دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

پیرامون وضعیت هندوها وسِکهـ های‌ هم میهن ما
و
ضرورت دفاع از حقوق آنها ۴
 

 


 


زینت نور

دزدمونا....
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


آرزو عظیمی

وفا سمندر دده له نظره

  


ظاهر تایمن

هابيل و قابيلِ دگر...

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر محمد حسن شرق

کودتای پنجم
"در سقوط دولت جمهوری"
سرخ يا سياه ؟؟؟؟
۴

  


زهرا اسرافیل

کابل

         
         
         
شبکۀ تلویزیونی العالم 

 

 
ماته يو درياب
 د نور را
(دويم ټوک)
۲
څېړنه محمد اکبر کرګر
 

         


 


استاد شاه محمود محمود

اصطلاح بزکشی یا «بزبازی»

 


 

استاد رشید بهادری

انقلاب
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پرتو نادری

محمود درویش

 


 

عزیز الله نهفته

بچه هایی محله
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


زیور نعیمی

مهتاب

 


 

پرتو نادری

سر لشکر خواب همه لشکریان را پوره می کند !
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پروفیسر عبدالخالق رشید

څوڅو درسونه مې له تا نه  زده کړل

 


 

غلام حیدر یگانه

پنچ پاییزانه ۲
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presseerklärung


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۶
عقرب/قوس ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

شانزدهم نومبر۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  16. 11. 2016         Nächstes     Update    am    01. 12. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا