کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

 آرشیف
صفحات اول

 

دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

منیر سپاس

 

 

تراوش اصالت ترنم و اسرار عشق

 

 

 

در روزگاری که موسیقی ما رطل تیره گی را بر دوش میکشد سالیان زیادی چشم به راه باید نشست تا مگر نواری از ساز و آواز اصیل را در مراکز فروش سی دی ها و خانه ها به تماشاو شنیدن گرفت موسیقی افغانی ما که بد بختانه بالای آن چه در شعر و چه در آهنگ ابتذال حاکم است به صوب قهقرا میرود آری در چنین زمانی سی دی اسرار عشق از هنرمند گرانمایه, عقاب نا تکرارو فکلتاز آسمان ترنم استاد شریف غزل نشر و به دسترس علاقمندان و هنردوستان موسیقی اصیل قرار گرفته است شهد مطبوع اسرار عشق کام گوشها و دلها را از اصالت شاد میکند استاد شریف غزل در این نوار با پیشکش نمودن 4 غزل و دو راگ (مقام) یکبار دیگراین را ثابت و بر کرسی نشانده است که او عندلیب ناب از خلد ترنم است.

در خور ستایش و تمجید میدانم که استاد شریف غزل این بار نیز مانند همیشه در انتخاب و تلفظ اشعار دقت و سختگیری لازم را به خرچ داده و اشعاری از حضرت ابوالمعانی بیدل و شاعران محبوب و مقبول و شیرین کلام مانند واقف لاهوری و فیضی دکنی را در قالب راگها (مقامها) درباری ، پیلو، پهاری و بیروی با استادی و مهارت کامل به آهنگ بسته و اجرا نموده است اجرای راگ گجری تودی در یک تاله و سه تاله را میتوان شهکار این نوار نامید.

 در ضبط این نوار بر علاوه ازنوازندگان در هامورنیه ( هارمورنیه نواز استاد شریف غزل) فلوت (فلوت نواز دیپک) سرود (سرودنواز رانا جیت) تبله ( تبله نواز شوب رات) باید نام برد که همه رسالت خویش را درنقش نوازنده ماهرانه و عالی انجام داده اند کمپوز های عالی صدای رسا و نوازنده گان وارد و مسلط بر موسیقی اصیل همه و همه دست به دست هم داده نوار اسرار عشق را به یک اثر شگرف هنری و سرآمد نوار های که در بازار موسیقی ما پیدا و مشهور اند نموده است در تکثیر و نشر این سی دی از استدیوی کیهان موزیک نیز یاد آوری را ضروری میدانم کارهای ارایه شده توسط کیهان موزیک ستودنی است زیرا توجه به ضبط و دیزاین عالی از ویژه گی استدیوی کیهان میباشد اضافه بر آن اغلاط املایی به مراتب اندک در پشتی سی دی های کیهان موزیک به چشم میخورندامید میبرم در آینده نیز این ویژه گی ها را در کارهایشان مد نظر داشته باشند

نشرنواراسرار عشق را به استاد شریف غزل به موسیقی ما و هنردوستان موسیقی مان تبریک و تهنیت می گویم و ازدربار حضرت دوست استدعای پیروزی های بیشتر را برای شان طلب میکنم و خریدن و شنیدن این نوار به دوستداران ساز و آواز صمیمانه توصیه میکنم.

 

                                                                                     ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً هژده              دسمبر  2005