www.kabulnath.de کابل ناتهـ،

دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

اندیشه های شهر شعر

 

ادبی  ـ هــنری

 

تاریخی  ـ  اجتماعی

 

در افق فاجعه
١

جلیل شبگیرپولادیان

 

 

من و مــــــــــادرم


افسر رهبین

 

 

سمندرِ نور


داکتر اسدالله شعور

 

 

کدامین قصه؟


صنم عنبرین

 

 

آیینهء شکسته


فرشته ضیایی

 

 

چند سروده از


قیوم بشیر

 

 

دور افتاده


انجینر سخی مسحور

 

 

 

پرواز کبوتر


پرتو نادری


 

سروده هایی از


صبور صهیب

 

 

یاد گذشته ها


احمد ذبیح ندیم

 

 

حنظلهء بادغیسی
نخستین سرایشگر
شعر پایداری فارسی دری

پرتو نادری


 

 

زبان‌های ویدی و اوستایی؛ مادر زبان پشتو است

گفت و گوی کوتاه سید محمد امین عالمی با حبيب الله رفيع

 

 

 

نمونه هایی از ادب
شیوه ی هزاره گی  زبان دری

 

داکتر اسدالله شعور

 

شیوه هزاره گی یک از لهجه های متعدد زبان دریست که با دیگر لهجات این زبان تفاوت های آشکاری دارد. شکستن واژه های دری و ادای آن به تون یا لحن ویژه ی هزاره گی .....

 

 

 

 

فراز برج خاکستر

 

شبگیرپولادیان

 سخن از بیدادی که برزمانهء ما رفته است، از حوصله این پیشگفتار بیرون است. هرگوشه یی از زندگی نفرین شده را که بگیریم، راه بر بیدادستانی می بریم که تاروپود مان از آن سرشته شده است. حدیث سخن سرایی و به اصطلاح شاعر نیز چنین است.

 

 

فراز برج خاکستر


مجموعهء شعر

 

 

 

صدای شاعر افغان

از اروپا

نعمت حسینی

 

 

 

دیدگاه هایی بر

فلم کاغذ پرانباز
 

- داکتر فروغ کریمی

 

« برای تو ـ هزاربار »

- نیلاب سلام   (برگردان)

 

 

گدی پران باز،
رمان یا فلم
کدام یک بهترند؟

منیژه باخـــــری

 

 

ز خاک ما، قدم فهمیده بردار!!


دستگیر نایل

 

 

(()) (()) (())

 

 

گــــــاز

داستان کوتاه از

فیروزخاور (بلخ)

 

افغانستان آشیانهء مصیبت ها

 

نصیر مهرین

سرخط های اخبار تلویزیونی تقریبا این ها بودند که :

- که در برفباری ۲٠ روز اخیر در غرب کشور، ٣٢٠ تن جان باخته اند.

- مقامات عالی رتبه عراق و افغانستان و پاکستان صحبتی را در سوئیس  در باره عملیات انتحاری در کشورهای شان آغاز نمودند.

- ۵٠ هزار طفل در کابل، برای برآورده  ساختن احتیاجات خانواده ...

 

 

 

« کوه تلویزیون » در کابل
 وجود ندارد

  

ایشور داس

 تلویزیون و شبکهء جهانی انترنیت در واقع پدیدهً بس شگفتی آور و حیرت برانگیز اند. بیننده و خواننده می تواند در یک چشم زدن ، با پنج قارهً جهان ارتباط تأمین کند و فراتر  ازین ، از راه  انترنیت در استجواب مستقیم قرار گیرد. بجاست که برای مخترعین دانشمند آنها بهشت برین .....

 

 

 

رونق طفل فروشی

 

پری وهاب بهادری

 

همه شنیدیم که زن وشوهری در قندوز، دخترک چهار ماهه خود را در بدل پنجصد افغانی پول نقد برای همسایه خود فروختند .  خبر آن به سرعت پخش شد . قوماندان ورئیس صلیب احمر (سره میاشت) قندوز به موضوع علاقه .....

 

 

 

ما بد دفاع می کنیم

 

میرحسین مهدوی

تقریبا همه چیز برای اعدام پرویز کامبخش آماده شده است. بنیاد گرایان از ترس توسعه  و ترویج آزادی های مدنی و گرایش بیش از پیش روشنفکران به آزادانه و بی قید سخن گفتن دست به دست هم داده اند تا این جوان ناکام را به پای دار بفرست

 

 

 

در حاشیهء
 توقیف
 پرویز کامبخش

نصیر مهرین

 

 

 

حکم اعدام پرویز کامبخش، سیاه روز دیگری در اوضاع اجتماعی افغانستان


دکترلطیف طبیبی

 

 

 

په سيمه کې د « لويي بازۍ »  امريکايي پړاو !

هدايت الله  هدايت

 

سل کاله پخوا د« لويی بازۍ » د بنيادي کمپاين د پيل سره په هندوستان  اود عربو په خليج کې د برتانيې د امپراطورۍ نايب السلطنه لرډ كروزن د شارجې د بندر په    يوې جنګي کښتۍ  کې چې د انګرېزانو بیرغ ورباندي رپېدی   د يوې بيانيې په ترڅ  کې وويل  چې ...

 

 

اشتباه فنی،

دسته گلی که « سنا» به آب داد!!!

قیوم بشیر

 

 

سال سوم
 شمارهء ٦٦ 
 دلو
١٣٨٦

هجری خورشیدی،
 

یکم فبوری
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


اعلامیهء مشترک

جامعهء مدنی
و
احزاب سیاسی

افغانستان

**********

 

 

 


هژبر شینواری

تقدیم میدارد...

*****

 

علامه
استاد احمدعلی کهزاد

نگاهی به نتایج آفاقی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     
 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

     Update   vom      01.02.2008                  nächste Update     am           16.02.2008  

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا