دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  

 


نصیر مهرین

یک خاطره از  شادروان
استاد رتن چند

  


کاوه شفق آهنگ

شاعرانه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


۸ صبح

عدالت‌خواهی برای پیرمرد ننگرهاری
 

  


صنم عنبرین

شناسنامه....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


۸ صبح

کمیسیون مستقل حقوق بشر: ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران به دادگاه کشانده شوند

 
 


ظاهر تایمن

چند برگردان زیبا

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر محمد حسن شرق

کودتای پنجم
"در سقوط دولت جمهوری"
سرخ يا سياه ؟؟؟؟
۶

  


محمد موسی شفیق

عبقریان او
نوری قصی
!

         
         
         
موزیم سینمای ایران 

 

 
ماته يو درياب
 د نور را
(دويم ټوک)
۴
څېړنه محمد اکبر کرګر
 

         
         
         


 


داکتر خلیل واداد

پیشینه تاریخی پیدایش معضل پشتونستان و ایجاد ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد)-۶

 

 

همایون باختریانی

کتابی که تازه به چاپ رسیده "قصۀ خورشید"
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر ملک ستیز

وقتی دولت بریتانیا «بزرگ‌ترین جنایت‌کارحقوق بشری» را آزاد می‌کند از دولت افغانستان چه باید انتظار داشت؟
 

 


 

پرتو نادری

پیرمردی که آسمان را جاروب می‌کند
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

نفیسه خوش‌نصیب غضنفر

غزل تازه
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

زیور نعیمی

جغرافیای بی‌قرار
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presseerklärung


 

 

لطفاً مانع برگشت اجباری
این جوان هندوباور افغان از همبورگ به افغانستان شوید
امضاء شما در پای این فراخوان می تواند زندگی این جوان را تضمین بکند
 


keine Abschiebung afghanischer Hindu Herr Samir Narang


 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۸
قوس/جدی ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

شانزدهم دسمبر ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom 16. 12. 2016         Nächstes     Update    am    01. 01. 2017       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا