

 

تاکستان آفتاب
سوخته

صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

 

زهد خشک

نسیم اسیر

 

 

 

 

نالان و گریان

میرزا اکبر صابر

 

 

 

گرد اندوهبار

بشیر سخاورز

 

 

 

 

ساغر شکسته

مسر اسمئعیل مسرور نجیمی

 

 

 

 

بینوا

پروین پژواک

 

 

 

 

اتمام حجت

آرش آذیش

 

 

 

 

با یک چنار پیر

رفعت حسینی

 

 

 

 

ماه و دریا

نادیه فضل

 

 

 

 

چهار شنبه

صادق دهقان

 

 

تاراج دامنه دارتر و دزدان دليرتر
گزارشگر:
James Astill

 

برگردان: صبورالله سياه سنگ

تپهء كوچك ”بزي خيل”، جايگاه ارزشمندي از ديدگاه باستانشناسي در سي و دو كيلومتري آفتاب برآمد كابل، سالها از چشم تاراجگران پوشيده مانده بود؛ ولي هنگامي كه محمد ذاكر، يكي از پنج باستانشناس افغان، بر فراز آن بلنداي خاكي پا گذاشت، در يافت كه آنچه نبايد، رخ داده است. سوراخ تازهء چهاركنج در كنار نيايشگاه بودايي سدهء هفتم ديده ميشد. ....

 

 

ناژوي همواره سرسبز

به مناسبت مراسم نكوداشت استاد براتعلي فدايي‌

 

محمدكاظم كاظمي‌

بزرگداشت استاد براتعلي فدايي‌، چيزي بود كه از سالها پيش آرزويش را داشتيم و اميدوار بوديم كه بالاخره يكي از مراكز يا نهادهاي فرهنگي كشور، اين انتظار ديرپاي را برآورده كند. خوشبختانه «انجمن ادبي ناظم هروي‌» در اين كار نيكو پيشگام شد. چه به‌جا بود.....

 

 

 

قسمت اخیر

خوانده یا شنیده باشید که: ـ رومان، آدم را "خیالی" می سازد ـ وقت را ضایع می کند ـ مصرف عبث است

ـ خودکش بیگانه پرو می سازد...چه تهمت های ناشایسته نیست که به این فن اصیل نبسته اند.

نیمدانم آنکه گفته است رومان «خیالی» می سازد، .....

 

 

استاد رفیق صادق
رفیق صادق مردم

قسمت اخیر

زهره یوسفی

آری طی چهار دهه زنده گی هنری و خدمات اجتماعی ثابت شد که او آموزگار بود ـ آموزگار جامعهء طالب آموزش و نیازمند آموختن، او که اندیشه اش در اقالیم وسیعتر حقایق و ارزش ها در پرواز بود، مانند عقاب در آسمان اندیشه های آموزگاران بزرگ بشریت سیرده کرده، دانهء صید برای خوان تیاتر زادگاهش می گذاشت....

 

 

نازی جان همدم من
داستان کوتاه از

اکرم عثمان

 

 

 

 

سخنرانی
داستان کوتاه از

خالد نویسا

 

 

 

 

باری کج به منزل
نمیرسد
طنز از

عزیز علیزاده

 

 

 

 

خاطره یک روز آفتابی
داستان کوتاه از

سالار عزیزپور

 

 

 

 

کاتب مکتب ما
داستان کوتاه از

نعمت حسینی

 

نظریات: داکتر اکرم عثمان، انجینر کرتار سنگهـ، گوکل چند کَکُر، داکتر فقیرچند، انجینر گیان چند کپور و ملک ستیز....
 

ما انسان هستیم !!


 

دموکراسی افغانی
یا ملعبه ای در دست زورآورها

 

داکتر اکرم عثمان

داغترین تنورها در این دور و زمانه «تنور دموکراسی» است. هرکس به طبع دلش زواله ای خرد و کلان و گرد و دراز به آن می چسپاند و به سرعت صاحب نان خاصه چپاتی، روت، کلچهء قندی می شود! مگر از سر دلسوزی به چنین آدمی بگویی: از خدا بترس! دموکراسی بازیچه نیست که به بازی گرفته ای......

 

کمپنی هند شرقی
و مرگ
وزیر محمد اکبر خان

 

قسمت فرجامین

نصیر مهرین

سوگمندانه شهزادهء جوان که با دنیای از غم ها و در نتیجه استهلاک زنده گی و خسته گی به سرمی برد، وضع جسمی خسته تری یافت. وضع زنده گی او چنان بود که هردم به مرض پذیری زمینه می بخشید. در گذشته نیز دردهای در زنده گی بیقرار و عاری از آرامش در تنش لانه کرده بود. چند جایی از جراحت ،مریضی و خسته گی های او یاد شده است؛ مثلأ:

 

 

قسمت دوم

 

مقاومت کابل دربرابر
لشکرهای اموی

اعظم سیستانی

ترديدی نيست که زنبيل ها مثل مردم کابل مذهب برهمنی یا هندویی  داشته اند و ميل نداشتند که مهاجمان عرب از حوزه فرمانروايی شان گذرکنند، بلکه در برابر ايشان سرسختانه می ايستادند وبه همین دلیل راه پيشروی اعراب را به جنوب و مشرق برای رسيدن آنان به دره سند بستند.

     شهر بست درمشرق  زرنگ ومقابل  ثغور زمينداور و الرخج (قندهار) دشواريهای خاصی برای زنبیلها پيش می آورد. زیرا قرارگاه نظامی نيرومندی از سپاهيان عرب درآنجا ....

 

 

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری
 قوانين اساسی افغانستان
(و یا شقه نمودن رسمی جامعه رنج دیدهء ما به نفع نظام استبدادی)

 

انجینر سخی ارزگانی

   بد نخواهد که در ارتباط  عنوان گزیدهء خویش چند صفحهء از قوانین اساسی افغانستان را با اجازه شما خوانندگان محترم و گرانقدر خویش ورق بزنم. همچنان با انسان های جهان و به خصوص با شما خواهران گرامی و آقایان گرانقدر و هموطنان عزیز خود (مسلمانان و غیر مسلمانان کشورم) نه اینکه تنها از درد دل ....

 

 

 

مقدمه یی بر
سرنوشت کودکان میان دو فرهنگ

 

نصیرمهرین

دیده ایم که در اروپا، امریکا و آسترالیا و همه جای هایکه عیسوی ها زنده گی دارند، چون پایان سال عیسوی نزدیک می شود و روز ها و شب های سال پارینه اندک اندک دامن می چینند؛ مردمان بیشماری منازل خویش را چراغان می کنند. زن و مرد و پیر و جوان با شور و شعف خیرمقدم گویان به استقبال شب های مذهبی و مقدس خویش اند و برای فرا رسیدن سال نو در انتظار می نشینند....

 

 

نمايشنامهء اشرافيان
معرفی شخصيت های خواهان
 تجدد و سنت گرايان

 

بشیر سخاورز

در آغاز بازيگرانِ اين نمايشنامه چنان كركتر های متفاوت از همديگر دارند كه گويى هيچ يك با ديگرى پيوند ذهنى ندارد، اما شخصيت مركزى نمايشنامه كه محمودطرزى است، در طول نمايشنامه بر آن است تا  آنهايى را كه ظرفيت دارند در برنامهء او بگنجند به طرف خود بكشاند،  كه البته در اين كارش مؤفق مى شود،  ...

 

 

 

 

قسمت دوم

 

یکی از معصرین مولانا عبدالرحن جامی (817-898) که او را مولانا ولی میگفتند، خود را از جمله شعرا میدانست و اشعار بی وزن و قافیه و غالبأ بی معنی خود را برای مردم می خواند و شنوندگان می خندیدند. و احیانأ از راه استهزالب به تحسین و آفرین وی می گشودند.....

 

 

میراکبر صابر
شاعر وعارف بزرگی که
 گمنام مانده است

 

محمد اسماعیل اکبر

آنچه از نوشته های نسبتأ مفصل مرحوم محمد اسرائیل شاکر فرزند خلف الصدق میر اکبر صابر میتوان خلاصه کرد. وی در سال(١٣٠٦هـ ق) که برابر با (١٢٦٥هـ ش) در قریه ارغنده سفلی از توابع پغمان کابل بد نیا آمده است ....

 

 

 

 

Deutsch

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين نویسنده گان

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور  صبور الله

سیاه سنگ

 

اعظم سيستانی

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

 

 

 طور معرفت


 
***

کوچهً ما

***

آواز: منادی
موزیک: سلیل چودهری
تصنیف: پریم دهون
فلم: کابلی والا

***

 

فصل آخر
از اسماعیل اکبر

***

 

CD شریف غزل

 

 


             [Deutsch] [آرشيف صفحات اول] [دریچهء تماس] [همدلان کابل ناتهـ]

 

Update   von   11.12. 2005                            Nächste Update am       27.12. 2005

©

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا