دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

کودکان دولت اسلامی
بخش چهارم

 
 


زینت نور

ماَنیا…

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


مریم محبوب

دختران روشنایی

  


کریمه شبرنگ

اتاق من

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در قـــــــــم
 

 

 

رشید بهادری

انتخاب شغل
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


اسد بودا

جنبشِ روشنایی، گذار از هویت‌خواهی به برابری‌خواهی

 


 

صور اسرافیل

نام
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

بخشی از کارنامه‌هایی توپ

 


 

نعمت حسینی

کودکی که نافش بریده نشد
داستان کوتاه
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر لیلی بیدار

صلح با چهار بزغاله‌ی شوخ

 


 

زیور نعیمی

انتحار
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


رزاق مامون

کاخ فراموشی / شناسنامۀ قصر دارالامان

 


 

م. یوسف صفا

داغ جنون
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


شاه محمود محمود

تاریخچه مطابع در افغانستان (۸)

 


 


نعیم رحیم

یک غزل تاره

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر سید موسی صمیمی

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی
- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی

 

 

عمران راتب

معنا؛ گم شدگی یا درک گم شدگی؟
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پروفیسور عبدالخالق رشید

عریان الغیب
اثری جدیدی دیگری از عارف بزرگ افغان حضرت بایزید روشان

  

غلام حیدر یگانه

دختر و پسر سوداگر
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

اقبال

اعتراف
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۵
جوزا ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول جون ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 06. 2016         Nächstes     Update    am      16 . 06. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا