دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


میرحسین مهدوی

شوق ما شدن
 

  


زینت نور

پریل....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

پاکستان از افغانستان چه می خواهد؟
بخش ۷

 
 


زهرا اسرافیل

رنگ‌ها روزنه‌ای برای جذب مخاطبان فراموش شده!

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ملک ستیز

تزلزل جایگاه حقوقی ریاست اجرایی

  


اندیشه شاهی

زندگی با یک نقاش....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


پروفیسر عنایت الله شهرانی

یادی از خاطرات روانشاد عبدالصبور غفوری

 
 


رشید بهادری

خدمت کرده گناه لازم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


۸ صبح

لزوم ایجاد اجماع سیاسی و ابلاغ پیام واحد

 
 


عارفه بهارت صابر

خاطره

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


۸ صبح

روسیه با طالبان امارتی منافع مشترک ندارد

 
 


نعمت حسینی

کبوترشد، پَرزد، رفت به هوا
داستان کوتاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۱۸

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۱۸

 

 

 

 

 

         
         


 


 شاه محمود محمود

منشی نهال چند خادم دولت خدا داد افغانستان !
 

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر شهیر نثاری

نقض حریم خصوصی و حق محرمیت

 


 


زیور نعیمی

قهر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 


میترا مهر

معمایی غزل تازه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 


خاتول مهمند

خدیجه داستان کوتاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۵۸
 دلو/حوت ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

۱۶ فبوری ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   16. 02. 2016         Nächstes     Update    am       01. 03. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا