ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

ی
ی ی:

[١]

[٢]

[٣]

[٤]

 

[۵]

 

[٦]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ی
ǘ ی ǘ

 

یʐ

 

ی "ی " . یی ی Ӂ یی ی ی ی ی ژ ی . ی یی ی ی.

. ی ی . ޡ ѡ ی ԡ ی ی ی . یʐ ی یی ی . یی ی ϡ ی ϡ ی ی . ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ی ی ی. یی ی یј ی ی. ی ی ی . ی ی ݘ ی ی ی . ی ϡ ی ی ϡ ی ی یϡ ی ی ی ی ی یʐ . ی یʐ ی ی Ͽ یʐ ی ی Ͽ ی. ی ی ...

ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یʐ " ی" "ی " . ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ʡ ی. ی . ی ی ی ی ѐʡ . ј ی . ی ی ی ی ی یϡ ی یی ی ʡ ی ی ی ی.

ی . ی . ی ی ی ȍ 捘 Ϙی ی .

. ی ی 捘 ییی ǘ ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی. ی یی ی ی ی . ی ѐ . ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .
ی . ی ی . ǐ ی ی . ی ی ی ی . یی ی ی ی ϡ ی ی ی : ی !

ی یی Ϙ ی ی . ی ј Ϙ . Ϙ ی . ی Ϙ . ی ی : ی ی ی ی ی .

ј ی ی ی: ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی یی 捘 ی ی یϡ ی ی ی : ی ی. !

ی ј ی : ی ی. ی یی. ی . ی ی ی ی !

ј ی ی یϡ ی ی ی ی ی یҘ یی Ȑی. ی ی ی ی . ی یϡ ی ی ی ی ϡ ǘ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .

ј ی ی ی ی ی ی یϡ ݘی ی ی .

... ی ی ی ی یʡ ݘ ی.

ی ʘی ی ی ی ʡ یʐ ی ѐʡ ی ј یی . ی. ی ی ی ی. ی. ј ی . ی ی ی یی ی ی .

یʐ . ی یی ϡ ی ی .

ј ی ی ϡ یی ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ی. ی . ی ی ј ی ی ی ی. یʐ ʡ ی ی . ی ی یǡ ی ی ی ی ی یʐ ی ی ی. ی ی یϡ ی ی ϡ ی ی ی .

ј ی. ی ی . ی ی یϡ ی ی ј ی .

ی ی . ی ی. ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی : یʐ . ی . یی ی ی ی ی ی

ی . ј ی ی .

... ǐ ј . ی ی . ی . یی . ی یی ی ی ی . ی ǘ ی . ی ی ی . ԁ ی ی ی ی ی ی .

ݘ : . ϡ یʐ . یی ی ی ی ی!

یی ʘ . ی ی ی ژ ی یʡ . ی ی. ی . ی ی. ی ی ی ی ی ی ی . ݘ : ی ی یʐ ی . یʐ ی یϿ

ی ی ی . . ی . . ی یی ی . ی ی. ی ی. ی ی ی . ی ی یی یʡ ی ی ԁ . ѐ ј . ی ی ǘ ی ی ی ی ...

 

ی ی ی ی ی ϡ ی ی ʐی ͘ Ȑیϡ ی ی . ی ی . ی ی ی ی ј ی ی .

 

... ی ی ی ϡ ʘ ی : یʐ ... یʐ ... یʐ ... 

 

1365-

 

***********

٢۸                                                              ی ٢٠٠٦