دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

 
 مطالب اختصاصی 
آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان

در منگنهء فشار همسایه ها

 

داکتر اکرم عثمان

 

در فرهنگ ما مثل و مقولهء معنا داری وجود دارد که در زمان ما کاربرد خاصی دارد و آن اینکه مردم ما از دیرگاه از سرخوشباوری می پنداشتند که خداوند متعال به « همسایه » چه در چارچوب کوچه و چه در چارچوب روابط همسایگی در سطح کشورها، بعد از حقوق خودش بر بنده هایش حق همسایه ها را برهمدیگر واجب شمرده است.

 

 

***

 

 

"مهمـان عزيز گلهـاي انديشـه"


(گفت و شنودي با استاد آصف آهنگ)

بازنويس: صبورالله سياه سنگ

(بخش ششم)

 ***

 

ســــلام مـارکـوي عزيز!

 

 

سپاهي از ارواح سرگردان

زوزه ‏اي دهشت ‏بار به آسمان سر مي‏ دهند

و صف طويل نعش ‏كش‏ها، بي‏ سنج و نوحه ‏خواني،

آهسته از خلال روحم مي ‏گذرند،

اميد، شكست خورده مي‏ گريد،

و زجر، اين جبار ددخوي، پرچم سياهش را بر سر خم‏شده ‏ام فرو مي‏كوبد.

 

«بودلر، گلهاي بدي»

 

نگارش: ع . شيشه خور

 

 

 

***

 

جوانان افغان

و " بحران " نبود آشنایی با

زبان و فرهنگ پُربار افغانی
از

نیلاب سلام

 

 

***

 

روشن؛
تلویزیون ملی را روشنی بخشید!!

م. محشور کبیری

 

می خواهم ازین پرسش آغاز کنم که: ما تنها برای انتقاد و اعتراض آمده ایم؛ یا اینکه نکات مثبت و ارزندهء را هم بایست ببینیم و بستاییم؟

طی پنج سال گذشته گسترهء ژورنالیزم، نقد، نویسندگی و تلاشهای روشنگرانه در این زمهریر ابتکار و انگیزه، سیر جدالی داشته که درین راستا......

***

 

 

وزیر جدید دفاع امریکا،
جنگ عراق را
مغلوبه نمیپندارد!

برگردان و نگارش: ایشور داس


آیا عراق برای امریکا
 ویتنام دوم است؟

 

 


سال دوم

 شمارهً
٤۱
عقرب
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
دسمبر/جنوری
 ٢٠٠٦/۲۰۰۷ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
07/ 01/ 2007
بروز خواهد شد.


طور معرفت


از گنجستان تصنیف

آهنگهای هندی واردو
 به فارسیاخبارِ تازهً وطنکارنامه ی ستودنی

 احسان سلام

 در گستره ی طنز معاصر

سالار عزیزپور

 

 

اصالت

هنر را جاودانگی می بخشد

موسیقی در عرس

حصرت ابوالمعانی

میرزا عبدالقادر

بـــــــــــــــیدل

منیر سپاس

  

 

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                23. 12.. 2006                             Nächste Update am                   07. 01. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا