نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنــــدو گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

فــــــــــریاد
سروده ی از


احسان الله ناجی

 

 

 

 

مرگ آرزوها
شعری از


استاد خلیل الله خلیلی

 

 

 

 

برادران من
سروده ی از


پرتو نادری

 

 

 

اعجاز
سروده ی تازه از


آرش آذیش

 

 

 

 

دریغ
شعری از


رفعت حسینی

 

 

 

 

دریغ
سروده ی تازه از


آرش آذیش

 

 

 

 

خزان سبز
سرودهً به مناسب سالگرد خموشی
نصرت پارسا
از


عزیز علیزاده

 

 

 

 

مادر
سروده ی از


گیانچند کپور

 

 

 

 

باخـــــــــــدا
شعری از


داکتر وحید نجفی

 

 

 

 

درخت
شعری از


سید نورالحق صبا

 

 

 

سه سروده تازه

سخی مسحور

 

 

 

 

 

 

د ورور د پاره،

د ورورنو دپاره

 

تاریخ، تاریخهای دارد، در خور ارج و هم با درد و دریغ که تاریخهای دارد، سزاوار تقبیح...

و اما من، سالهاست با تاریخ ما سر ستیز دارم... «به داوری میان ما را که خواهد گرفت؟».

نُه ده ساله بودم و پای مکتب خانه، که تاریخ خودمان را میخواندم و از وحشت و تعجب انگشت به دندان... سپوژمی زریاب

 

 

 

نـــــــــــــــــامه
 

موضوع که شما به بحث کشيده ايد، کارمهم وبجا مى باشد. نمى دانم کارهاى که از سوى انسان بنام اجراى دستور خدا صورت مى پذيرد ويا هم صورت پذيرفته است؛ تاچه حدود سبب خوشندى ان متعال مى باشد. ما (معذرت  ميخواهم من) به اين باورم.. انور وفا سمندر

 

 

 

 

من دار میفروشم

صبور الله سیاه سنگ

 

 

انگلستان زنده باشد با کاشتکاران دادگستر و بازرگانان حقوقدانش، سازمان عفو بين الملل زنده باشد با کارکردهاي مينياتوري و کارمندان دورانديشش، و BBC هم زنده باشد با فشرده سازي فشرده ها و ناخوشخبريهايش.

 دوست شايد به شوخي گفت

 

 

 

 

ببین که تفاوت ره از
کجاست تا به کجا !

داکتر اکرم عثمان

 

نوشتهء انتقادی آن برادر در بارهء «کوچهء ما» در شماره ۷١ ص٦، حمل ١٣۸۵ مجلهء وزین آزادی خواندم و فیض ها فراوان بردم.
شرط انصاف این است، همینکه اثری از چاپ می برآید دیگر به خواننده تعلق دارد تا به نویسنده، .....

 

 

گزارش فرهنگی:

فرودسی در بلغارستان!

 

 

 

 

 

داستان کوتاه

شاخه های نبات در مهء حمام

 از قادر مرادی

 

زمستان، آفتاب، برف، باد سرد، در ناودان ها شیشه های شفاف نبات روییده بودند. مثل گل های شیشه یی شفاف با اشکال مختلف، با شکل هایی که با هیچ گلی شباهت نداشتند. انگار دست صنعت گر عالم ناشناخته یی این ها را ساخته بود. ....

 

 

 

ایستگاه آخر

داستان کوتاه از

داکتر پروین پژواک

 

در گوشهء چوکی "ملی بس" فرو رفته است. پیشانی خود را به شیشه چسپانده است و در آیینه های تار دیده گانش باران، درختان خزانزدهء کنار جاده، موترهای رنگارنگ و مردم رهگذر همه سریع و مبهم منعکس می شود. ولی او خود جایی را نمی بیند...

 

 

 

 

 

 

نيرنگهاي گناه
در
 بيگناهي رنگها

 

 

اين نوشته در سه بخش، ميخواهد به نقش طالبان و "ديگران" در ماجراي "علامهء فارقه" (نشانهء بازشناسايي هندوهاي افغانستان از مسلمانان اين کشور) بپردازد.

 با آنکه ميدانم، پرداختن به چند و چون "علامهء فارقه" و رويدادهاي همپيوند آن، پس از پنج سال، درد هندو يا مسلمان افغان را دوا نخواهد کرد، گناه يا بيگناهي اين يا آن دستگاه ... صبورالله سياه سنگ

 

 

 

 

 در مذمت از
یک خاطرهً دردناک

 

 

مردم ما در طول تاریخ شاهد انواع مظالم اجتماعی از سوی زورآوران و ستمگران خود و بیگانه بوده اند. ستمهایی از گونه ستم طبقاتی، قومی، زبانی و فرهنگی چنان بر جسم و جان لایه های فرودست جامعهء ما چنگ انداخته که در عصر حاضر شماری از آن ستمگری ها ادامه داشت و... داکتر اکرم عثمان

 

 

 

مگر چرا علامهء فارقه؟

 

نه زرد

               نه سپید

                         نه پنهانی

  

درین یادداشت سعی گردیده نظر شتابزده پیرامون سابقه تاریخی علامهء فارقه هندوان و سکهـ های افغان انداخته شود آیا با فروپاشی اداره طالبان تفریق و تمایز در جامعهء افغانی در ارتباط با اقلیت مذهبی هندوان و سکهـ های افغان هم از بین رفت یا اینکه چهره و رنگ دیگری به آن داده شد ـ مکثی گردد.... ایشور داس

 

 

 

از طا لبان تا طا لبان

 

 

این سخن که تاریخ تکرار می شود، شاید برای کسانی که در قلمرو کشور هایی مانند: افغانستان نبوده اند، چندان درست نباشد، هر چند خاستگاه ی این سخن کشور های اروپایی ست. اما در کشور ما به ویژه در سده هایی پسین به استثنای دوره ی«امانی » که تلاشی از سوی دسته ی از روشنفکران سالار عزیزپور

 

 

 

 

"سپاهی گمنام"

اهدا به آنانی که گمنام ولی
 نیکنام زیستند.

 

 هژبر شینواری

 

سال ١۹۸٤ میلادی بود و تازه ازتحصیل برگشته بودم.  مادرکلانم که در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار زندگی می کرد به مجرد اینکه از آمدنم خبر شد، احوال روان کرد که می آید.  همه از وضعیت خراب و ناامنی راه ها اطلاع داشتیم ولی وقتی "ادی" گفت می آید،

 

 

 

 

اعتراضی برخود ما

 

نصیرمهرین

 

حادثه پیامد زاری ١١ سپتمبر واکنش تندرو و موج دگرگونساز را در پی داشت. ما تا حال، شاهد پاره یی از تاثیرات آن موج هستیم. قرارگرفتن افغانستان در محراق توجه با قصد ایجاد چنان تغییرات که تحریک اسلامی طالبان با یکی از نمودهای کم مانند...

 

 

 

درود

بایدش گفت و سپاس بایدش داشت، اوراکه راه آموز راستین و خداوند نخستین فرزند است!

 

 

     روز مادر،  روز خود شناسی، روز خدا شناسی، روز خرد شناسی و خرد خواهی و اما در فرجامین؛  روزنشر و پخش انسان  این موجود برتر  روزگار در روی این زمین بیقرار،  مبارک باد. 

 


 


سال دوم

 شمارهً
٢۸
ثور/جوزا
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
می
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 


 

 همدل عزیز کابل ناتهـ،

استاد لطیف ناظمی
 شصت ساله شد،
مبارک باد
ا

 

مبارکنامه ها

 

پیام خانم فرشته حضرتی

 

پیام آقای  رحمت بیژنپور

 

 

 

 

 

مصاحبهء
 خانم فرشته حضرتی
با ایشور داس
در مورد قتل یک انجینر هندوستانی
از سوی طالبان

 

 

 طور معرفت


اخبارِ تازهً وطن

 شادروان پوهاند جاوید


اطلاعیه
بنیاد آیینه فرهنگ
 افغانستان

 


مجموعهء شعر
از
خالده نیازی

 


اثر تازهً تاریخی
 از
استاد نصیر مهرین


احمدظاهر
آوازه ی ماندگار


 مجموعه داستان کوتاه
از
قادر مرادی


 

گفت وشنودی
فضل الر حیم رحیم
با احمد بشر سدوزی

 نوازندهء با استعداد

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                    22. 05. 2006                             Nächste Update am                      06. 06. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا