دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

مروارید های سیاه

شعر و آواز از

استاد یوسف کهزاد


 

 

 

پنجرهء باز قصه ها...

از پرتو نادری 

 

 

معاد

آرش آذیش


 

 

 

عابر شب...

از بشیر سخاورز


 

 

 

 

ترانهء عاشقانهء
 
دختر ديوانهسراينده:
Sylvia Plath


برگردان: صبورالله

سياه سنگ 

 

 

غروب بامیان

از سلیمان لایق


 

 

 

طعنه

از داکتر رازق رویین


 

 

 

مردانی که نیستند!

از رفعت حسینی


 

 

 

خویشاوندِ صحرا...

از خالده فروغ


 

 

 

در غربت سرمایه

از نوذر الیاس

 

 

 

یک غنچه آرزو

از نادیه فضل


 

 

 

 

صبر سگ

عثمان امانی

 

 

 

 

مجنون

از صادق دهقان


 

 

 

قصهء شب

کاوه شفق آهنگ


 

 

 

شبهای آفتاب

شکرالله شیون


 

 

 

 

پایداری

از محمد زرگرپور


 

 

 

محجوب من

فریبا آتش صادق


 

 

 

به پیشواز او

سید نورالحق صبا


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وکلای پارلمان و مسألهء جنجالی
 ازدیاد معاش

 

داکتر اکرم عثمان

 

سالها بود که در حسرت نداشتن پارلمان می سوختیم و از خداوند طالب قانون و قانونگذار بودیم تا اینکه دعای ما مستجاب شد و مجلس محترم شورای ملی تأسیس شد و جمع غفیری از عاشقان سینهء چاک مُلک و ملت زیر یک سقف گردآمدند و سوگند یادکردند که تا جان در بدن دارند از حقوق حقهء خلق مستضعف پشتیبانی نمایند.

 

 

 

تاریخ گذر خرابات کابل

بخش دوم

 

داکتر اسدالله شعور

 

گذر خواجه خردک مکی علیه رحمه که در سالیان اخیر در محاوره ی عامه ی مردم خرابات خوانده می شد. اساساً به علت اقامت اهل طرب درآن کوچه که در حدود دو صد سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرن ها پیش ازآن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رح  درین محل می زیست

 

 

 

 

وقتی احساس ها زنده می شود !!

به نشانه همدردی با عزیزانی که
 در بادغیس و .. کشتی زندگی
 شان به گل نشست

محمدهاشم قیام

 

 

 

 

 استاد کهزاد نه هيريدونکۍ  افغان مورخ او  لرغونپوه
ليکوال : پوهنوال رسول باوري


 

 

 

 

 

"مهمـان عزيز گلهـاي انديشـه"

(گفت و شنودي با استاد آصف آهنگ)

بازنويس: صبورالله سياه سنگ


 

 

 

 

میراث های مشترک فرهنگی
را گرامی بداریم

 

همایون باختریانی

 

فرهنگ هر ملت عبارت از ارزش های قبول شده از طرف عامه ی افراد آن بوده، نمایانگر خصوصیات اجتماعی، ذوق مشترک، طرز تفکر و شیوه های برخورد فرد با اجتماع را در بر دارد و از نسلی به نسل دیگر ........

 

 

 

 

آسيب شناسي مقولة "ملت"
 و
"ملي گرايي"
 در انديشة تاگور


جاويد فرهاد

 

 

 

 

کابل بی زر باشد، بی برف نی!!مگر.
۶٤٢ خانواده مهاجر زمستان را

در زیر خیمه ها سپری میکنند!!

 

 


سال دوم

 شمارهً
٤٠
 قوس
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
دسمبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
23/12/2006
بروز خواهد شد
.
 

طور معرفت

اخبارِ تازهً وطنبگذار بگریم...


احمد ظاهر


دکتور محمد امین صباح

شخصیت برجستهء
طبی کشور
 چشم از جهان بست
!

 


گفت و شنو

 خانم ملالی جویا

 با رزاق مأمون

 


 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                08. 12.. 2006                             Nächste Update am                   23. 12. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا