کابل ناتهـ،

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبیر هجران قاسمزاده 

هوس

 
 
 

  "۴"

رفتی و هوس در بدنم باقی ماند

صد حرف میان دهنم باقی ماند

رفتی و ولی عطر تن سیمین ات

در حافظه ی پیرهنم باقی ماند

 

           "۳"

با یک سبدی انار از راه رسید

دامن دامن بهار از راه رسید

یک بقچه پر از وفا به زیر بغلش

آیینه بدست -نگار از راه رسید

 

   

            "  ۲   "

لب:همرنگ انار کندهاری

تبسم:کیف تریاک مزاری

به یاد چشمهای نازنین ات

کمر بسته کسی در انتحاری

 

 "  ۱   "

برایت یک نفر صد گونه سر داد

دلش را شاخه کرد و با تبر داد

ولی چشم ترورست سیاه ات

مرا تاک شمالی گفته در داد

 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤   جنوری         سال 2008