www.kabulnath.de کابل ناتهـ،


دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 


 مطالب اختصاصی   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch
 

 

 واصف باختری

شفق با خط قرمز...پرتو نادری

استعداد بزرگلطیف ناظمی

مرگ ققنوسداکتر اسدالله شعور

هزار رویش دیگرافسر رهبین

شرق نیایشاحمدعلی نهضت

فرشته ضیایی

حرفِ دلخاتول مومند

مرا میشناسیغلام حیدر یگانه

خدا میداند که تاریخ...زبیر هجران

سیب


حفیظ الله وفا

بار دوش
هارون راعون

آزادی


*- پیام داکتر اکرم عثمان

 

*-

 

آرشیف آثار استاد لطیف ناظمی
در کابل ناتهـ
 

 

ناظمی در آیینهء قدنمــــا

 

 

 

 

باز هم نگـريسـتن در "فصل گــريسـتن
"

 (۲)

صبورالله سـياه سـنگ

 

 

 

 

 

 

-

 

یادی از استاد قاسم افغان
 


نگارش از عبدالله وفا

 

 

 

 

پست مدرن و حق تقدم
طنز از

هاشم قیام

 

(())(())(())(())باب بستهء تاریخ ما

 را با چه تدبیری باید باز کرد؟

 

داکتر اکرم عثمان

در پاسخ براین سوال مشکل باید اعتراف کرد که چنین پرسشی پیچیده ترین قضیهء روزگار ما میباشد.

آنچه را که من دراینجا می آورم دریافتهای محدود یک خوشه چین از آثار فراوانیست که به هیچ روی به درستی مطلقش به عنوان آخرین پاسخ پافشاری ندارم....

 

 

 

جامعه ما به چگونه احزاب نیاز دارد

 

نصير مهرين

 

در گستره ایجاد وتاسیس نهادهای که حامل افکار واندیشه های سیاسی  میشوند، در بیشترین مواردرسم برخی از ر بروزدهنده واکنش چنین بوده است که نه برای حل معضلات جامعه مطابق گونه یی از برداشت بلکه برای زدن حریف وحریفان تلاش کرده اند.

 

 

 

 

منارچکـــــــری


 

برگردان صبورالله سیاه سنگ

 

منار چکـري در جلوترين بخش شاخ برانته در شـانزده کيلومتري جنوبشــرقي کابل ســاخته شده بود. کوردينات ســه بعدي جايگـاه اين ســتون چنين اســت: 3424 دقيقه پهناي جغرافياي شــمالي، 6917 دقيقه و 30 ثانيه درازناي شــرقي و بلند برجســتگي 2530 متري برابر با 8300 فت. ....

 

 

 

 

یادی از بالاحصار کابل

 

محقق اسد الله پرفیض

جوانان عزيز آيا ميدانيد بالا حصار كابل چه وقت آباد شده و چه رويداد هاي در آن در طول زمانه ها به وقوع پيوسته است؟

 در اين مقاله به صورت مختصر و فشرده به اين پرسش ها پاسخ ارائه مي شود....

 

 

 

 

زنان زندانی و کودکان آنان

 

صفیه همدرد

  

ما در زندان مرکزی پلچرخی هستیم سر و صدای اطفالی که در دهلیزهای زندان پلچرخی با هم بازی میکنند از بیرون تعمیر به گوش میرسد. این کودکان فرزندان مادران زندانی هستند که به جرمی که مادر مرتکب شده در زندان به سر می برند. .....

 

 

اخير څومره سپين سترگی  اودڅه لپاره

حبيب الله غمخور

نن مي داريانانت  په نامه ويب پاڼې ته ددې لپاره سرورښکاره کړچې وگورم  بيا یې دپښتواوپښتنوپر خلاف  څه ليکلې دي .

ټول هيوادوال پدې خبر دی چې دغه او يوشمير نورسايټونه چې  دبېگانه چينونه ...

 

 

سال سوم
 شمارهء ۵٦ 
سنبله
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

سپتمبر۲۰۰۷
عیسوی،

 ـ
مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

مبارکنامه

 

شاعر ، منتقد و نویسنده ارجمند جناب دکتور لطیف ناظمی پای درسن پربار شصت سالگی نهادند .

سایت کابل ناتهـ از صمیم قلب برای این شخصیت گرامی و همکار محترم همیشگی خویش تندرستی و توفیق های بسیاری را با عمر پربارتر آرزو میکند .

اهالی کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طور معرفت


 

 

 


از گنجستان تصنیفآهنگهای هندی واردو
 به فارسی

 

 

 


 

       
   

 

 
 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom             31.08. 2007                             Nächste Update am           15.09. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا