دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 


در گرامیداشت ازکابل ناتهـ

 

کابل ناتهـ، تقدیم میکند

قابل توجهء هموطنان هــــنـــــدوباور!

از شماره آینده (٩۸)

 

 

 

 

کابل شاهـــان

 

برگردان انجینر براتعلی فرهــــید

 

ساختاری که شاهی (دیوانسالاری)، همچنان شاهییا خوانده شده، از نزول امپراطوری کوشان درقرن سوم تا قرن نهم میلادی، قسمتی از کابل و منطقۀ قدیم گندهارا( شمال پاکستان وکشمیر) را اداره میکردند. این سلطنت، زمانیکه پایتخت شان نخست کابل وکاپیسا........

 

 

 

مــــزارات کابل

 

الحاح محمد ابراهیم خلیل

 

« در سنه ٢٨ یا ۳٢ که زمان خلافت حضرت سیدنا عثمان رضی الله عنه بود مسلمین به ‏سرکردگی عبدالرحمن سموره بن حبیب قریشی از راه غزنی بر کابل حمله آوردند، اینوقت کابل کوشانی شخصی بود که اعراب آنرا در تواریخ (اعرج) نام برده اند.

 

 

 

کلوخ ها آب شدند

 

نصـــرین مهرین

 

شاید دیگرمحل حاجت برای اثبات بیشتراین برداشت نتواند باشد که، افغانستان بحران آمیزترین دوران حیات مضطرب چند سال پسین را سپری میکند. هرچند برخی ازبه دولت رسیده گان، این برداشت را با نظر قبول ننگرند ودر پی توجیهات شناخته شده باشند؛ اما سراپای نظام متشتت وسراسیمه خود خبر از بحران میدهد.

 

 

 

 

راز خوابیده ـ اسرار مرگداکتر نجیب الله


تألیف  رزاق مأمون

 

 

تبيين چار چوب روابط مسلمان افغانستاني
با غير مسلمان در پرتو قاعده نفي سبيل

(با تکيه به ماده ٩٢ قانون مدني افغانستان)


علی پیـــــام

 

 

 

کدام اشخاص قاچاقبر هستند؟

 

واسع بهـــــادری

 

زچندسال به اینطرف موضوع قاچاق ومخصوصاًقاچاق مواد مخدره ازافغانستان سرزبانهاست.موادی که بصورت قاچاقی از افغانستان خارج میشوند، زیر اسمان آبی تهیه شده و آشکارا ازطرف همه دیده میشوند.....

 

 

 

 

 پایان جنگ خونین داخلی در سریلانکا

 

عتیق الله نایب خیل

 

سه دهه جنگ داخلی در سریلانکا، با تهاجم نظامی دولت به مناطق شمال آن کشور، به فرجام خونینی رسید.

 یکی از رهبران تامیل، در سایت انترنیتی تامیل نت، اعلام کرد : " این نبرد ......

 

 

 

 

     آریاوند (افغانستان)، لنکا و سری لنکا
        در  برگهایی زرین
     رامـــــاین

 

ایشور داس

 

رسانه های گروهی جهان در هفته های گذشته از پیروزی نیروهای دولت سری لنکا بر ببرهای تامل آن کشور آگاهی دادند.

یادداشت زیرین مسجل بر روایات کهن ترین منبع تاریخی جهان یعنی « راماین » .....

 

 

 

 


 

۱-٢-۳-٤-۵-٦-۷-۷

 

 

 

    برگی از کتاب :

جنگ های کابل (۱۳۷۱-۱۳۷۵ خ )
 که جدیدآ از چاپ برآمد

سید عبدالقدوس سید

 

فصل هشتم:  هــــــندوگذر در اوايل جنگ‌ها 

در آن روز اواسط برج سرطان، نگاهم به هندوگذر نيز جلب گرديد. هندوگذر كه در آن جمع كثيري از هموطنان هندو(باشندگان ديرينة سرزمين ما) سكونت دارند، در امتداد محلة خرابات شهركهنه ....

 

 

 


محفل آوارد
یا نشانهء افتخار در آلمان


گزارش: کریمه ملزم

 

 

 

 

 

 


 

شمارهء ٩۷
جـــوزا
۱۳۸۸
هجری خورشیدی
جون ٢٠٠٩
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())


ارجگذاری از کارنامه هایی هنری
 استاد محمد حسین ارمان

 

جناب حسین ارمان از شمار عزیزان محبوب و قابل احترام و هنرمند با وفای کشورماست که اکنون در کشور سویس زندگی مینمایند. زحمات ایشان برای فرزندان وطن چه در مکتب موسیقی و چه در آموزشهای خصوصی همواره مورد ستایش هنردوستان است.

جناب ارمان بعد از اینکه آتش جنگهای داخلی کابل شراره کشید، در خارج، در کشور سویس زندگی را در مهاجرت آغاز نمود ولی آرام ننشست. در ادامۀ کارهای هنری خویش، با همکاری فرزند هنرمند و نامدارش اقای خالد آرمان و عزیزان دیگری، گروه هنری بسیار عالیی را بنیانگذاری نمود که با نام اسامبل  کابل به زودی شهرت چشمگیریافت .

 

در ادامۀ اجرای چندین پارچه آهنگهای جالب، اسامبل کابل درین اواخر سی دی جدیدی را نشر کرده است که قدم ابتکاری است.
آهنگهای دیرینه وطنی را بگونه یی بازخوانی نموده اند که میشود گفت ایجاد احساس آن حکایت از آهنگهای جدیدی مینماید.

 

اهالی کابل ناتهـ ضمن تبریکی موفقیت این گام ایشان، تصمیم گرفته است که در همین نزدیکی ها برنامه ویژه ی به بازتاب کارهای هنری جناب استاد ارمان اختصاص بدهد.

 

به این لحاظ از تمام دوستان و عزیزان، همکاران و شاگردان ایشان خواهش می نماییم که مطالب و خاطره هایی را که از استاد ارمان دارند، به آدرس های  کابل ناتهـ بفرستند.

 

اهالی کابل ناتهـ

  

 

 

در اندوه شــادروان گل احمد شـــیفته

 

 

از چندماه به این طرف، شاید ده ها بار نام شادروان شیفته برزبان آمده است . دلیلش این بود که، خانم مستوره هاشمی، متصدی برنامۀ مادر، برنامۀ نیکو داشتی را برای آن هنرمند وقلمزن ارجمند تدارک می دید. هنوز یک روز از آخرین تماس روی آن منظور سپری نشده بود که طی صحبتی با دوست بزرگوارم جناب محترم آصف آهنگ، از زبان ایشان خبر اندوهگین مرگ شادروان شیفته را شنیدم که در چاشتگاه روز 27 ماه جاری در شهر کنکورد کانادا جان بخشیده است.

 

روح ایشان شاد که درگسترۀ موسیقی وشعر وادب نام نیکویی برجای نهاده است. امید بسیارمی رود که، برنامۀ ویژه برای آن بزرگوار به جوانب مختلف زنده گی اش بپردازد و سخنان بیشتر ما نیز درآنجا گفته آیند.

 

نصیرمهرین

 


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 
عبدالهادی هـــادی
 
داکتر ثنا نیکپی

   
استاد لطیف ناظمی
اجــمل اند

 

   عصمت قانع
 
زلمی باباکوهی

   
پرتونـــــادری
مصطفی سالک

   
غنی همــــــا
هژبر شینواری

   
پروین پژواک

 
شعر زنان افغانستان

   
نیلاب عمــــر
 

   

 

معرفی کتــــاب

 

یک دامن روایت

(از دیروز تا امروز)


 

 

داســــــــتان کوتـــاه

 

من چه کنم ؟

داستان کوتاه از


 رزاق مأمون


... و ستاره گریسته بود

رمان از

نعمت حسینی

 

بخش سوم
 

چنــــد سروده


طفلــــک هنــــــدو


انجینر گیانچنـــد کپــور


 

و در فرجام!


انجینر خلیل روؤفی


حادثه


شبگیرپولادیان


شجاعان


رفعت حسینی

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 06.  2009          Nächste     Update    am            16.  06. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا