کابل ناتهـ، محمدزرگرپور، گزارش انجمن سخن هامبورگ

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدزرگرپور

بزرگداشت

 
 
 

 چهاردهم جدی مصادف بود با درگذشت نويسنده،  مورخ و خوشنويس نامی کشور افغانستان، ملا فيض محمد کاتب هزاره، انجمن دوستداران سخن افغانستان در راستای هدف و اشاعه فرهنگ و بزرگداشت ياد و خاطره نويسنده ها ، مورخين و هنر مندان شعرا  و  صاحبان خرد و انديشه، اين بار در جلسه ای بدين مناسبت ياد اين مورخ شهير را گرامی داشت.

در اين نشست  تعدادی  علاوه بر اعضای انجمن  شرکت داشتند . در اين برنامه سه ساعته پيرامون نوشته ها ، کارهای بی نظير و زحمات شبانه روزی ، رنجها، درد های کاتب صحبت و بحث صورت گرفت.
در اين شب نويسنده توانای کشور نصير مهرين و نويسنده محترم غلام سخی ارزگانی،
روی شاهکارهای کاتب هزاره ، سراج التوايخ و تحفته الحبيب و غيره آثار به جا مانده  از او  به تفضيل صحبت نموده زوايای زندگی اين فرزند درد کشيده افغانستان را روشن ساختند و نيز  اذهان داشته اند که در فرصت کم نمتوان با تمام و کمال صحبت نمود و از تمام مسايل پرده برداشت و بررسی نمود.باشد که در نوبتی ديگر روی اين قضيه تدارک بشيتری صورت گيرد و برنامه وسيعتری مهيا گردد.

به اميد آن روز ..          

                 انجمن دوستداران سخن افغانستان – هامبورگ

 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤                                                 جنوری   سال 2008