دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


هژبر شینواری

هندوباوران وسیکهـ های افغان، شهروندان “گم شده در بین دو جهان”

 
 


پروفیسر داکتر موهن لال مهرا

زندگی چیست

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


زهرا اسرافیل

عدم حضور زن در تاریخچه متون حقوقی و متن قوانین اساسی افغانستان
بخش اول

 
 


صنم عنبرین

خطور از خاطرات

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


برگردان: رضا  محمدی

کافری نکند آنچه تو کردی حذر از تو

 
 


خالده فروغ

منظومه‌های وارون

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


شاه محمود محمود

چگونگی آموزش و پرورش فرزندان هندوان و سیکهـ ها در افغانستان

 
 


محمد اسحاق فایز

امید

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


برگردان رضا محمدی

قصه قمبرآته و راغون و یک مردم بدبین

 
 


صور اسرافیل

شراب چشم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به ‌سوی سی‌وسه پل
 

 
معرفی کتاب
خواب های ۳۰ ساله
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

سنا به تداوم دموکراسی رای دارد

 


 


 زیور  نعیمی

رموزِ شاد

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر شهیر نثاری

دیپلماسی ما در خارج، مشکلات و چالش ها

 


 


عمران راتب

مدرن نیسم سنتی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پست افغانستان چگونه بین‌المللی شد/تمبرهای مشترک ایران و افغانستان
 


بصیر احمد حسین‌زاده

پست افغانستان چگونه بین المللی شد

 


 

میترا مهر

دو سروده  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


تلویزیون ۱

زلمی خلیل زاد: امریکا باید پاکستان را مانند کوریای شمالی، به حاشیه براند
 

 
فراخوان خانه ی مولانا در فرانکفورت
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

بخشی از کارنامه های توپ
۲

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

بخشی از کارنامه های توپ
۳

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۷
سرطان ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول جولای ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 07. 2016         Nächstes     Update    am     16 . 07. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا