دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


رتبیل شامل آهنگ

کاش داکتر عبدالله و داکتر غنی، قوم‌گرا می‌بودند

  


محمد انور وفا سمندر

د کلمی عطر/ عطر کلمه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


داکتر ملک ستیز

نامه‌یی به رییس جمهور

  


عزیز الله ایما

مرده ها می نالند!

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر محمد حسن شرق

کودتای پنجم
"در سقوط دولت جمهوری"
سرخ يا سياه ؟؟؟؟
۳

  


زهرا اسرافیل

اتفاق بزرگ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصرالدین سلجوقی

هندوها و سیکهـ ها باشنده‌گان دیرینه افغانستان

 

  


وحید بکتاش

دو سروده‌ی تازه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دوباره به ‌سوی آن خیابان رؤیایی‌ام: خیابان انقلاب
 

 

 
ماته يو درياب
 د نور را
(دويم ټوک)
۱
څېړنه محمد اکبر کرګر
 

         


 


محبت

بز کشی در گستره‌ء تاریخ

 


 

فرشته ضیایی بیگم

دو سروده
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


وحید عمر

آیا ما واقعاً به نخبه گرایی (Elitism) نیاز داریم؟

 


 

حیدر یگانه

پنج پاییزانه
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


پرتو نادری

آن فرزندم رفت و این فرزندم گاهی به دیدنم نیامد!

 


 

عمران راتب

بی‌نام؛ شعری گشوده، شعری رونده
(خوانشی از شعر وحید بکتاش)
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

در حاشیهء قتل بانو شراره بلخی

 


 

استاد لطیف ناظمی

تانیا عاکفی و شعر هایش
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presseerklärung


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۵
عقرب ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول نومبر۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  01. 11. 2016         Nächstes     Update    am    16 . 11. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا