دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


میر حسین مهدوی

قتل لالا دلسوز یک حادثه ی سیاه فرهنگی

  


برشنا نظری

طعم ادبیات داستانی افغانستان روی سُفرهء ادبیات ایران

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


نصیر مهرین

قتل جناب نرمون سنگهـ، حکایت جگر سوز
 

  


صنم عنبرین

تقویم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


احمد بهار چوپان

امروز نوبت هندوباوران؛ فردا نوبت کدام گروه قومی و مذهبی؟
 

 
 


طاهر تایمن

گاهی هم....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


صدیقی لعل‌زاد

سفرنامه

  


صور اسرافیل

رفیق...

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


شاه محمود محمود

تپه مرنجان

  


کریمه شب‌رنگ

سیه پوش

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر محمد حسن شرق

کودتای پنجم
"در سقوط دولت جمهوری"
سرخ يا سياه ؟؟؟؟
۷

 
 


محمد موسی شفیق

عبقریان او
نوری قصی
!-۲

         
         
         
شاه عبدالعظیم


 

 

 
ماته يو درياب
 د نور را
(دويم ټوک)
۵
څېړنه محمد اکبر کرګر
 

         
         
         


 


اسد بودا

اسطوره سازی شر

 


 

سالار عزیز‌پور

آب و دانه به روایت دیگر
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


عبدالواسع هیله‌من

روسیه و تکرار شش جدی ۱۳۵۸ در هفت جدی ۱۳۹۵

 


 

زیور نعیمی

روز گار خون
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ډاکټر لطیف یاد

په افغانستان کې دبیلا بیلو واکمنانودواکمنیو په وختونو کې د ورځپاڼو، اونېزو، مجلو او خپرونو لنډه تاریخچه
 

 


 

لیلا تیموری

همه هیچ....
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر خلیل وداد

ترجمه قسمت دوم بخش چهارم کتاب پاکستان و معضل پشتونستان

 


 

هما امیری

هوا
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


برگردان واسع هیله‌من

چگونه به جنگ افغانستان خاتمه ندهیم؟

 


 

میترا ارشادی عاصی

سر بریدن
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


سیامک بهاری

افغانستان بر سر دوراهی

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presseerklärung
Afghanistan: Head of Sikh community in Kunduz shot dead by unknown gunmen
 

 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۹
جدی ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول جنوری
۲۰۱۷
در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom 01. 01. 2017         Nächstes     Update    am    16. 01. 2017       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا