نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنـــدوگذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 


واصف باختری

 

پخته در کورهء پنجاه...

 

 رفعت حسینی

 

در صدای باد...

 

 لیلا صراحت روشنی

 

         در تداوم فریاد و مرگ

 

 

 


آرش آذیش

 

اشراق...

 

 

 


داکتر رازق رویین

 

 یکروز نام یاد تو میماند...

 

 

 


شبگیرپولادیان

 

نامه...

 

 

 


شکرالله شیون

 

ویساک ...

 

 

 


سالار عزیز
پور
 

سکوت تلخ ...

 

 

             یک گام دیگر


غلام حیدر یگانه
 

 

 

 


محمد زرگرپور

 

زبان تر

 

 

 


منیرسپاس
 

پویا....

 

 

 


سه سروده از بانوي شهيد

مــرد به دار آويخته


سراينده:
Sylvia Plath

 

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

 

 

مصاحبهء
بانو فرشته حضرتی
با ایشور داس
در رابطه با مسایل
افغانهای هندو و سکهـ

قسمت اول

 

قسمت دوم

 
 

همآیش هواخواهان
 امیر خسرو در دهلی
نبشتهء میرزا ح، ب، بیگ

برگران: گوکل چند کَکُر

 

 

 

PDF

با تشکر از آذر گرامی،
گردانندهء
سایت شاهماهه

 


 

 

 

 

پیرمردی که از برای خرش گریست

 

داستان کوتاه از


خالد نویسا

 

 

 

اســـــــيران

 

داستان کوتاه از


پروین پژواک

 

 

 

راکت های هوشمند...

 

طنـــــــــــــــــز


علی علیزاده

 

 

 

فراخوان
رادیو پیام زن افغانستان
(سویدن)

فرشته حضرتی

 

 

 

چه باید کرد؟
جنگ هنوز پایان نیافته است

 

در نسلی که من به آن مربوط هستم هرگز جنگی اتفاق نیفتاده بود و من اغلب جنگ را در فلمها میدیدم ویا در کتابهای تاريخ و رمانها میخواندم و اگر دروغ نگویم تا حدودی متحسس و برانگیخته میشدم و میپنداشتم که جنگ هم طعم مناسبی دارد و برای تمام انسانها، خاصه شجاعان و ماجراجویان، لازمست تا هرچند گاه یک باره خود را بیآزمایند و از رخوت، کرختی و یک نواختی زندگی بیرون شوند.    داکتر اکرم عثمان

 

 

 

 

سرگذشت

 الماس کوه نور

 

 

الماس کوه نور برای برخی هندی ها و افغانها نام آشنایی است. و چه بسا نام آن یادیی آگنده با تأثر را برای عده قبال دارد. در افغانستان بیشترین اطلاع از الماس کوه نور در کتاب آموزشی و تاریخ افغانستان در محدوده یی قرار دارد حاکی از اینکه پس از قتل نادر افشار (1747 ع) بیوهء نادر، الماس کوه نور را به احمدخان ابدالی بعدها (احمدشاه) بخشید.                نصیرمهرین

 

 

 

 

بالاحصار کابل
و
پیشآمد های تاریخی
قسمت چارم

 

گرچه از تاریخ چنگیز (558 هجری) تا تاریخ تولد بابر (882 هجری) در حدود 336 سال میگذرد و درین سه قرن چنگیز و تیمور و احقاد ایشان از دیوار چین تا کناری های بسفور را لگدمال سم ستوران خویش ساختند ولی ما را در تاریخ افغانستان و باز در تاریخ شهری چون کابل...         احمدعلی کهزاد

 

 

 

پیشینهء ویساک

 در افغانستان

 

گوکل چند کَکُر

 

 

 

ده سوال از ميخاييل گورباچف

منبع: هفته نامه "تایم"
برگرداننده: محمد عوض حصارنایی

 

 

تاريخ ميخاييل گرباچف  را منحيث رهبري كه گلاسنوست و پروسترويكا را پيش كشيد وباعث فروپاشي شوروي گرديد، از ياد نخواهد برد. در هفته اول آپريل خبرنگار مجله تايم با گرباچف 75 ساله در جزيره راد نشست و گفتگوي را در مورد كتاب جديدش، پروسترويكا را بدانيد

 

 

 

 

وحدت ملی
یک توهم و هزار گمان

 

گفت و گزار؛

پیرامون اهمیت،  چالشهای منبعث از نگـرش  جناب  بشیر بغلانی،  در نامه یی  تحت  عنوان  "آریانای باستان، خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب" و نگاهی  بر اعتراضات  آقای میرعبدالواحد  سادات  نویسنده در پاسخنامه ی "موجود یت افغانستان  درگرو  وحدت ملی آن است". بیژنپور (آ.آبادی)

 

 

 

 

سکولاريزم وبازتاب آن
 در ُسروده هايی
مولوی، خيـــــــــــام و حافظ

 

 

 سکولارس د رلاتين به مفهوم "نسل"،"دوره وعصر" آمده است، که دنيا را(Secularis)آنچه هست می بيند و اطلاق ميکند و معنا متضاد با " کليسا" دارد، چنانچه کليســا و ساير چنين اماکن در اديان ديگر به گذرا وفانی بودن گيتی تأکيـد می ورزند و بقاء و جاودانه گی را در دين می بينند. به همين علت است که سکولاريزم ميخواهد با توضيح ابعـاد گوناگون حيات اجتماعی، انسان را در خدمت آراستن زنده گی ِبگُمـارد.                           صديق وفا

 

 

فرآورد هنری افغانهای
 پیش از اسلام


معبدبودایی درکابل که تقریباً
هزاروپنچصدسال قدامت دارد
.


 


سال دوم

 شمارهً ٢٦
حمل
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
اپریل
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 طور معرفت

اخبارِ تازهً وطن
 اطلاعیه
بنیاد آیینه فرهنگ
 افغانستان

  

برای نخستین بار
 به همت آقای
محمد خیری انجمن معلولین افغان
در امریکا ایجاد گردید
.

 در شهر برلین

گزارش
از
محمود منجمزاده


 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                     14. 04. 2006                             Nächste Update am                      30. 04. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا