دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ملک ستیز

بی‌ثباتیِ شمال، نظام را آتش می‌زند!

 
 


من دیوانه عشقم

برگردان

 نازی کریم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


راه مدنیت

سال ۹۵ و چالش‌های مهم دولت!

 
 


استاد یوسف کهزاد

چند دوبیتی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر رسول رحیم

در هیچ صورتی نمی‌توان راه حل سیاسی را نادیده گرفت

 
 


محمد یوسف صفا

درد دل

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خشونت خانگی چیست؟؟
 

 


 


رشید بهادری

یاد یاد نامه یی از زنده یاد قهار عاصی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


اسد بودا

حکمت یار

 
 


کاوه شفق آهنگ

خالی از نگاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


بصیر احمد حسین‌زاده

بیامرزد خدا استاد ما را
۴۵ سال از مرگ شیدای عاشق گذشت
 

 

 


صور اسرافیل

سروده‌ی

صبح

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


اسد بودا

چنگيزخان و ساختنِ جهان مدرن
 

 
 


گیان چند کپور

ارغوان کابل

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
فرجام

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
پای

 

 

 

 

 

         
         

 


شاه محمود محمود

تاریخچهء مطابع در افغانستان


ادامه بخش چهارم

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

طالبان دشمن استراتژیک

 


 


میترا  ارشادی عاصی

بپر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۸ صبح

شکست‌های امنیتی پی‌درپی توجیهی ندارد
  


نذیر ظفر

عسل وحشی،
اثر پر بهای شهلا لطیقی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۱
 حمل ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول اپریل ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 04. 2016         Nächstes     Update    am       16. 04. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا