کابل ناتهـ،

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ارواښاد محمددين ژواک د لسم تلين غونډه

 

 

٢٠٠۷ کال داگست پراتلسمه نیته دجرمنی فرانکفورت ته نزدی دهیپن هایم په شارگوتی کی دارواشاد بدیع الکلام استاد خیرنمل ژواک لسم تلین دنوموری د فرهنگپالی لور اغلی زرغونی په نوشت اولگشت په اروپا کی دافغا نی کلتوری تولنود گدی جرگی په همکاری جور سو.

 

دیسیمنار ته د لندن  هالند  بلجیم  دنمارک  دلیکوالواو فرهنگیانو برسیره د یو شمیر جر منی میشت لیکوال او کلتوری استازی هم راغلی وه همدادول دلیکنو اوخیرنیزومطالبوپه حنگ کی دزیات شمیر لیکوالو پیامونه دگران افغا نستان  کانادا  استرالیا  انگلستان  سویدن  دنمارک  بلجیم هالند  او بلغاریا نه همرالیرلی وه .

 

دارواشاداستاد ژواک دلسم تلین داغونده چی شا غلی رحمت حواکمن پرمخ بیوله د قران کریم په تلاوت پیل سوه ورپسی محترمی زرغونی ژواک عطا د پرانستونکی وینا په ترح کی میلمنو ته کورودانی او شه راغلاست ویلو تر حنگ دارواشاد استاد حیرنمل محمددین رواک روند لیک ولوست اوورپسی لاندنیوکسانو خپلی مقالی ولوستلی شاغلی محمداکبرکرگر  داکترطارق رشاد  محترم صدیق کاوون  شاغلی سرورمنگل  محترم فقیرمحمدوان شاغلی طلاباز حبیب زی محترم حاجی امین باوری اغلی ملالی جواد رواک  اغلی پلوشه فقیری  محترم زرین انحور  شاغلی مطیع الا روفی  او محترم عاشق الا غریب.

 

همدا دول غوندی ته له بیلا بیلو هیوادونو او کلتوری تولنو حخه د رارسیدلو پیغامونو له منحه شاغلی روفی په جرمنی کی د افغان تیاتر او سینما دمرکز په استازیتوپ د محترم واحد نضری رالیرل شوی پیام  حاجی امین باوری په بلجیم کی او له هالند نه دسلام د فرهنگی تولنو پیامونه ولوستل ورپسی د کاندید اکادمیسین محمداعظم سیستانی پیامد سویدن له هیواد نه محترمی پلوشیفقیری ولوستی د محترم داکتر اکرم عثمان پیام محترمی ملالی جواد ژواک له خوا ولوستل سو .

 

اغلی زرغونی وویل چی په پام کی لری چی د ارواشاد د لسم تلین غوندی ته لوستل شوی لیکنی او پیغامونه د کتاب په بنه چاپ او خپروی. دماشام تر دودی خورلو وروسته په مشاعری کی شاغلی حبیب زی محترم غریب اسدالا زمری او اغلی سیما سما خوازه شعرونه واورول اودغوندی په وروستی برخه کی  د موسیقی پروگرام هم خپور شو چی حوان سندر غاری لطیف راعی  حوانی سنذر غاری هما او دهیواد تکره سندرغاری احمد مرید هم برخه اخیسی وه.

 

په پای کی اغلی زرغونی ژواک عطا د ارواشاد استاد محمددین ژواک د لیکل شوئ اثارو نه د نمونی په دول د رمز او راز دوهمه برخه میلمنو ته دالی کره.

 

او له تولو برخه والو نه په اخر کی د ریدی ژواک رالیزل شوی پیغام دکورنی دغرو په تیره د میرمن عایشه ژواک  په استازیتوب  محترمی زرغونی ووایه .

 

غونده د ارواشاد استاد ژواک پاک روح ته د دعا په ویلو د ماخستن پر یولسنیو بجو پای ته ورسیده.

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007