دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


سخن کابل ناتهـ

السلام علیکم، رام رام جی و ست سری اکال جی

  


صور اسرافیل

دوستت دارم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

سال دیگر از عمر کابل ناتهـ سپری شد

 

 
 


کریمه شبرنگ

میعاد

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


علامه احمد علی کهزاد

رتبیل شاهان کابلی

  


زیور نعیمی

کابل عزیزم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر اکرم عثمان

فغانستان
اسارتگاه بزرگ جنس زن در جهان

 
 


میترا ارشادی عاصی

من

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


انور وفا سمندر

سخن‌رانی در کنفرانس
سارک

 
 


اندیشه شاهی

به رسم سوغاتی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


anwar wafa samandar

Sarak


 

 
 


داکتر فروغ کریمی

سراب

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۱۹

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۱۹

 

 

 

 

 

         
         


 


شاه محمود محمود

تاریخچهء مطابع  افغانستان

 

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر رسول رحیم

اهمیت مذاکرات پیشرو با طالبان

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


داکتر سید موسی صمیمی

در گستره مبارزه زنان برای حق رأی پانک هرست،" بانوی آتش نشین"

 
زنده یاد خلیل الله حسن زاده شاعرازدیارخواجه عبدالله انصاری به ابدیت پیوست
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 


قهار عاصی

کاش

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۵۹
 حوت ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

اول مارچ ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 03. 2016         Nächstes     Update    am       16. 03. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا