نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن کوتاهی

در گرامیداشت زادروز مبارکِ گورو
 بابا نانک دیوجی


((()))

باید به عقلانیت اقتدا کنیم

 داکتر اکرم عثمان

 

در یک بیان کلی تاریخ منطقهء ما تاریخ قومهای مختلف است. همیشه قومهای غالب با استفاده از زور، سنن، ارزشها و مطامع شانرا بر اقوام مغلوب تحمیل کرده اند....

 

 

 

خرابات
و
خرابات نشینان کابل

 

داکتر اسدالله شعور

  

طی شصت، هفتاد سال اخیر، به ویژه پس از گشایش مجدد رادیو افغانستان در سال ١٣١٨ش، هرگاه حرفی از موسیقی به میان می آید، اسم خرابات کابل به صورت ناخودآگاه در ذهن ما تداعی می گردد. این امر علاوه بر تبلیغات رسمی یی که طی سده ی بیستم میلادی برای خرابات و خراباتیان

 

 

 

 

وای برین مردم

 

واسع بهادری

 

بازهم مدتی میشود که وقتی خبرهای وطن رامیخوانم ومیشنوم چند لحظه جگرخونی مراهمراهی میکند. یک چند وقتی به امید وعده های سر خرمنی گذشت، دیدیم که عملی نشد. گفته شد که افغانستان را گل وگلزار میسازند. افغانستان روی جنگ را دیگر نمی بیند.

 

 

 

 

نا آرامی ها بیشتر خواهد شد

 

نصیرمهرین

 

استعفأ و درواقع برکناری رامسفلد وزیر دفاع ستیزه جوی ایالات متحده امریکا، حاکی از دوری گزینی نسبی مردم امریکااز سیاستی میتواند تلقی شود که با غرورو تکبر وتعرض معرفی شده است . جلوه این تمایل را انتخابات اهیر نشان داد

 

 

 

به مناسب ٢۵ نومبر
روز بین المللی رفع خشونت
علیه زنان

 

 

 

زنان افغانستان

 در گرداب مصیبت

پاتریارکالیزم

هادی میران 

 

محقق سیما رسولی

 


سال دوم

 شمارهً
٣٩
 قوس
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
نومبر/ دسمبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
08
/12/2006 بروز خواهد شد.
 


طور معرفت

اخبارِ تازهً وطنشادکامدو زلفانت
 

دهقان زهما،

 مهمان

 انجمن دوستداران سخن

 بود

 

((()))

استاد نصیر مهرین در کانادا


قوالی دلشادکننده ی ازاستاد نصرت فتح علی خان

 

فردا جلسه داریم 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                 20. 11. 2006                             Nächste Update am                    08. 12. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا