کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسالی دوکتور محمد فهیم

 

 

 

برای نخستین بار به همت آقای

محمد خیری انجمن معلولین افغان

در امریکا ایجاد گردید.

 

 

تا جاییکه شما میدانید تعدادمعیبیون در داخل افغانستان بالا تر از تصور و پنداشت است و طبق احصاییه این رقم متجاوز از یک میلیون افغانی است که در طی سه دهه اخیر جنگ اعضای بد ن خود را در اثر جنگ و ناشی از ماین های کاشته شده از دست داده اند و وحشت آور اینکه این رقم با لا تر خواهد رفت که علت آن ماین های کاشته شده می باشد. رقم درشت این معیوبین را اشخاصی تشکیل می دهد که یگانه نان آور خانواده و کودکان خود بوده و او شان یکجا با خانواده های خویش به چلینج های بزرگی بخاطر بقا حیات روبرو اند. دولت افغانستان بخودی متکی به اعانه دولت های تمویل کننده کمکی بوده  تا نهاد های ویران شده اقتصادی –اجتماعی ویران را بدان وسیله عمران نماید. معیوبین مستلزم توجه ویژه و مهمتر از همه آگاهی عامه پیرامون درد-زندگی-چلنجها وسایر انواعی مشکلات بی شماری اند که آنها با آن روبرو اند.

 

من میخواهم با اعضای جدید منتخب شده پارلمان افغانستان بخصوص دو تن آن که معیوب جسمی اند بخاطر کسب حمایت شان پیرامون تلاشهایم تماس برقرار نمایم .

  

خیلی مشتاقم تا این مسله را با تمام جوانب ذ یعلاقه –گروپها و اشخاص انفرادی که علاقمند کمک با من در مورد تلاشهایم و رسیدن به هدفم اند صحبت مفصل داشته باشم. بیایید دست بدست به حمایت معوبین افغانی با هم بشتابیم.

 

سپاس

ارادتمند شما

دوست محمد خیری

                                                                                                            

www.afghandisabled.org

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢٦         اپریل 2006