ܡ Kabulnath


 
 

 

 

 

 

 

        ی

 

                     

 

 

یی ی ی

 

 

ی یی ی ی. ی ی Ϙ ی ی ی . ی ی Ԙ ی ѐ ی .

ی ȍ یی ی . ی ی ی یی یɝ ϡ Ȑی.

ی ییϡ : 坝ی

: ȍ .

ی یϘ ی ی 坝 یی ی. ی ی ی. ی ی ی ی ȍ .

ی.

ی ی: یی ʿ

یی ی یϡ .

ی ی ی. یѝ یی ی ʡ ی یی ѝی ی ј .

ی : . ǐ ی ی یی.

ی Ӂ ی ی:

ی ی. ی ی ی.

Ԙ .

ی ی ј . ی ی ی ی ی . . ی. یی ی ѐ ی ј .

ی ی ی䝘 یی ی ی: ی یی

.

ی ی ϡ . ی ی. ی یی ی ی ʘ . ǘی ϝی ԝی ی .

ȍ 坐ی ی ϡ ݘ ی ی ی.

ی: یی

ȍ : .

ѝ ی ی ј ییϡ ی : یی ی ϡ ݘ .

ی ی ϡ یی ی ی Ә 䝝 . ǐ ی .

ی ی یی . یی ی ی . یی . ی Ǎ . یی ݘ . یی ی.

یی . ی ی . ی ی ی ʘی . ییی ی. یی ی  ی јی ی ی ی ϡ ی . ی䝘 یی ϡ Ԙ ی ی. ی ی ی ی Ϙ ی ی ϡ ޝ ی . ѝی. ی ѐی ی . ی ی ی ӝیی ی ϡ یی Ӂی . ی ی .   ی. ȍ ی ی Ԙ ی ی . ی . ی ی ی ی ی : یی Ϙی ی

ی ʝیی ی ی یی ʡ ی : . یی ی . ی  .

ی ی ی یی ی. یی Ӂی یԘیی эی ی ȍӁ. ǐ Ϻ ی ییی :

ѡ ی ییϿ

ی : ǐ ی یی ی ی. ی ی ی ی!

ی ی ޡ ی .

ی : Ș. ی یی ی یی.

ی ی ی. Ԙ . ی ی : ی ی ی ی ی Ͽ ی ییی.

Ԙ ѝ Ϻ ی یی یی.

ی ییی : ی.

ی ی ϡ ی. ی : Ȑیی!

ی䝘 ژӝی ϡ ޝ ی ی .

ی ی ѐی یϡ یی ی ی : ! ی ی. ی ییϿ

ی : Ӑ ی یی ییی 坐ی یی. ј Ș.

ی ی یی ی ی ی . . ی . ޝ . ȍ ی ѡ یی ϡ ی. ی ییی .

یѝ ی یی ی ی ی ی ی . ی . یی ی ی Șϡ ی ی䝘 ی ϡ ی یی . ی ǝ ی: یی یی!

ی ǐ ی ی ی䝘 ی یی ی ϡ . ی ی یی ی. ی ی یی:

ی : ی. ییی

ی ی ͘ ʐی Ӂی ی .

: ! ǐ ی ییϡ эی ی.

ی ی: 㿻

ȍیی Ӑی ییی Ԙ یʡ ی: ی јی

Șی ϡ ی ی ԝی ی: ی ی

.

ی ѐی یϡ ی ی ی.

ی ی : یی ی ییی ی ی ی.

ی یی. یی ی Ժ . ی . ѝیʡ ی : ی ی . ی ی.

  ȍ یی .

ȍیی Ӑی : ی Ȑ .

یی : ی ی . ی یϺ ی ی .

یی ϡ : ϡ ی . ѐی ی Ȑی.

ی ی ʘ ݘ ی ʝ材ی ѝ ی.

ی Ϙ ی ی.

ی : ... ...

ی . یی ی. ی ی. ی ی ޝ . . ی Ԙ یʡ ی ی ی : ی ییی!

ی ییی ی یʡ . ی ی ی ѐ ی . ی ی ی 捘 ی ی. ی یی Ӂ : . ی ی!

ی ی . ی ʐی Ӂی. ی ی ی . یϡ ی ی ی . ی ϡ ی ϝ. 捘 ی. ی ی ی. ی ی . Ԙ ی ی .

یی ی ی : یی ی. یی Ͽ

ی : . ی ی.

ȍیی ی Ӑی : јی ییی

. ی ی ی. . . یی ͘ ی.

یی ی Ӂی ݘ ی ی .

ȍ : یی Șی

ی . ی ӡ ی Ԙ ی یی ی.

ی ی ʡ ی.

ی ی ј ی . ی ی Ӑی ی .

ѐ یϡ ј ی ϡ Ӑ ی : .

ی ی ی یی . ݘ ی ݝی . 捘ی ȍ ی ی ϡ یی ی ی.

䝘 ی ϡ ʘی یϡ ی ی 䐍 ی ی ی یی. ی ی ǘی ޝ Ӂی ی䝘 یی ϡ ی ʡ ی ی.  یی ی . ی ی ی ی: ȍ ʡ ȍ ʿ

. ی .

ǘی Ԙ ی.

ی ی ی یی ј . ی ی䝘 ییی ϡ ی ی : ی .

ǘی یی .

ѡ ی ی یی ییϡ ی. یی یی . ǐی ͘ی یی ϡ . یی ی ی ϡ ی . ޝǡ ی : ی ی!

ی .

: ی ی ییϿ

ѐ. ی . ی . ǘ ی ی ی . ی ی.

ی Ӂی. ی ی یی یϡ یی ی ی یی .

ǐ ی ی .

ی ی䝘 ی ی ی ʡ : ی ی . ی ی ی یی. ی Ͽ

یی ی ϡ ی : ی ی ی ݘ ی ی. ی ی . ی یی ی Ͽ ی ی یی. ی ی ی یی ی ی ی э坁э ی.

ی ی ی ی ی . Ԙ ی . ی : ! یی ی ی ی ی . ǝ یی ی. یی ی ی ی . یی ی یی ی ی یی ییϡ ....

 

 

ϡ ی ѐی ی. ی ȍ یی یی ی ی ی ی ییϡ .

 

***********

          ٢٦         ǁی 2006