کابل ناتهـ، استاد پرتو نادری، سروده ی استعداد بزرگ

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

 

استعداد بزرگ

 

 

 

 

رابطهء من با آفتاب قطع شده  است

و در لایتناهی مرگ

مدار حقیقت زنده گی را گم کرده ام

با این حال ازنردبانی می روم بالا

تا چراغ  افتخار خویش را

بر رواق خاک آلود تاریخ

                                 روشن کنم

حساب  شده سخن می گویم

حساب  شده می نویسم

کبوتر وجدانم را

               در قفس دموکراسی

                                    به نرخ روزگار

                                                 ارزن می ریزم

وعقل سرکش بد لگامم را

در اصطبل در بستهء تعارف

                          نخته بند کرده ام

                                       تا هیچگاهی توسنی نکند

 

من استعداد بزرگی دارم

و کتاب  آیین دوست یابی « دلکارانکی » را

واژه واژه از بر کرده ام

و می دانم چگونه به زشت ترین دختر شهر بگویم

که تمام عاشقانه های من برای توست

و تو به اندازه ء عاشقانه های من زیبایی

 

من حساب  شده سخن می گویم

حتی وقتی سگ همسایه به سوی من پارس می زند

دستی من به سوی سنگی دراز نمی شود

وقتی سگ همسایه به سوی من پارس می زند

کلاه غیرت  از سر بر می دارم

و با صدای ابریشمینی  می گویم

                                  بفرمایید منتظر شما بودم

 

درکوچه اگر با خرسی مقابل می شوم

با لبخند مضحکی می گویم

                            از دیدار تان خیلی خوشحالم

و الاغ سرکار

اگر گوشی  به سوی من تکان داد

از تفکر چینی  بر جبین می اندازم

و می گویم

شما درست می فرمایید

                            من هم همینگونه فکر می کنم

 

 

من استعداد بزرگی دارم

و پس از پنجاه سال تحربه

حقیقت خوشبختی  را کشف کرده ام

که باید  جوی از غیرت کم کرد

و نان به نرخ روزگار خورد

 

من استعداد بزرگی دارم

خدا را شکر

سازمان جهانی مهاجرت

به من نامی داده است

درازتر از نامی شیخ الرییس ابوعلی سینای بلخی

من استعداد بزرگی دارم

پنجاه ساله یاد گرفته ام

که چگونه مرد حسابی  باشم

پای روی دم هیچ کسی  نگذارم

و دست  در کاسهء هیچ « جوانمرد قصاب» ی دراز نکنم

                                             من پنجاه ساله یاد گرفته ام

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007