www.kabulnath.de کابل ناتهـ،

دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

اندیشه های شهر شعر

 

ادبی  ـ هــنری

 

تاریخی  ـ  اجتماعی

 


استاد بیرنگ کوهدامنی

خونبهای کابل

 

 


محمد افسر رهبین

بیست سوگسرود
 « سونامی»

 

 


پرتو نادری

تــــــــردید

 

 


استاد لطیف ناظمی

نوبت دریا

 

 


آرش آذیش

اشتــــــیاق

 

 

داکتر اسدالله شعور

سکه ی بیغش

 

 


زبیر هجران

هوس

 

 


نادیه فضل

آیینه

 

 


فرشته ضیایی

وعده

 

 


صنم عنبرین

بیـــتو

 

 

الف.س. الیم

مردان در آهن میکوبند

 

 

چند سروده
از

یاسر وحید (کابل)

 

 

داکتر احمدعلی نهضت


توبه

 

عاقبت شمس
در روایات شفاهی


داکتر اسدالله شعور

 

 


 

 

 

 

 


الحاج دگروال
غلام دستگیر مجیدی جاودانگی را دریافت!

به قلم

حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

 

 

 

بزرگداشت
 
ملا فيض محمد كاتب هزاره
انجمن سخن افغانستان، هامبورگ

 

 

یادی از
سوخته دل خراسان


 یغما نیشابوری
 

 

 


" این راه "
ژافیر نایدو

نیلاب سلام

 

 

 

 

... و باران می بارید

داستان کوتاه از

رهنورد زریاب

 

 

 

پهـــــــــردار

داستان کوتاه از

معصومه کوثری

 

 

دل بدست آور که....

 

پری وهاب بهادری

همه میدانیم که از سالهابه اینطرف اوضاع آزاردهنده یی سرنوشت  مردم ما راتعیین کرده است. آدم میتواند بگوید که درین سالها هر رقم ظلم وبیعدالتی وستم رامردم دیده اند. ماشین جنگ که خرابی وخونریزی کارش میباشد، گویا هیچ خسته نشد وبی وقفه به کار خود ادامه داد. دربین هررقم درد ورنج فامیل های بی اندازه زیاد،........

 

 

 

 

افغانستان:
سرنوشت سیاسی ناپایدار و روشنفکران پریشان رفتار

 

حمزه واعظی

گسترش روزافزون حوزه ی نفوذ، قدرت وحضورطالبان علاوه بر جنوب، در بسیاری ازمناطق وشهرها، پیچیدگی دورنمای سیاسی کشوررا بیشتردرتیرگی وتردید فروبرده است وزنجیره ی رفتارها ...

 

 

افغانستان
و سازه های ناقص هویت ملی

حمزه واعظی

 

 

مرگ بی نظیر

 

میر حسین مهدوی

بازگشت بوتو به پاکستان همراه با قبول گزینه مرگ بود. بوتو می دانست که اوضاع کشورش آبستن خون و خشونت است. اعلام وضعیت فوق العاده و تعطیلی قانون اساسی راه را برای گسترش استبداد به بهانه مهار بنیادگرایی باز تر کرده بود. باز داشت صد ها وکیل.......

 

 

 

 

نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی

 

پرتو نادری

فلسفه ء وجودي دموکراسي به  موجوديت احزاب سياسي و نهاد هاي مدني  وابسته است. براي آن که دموکراسي بدون احزاب سياسي و نهاد هاي مدني نمي تواند دموکراسي واقعي باشد. آن جا که احزاب سياسي و نهاد هاي مدني وجود ندارد ، اين خود بيانگر آن است که در آن جامعه دموکراسي .......

 

 

 

ویروس ایدز و نحوهء سرایت آن

 

داکتر عبدالقیوم فدوی

 ولي در کشور ما که هيچگونه برنامه و آمادگي اي در مبارزه با اين آلودگي گرفته نشده، اينجانب به عنوان اداي دين به هموطنان عزيزم، به تأليف و تسطير کتابي در اين رابطه  که معلومات هرچند مختصر،......

 

 

 

د مغزونو فرار، د
مدني ټولنې د جوړښت په لارکې
 لویه ستونزه

 

سید محی الدین هاشمی

په  دې كې شك نشته چې زموږ هيواد پخواهم د نړۍ د بيوزلو او وروسته پاتې هيوادونو په ليكه او ډله كې و او اوس هم دى. خو د ثور له غميزې د مخه همدغه فقير او وروسته پاتې هيواد دومره متره او د جذب معنوي ځواك درلود چې خپل بچي پرځان راټول كړي. كه به كوم څوك د لوړې او مسلكي زده كړې،

 

 

 

به نمک هم اعتماد نیست

 

از قدیم گفته اند:
" هرچه بگندد، نمکش میزنند
وای از آن روز که بگندد نمک"

د
ر شرایط کنونی کشور، به اثبات رسیده است که فساد اداری یکی از خطرناکترین دشمنان در برابر تطبیق قانون و برخورداری مردم از حقوق اجتماعی و سیاسیشان است. ....

 

 

 

دشوروی نظام چاړنگ کړ ؟
ددي ژباړي  نه مې موخه داده چي  تاسودشوروي نظام
دړنگونکوله خولې  دهغوي خبري ولولۍ اوبياپرې قضاوت وکړی

ژباړونکی : حبيب الله غمخور

 

سال سوم
 شمارهء ٦٤ 
جدی
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

اول جنوری
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

پيام همدردی
 

 

با کمال تاسف فراوان از درگذشت مغفور محمد صديق پولاديان برادر بزرگ آقای جليل شبگير پولاديان شاعر توانای کشور و عضو انجمن دوستداران سخن افغانستان، که در کابل داعی اجل را لبيک گفته اند آگاه گردییم.
 

بدین وسیله مراتب تسلیت خویش را به خانواده محترم ايشان و بويژه آقای پولاديان عرض می داریم.

انجمن دوستداران سخن افغانستان – هامبورگ

 

 

 

 

ضیا قاریزاده،
شاعر و آوازخوان  درگذشت

مشک تازه می بارد، ابر بهمن کابل ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


از گنجستان تصنیفآهنگهای هندی واردو
 به فارسی

 

 

 


 


موزهء کابل

انجمن ادبی کابل

١٣١۵

شادروان استاد

احمدعلی کهـــزاد


از سياست هاي كلي خانه ادبيات، تعامل و  هم دلي است
تهیه و ترتیب از


صادق دهقان

 


قره کمر  و مندیگک
دو  کانون جدید زنده گانی قبل از
تاریخ در افغانستان


استاد احمدعلی کهزاد


هندوها و سیک ها:
 'باشندگان دیرینه' افغانستان


حمزه واعظی
 

 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom         01. 01. 2008                             Nächste Update am         15.01. 200800000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا