دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

کودکان دولت اسلامی (۳)

 
 


نازی کریم

ادای درخت

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


علی پیام

جنبش حقوق مدنی/ جنبش روشنایی

 
 


صنم عنبرین

دلم می خواهد برگردم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


اسد بودا

پایه‌های گفتار دموکراتیک

 
 


اندیشه شاهی

زندگی با یک نقاش!
بخش دوهم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر سید موسی صمیمی

چگونگی راندن "راست افراطی مهاجر ستیز"
- در گستره ای افق گمشده ای "چپ" –
 

  


زیور نعیمی

پرنده‌ی پنهان

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ملک ستیز پژوهش‌گر ارشد روابط بین‌الدول

چند سخن در باب برگشت به میهن و هم‌کاری با دولت
 

 

 


نعمت حسینی

... و فریادش شنیده شد

 داستان کوتاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سفر به سوی تهران
 

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آثار استاد باختری در آینهٔ جامعه‌شناسی ادبیات
 


حمزه واعظی

جنبشی برای تمام فصول...

 


 

عمران راتب

زبان-تصویر-معنا
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


بصیر احمد حسین‌زاده

پدرمطبوعات افغانستان زندگی و آثار محمود طرزی

 


 

صور اسرافیل

جنگ تاریخ
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یلدا صبور

بیایید با ما همراه باشید

 


 

اکبر بارکزی

رسالهٔ بیان موسیقی، مشعلی برای شناخت موسیقی نظری اصیل سرزمین ما
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


شاه محمود محمود

تاریخچه مطابع در افغانستان (۷)

 


 


هما امیری

مادر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ملک ستیز پژوهش‌گر ارشد روابط بین‌الدول

نقدی بر طرح «شکایت از دولت پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد»

 
 

عمران راتب

به‌ بهانه‌ی بازچاپ چهار اثر داستانی از خالد نویسا
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

نصرالدین سلجوقی

نگرشی پیرامون تحریم و تحول موسیقی

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

عبدالحی قابضانی

سخن و سخن سرایان پنجشیر
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۴
 ثور/جوزا ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

۱۶ می ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   16. 05. 2016         Nächstes     Update    am      01. 06. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا