نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 

سال اول   شمارهً   بیستم   جدی   ١٣٨٤    هجری خورشیدی       جنوری  ٢٠٠٦  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

  

  هـــنـــدو  گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

"لحظه های سربی تير باران"
پرتو نادری

 

 

 

اگر به خانهء من میروی
لطیف ناظمی
 

 

 

دل دریا شکست
داکتر بشیر سخاورز
 

 

 

نور امید
عزیز علیزاده

 

 

 

تشویش از ريش
نسیم  اسیر
 

 

 

سرنوشت
داکتر رازق رویین
 

 

 

آرزو
آرش آذیش
 

 

 

 

 

 

دیشب صدای باران
رفعت حسینی
 

 

 

عشق
خالده نیازی
 

 

 

به لحظه های با تو بودن
داکتر نعمت بیژن
 

 

 

چراغ قله ی پامیر
نادیه فضل

 

 

 

اسطوره از
صادق دهقان

 

 

 


لقمهء نان

نجیب برید

 

 

 

كوچه ي كر
غلام حیدر يگانه
 


سراينده: Anand Bakhshi
 

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

هفت اقيانوس را پشت سر گذشتاندي
ما را زنده و زار به دست مرگ سپردي
رشته هاي خون را گسستي
اشک را در چشمها مان رها کرده رفتي

 

 

 

 

 

بلند اقبال نگون بخت
 

 بشیر سخاورز

هستند در طول تأريخ مردمانى كه نمى گذارند به هيچ وجه جهان محل عشق و عا طفه براى انسان گردد. بر عكس هميشه تلاش به خود مركز بينى، خود برتر نگرى و خود ستايشى بوده است و همينطور كه جهان از سدهء به سدهء ديگر ميلغزد، گمان به اينكه يكروز مردمان جهان يكديگر را به آسانى بپذيرند كمرنگ ميگردد...

 

 


داکتر اکرم عثمان

تاریخ معاصر افغانستان
در پرتو کتاب


« افغانستان در قرن بیستم »

تألیف داکتر ظاهر طنین


 

 

فقه زمینی یا آسمانی
 

میرحسین مهدوی

نگاه به دستاورد تحقيقات و مطالعات فقها دو گونه است. در نگاه نخست و عام اين فراوده هاي بشري بخشي از دين تلقي شده و همانند يك حكم ديني وجه تبعيت و تقليد را داشته و مقدس اند. نگاه دوم آنر محصول كار و انديشه بشري مي داند و پرسش گري در اين وادي امري طبيعي .

 


 

 


 

 

وقتيکه نی ها گل میکنند
داستان کوتاه از

اکرم عثمان

 

 

 

بی گل و بی برگ
داستان کوتاه از

رهنورد زریاب

 

 

 

بَبَلی، شانتی و من
داستانی دنباله دار از

سارا میترال

 

 

 

طالع آن ببر
داستان کوتاه از

عباس موذن

 


 

دمی با کتاب همزبانی
و بی زبانی
استاد کاظم کاظمی
از

منیرسپاس


 

دعای مردم، نوشداروی
 من بود!

از

 

 

 

 

 

سخن کابل ناتهـ:
 

ما به کدام سو میرویم،
عاقبت افغانستان چه خواهد شد؟

 

داکتر اکرم عثمان

 کشتی توفانزدهء افغانستان هنوز در وسط اقیانوس، با حوادث دست و پنجه نرم میکند و معلوم نیست که کشش امواج آنرا به کجا خواهد برد، قربانی یک گرداب خواهد شد یا اینکه بادی لجام گسیخته آن را به صخره ای خواهد کوفت.

 

 

 

یادواره های اندوهبار
(اندکی پیرامون
 مهدی جان چنداولی)

 

نصیر مهرین

 درست بیادم نیست چه وقت موضوع اعدام میرزا جهانگیرخان شیرازی (صور اسرافیل) را خوانده ام اما موضوع اعدام و لحظات واپسین حیات او و ملک المتکلمین در من احساسی را که آمیخته از احترام برای لحظات دردناک اما سخنان شکوهمندانه است، بوجود آورده بود. آن مطالب سالها پیش بار دیگر تداعی یافت. نخست میخواهم از موضوع آن دوتن در حدودی که در حافظه مانده است، بگویم.

 

 

 

بالاحصار کابل و
پیشآمدهای تاريخی

قسمت اول

احمدعلی کهزاد

کابل مانند بسیاری از شهرهای دیگر افغانستان و مانند اکثری از شهر کهن مشرق زمین به مقتضای زندگانی پرهنگامه قرون قدیمه و قرون وسطی که حمله و دفاع و محاصره سه عنوان درشت قاموس زندگانی مردم را تشکیل میداد، روی کوه های ماحول خود، حصاری و در نقطه های....

 

 

قيام ابومسلم يا سياه جامه گان
و
طغیانهای حارث وبه آفرید
 در خراسان

 

اعظم سيستانی

سيطره دولت اموی درخراسان زمين، که بر پايه تعصب و تبعيض، تحکم و اجبار، تحميل ماليات‌های گونه‌گون و سنگين، با اغتنام مال و برده در جنگ قرار داشت، انگيزه بزرگی بود برای قيام مردم در مقابل استبداد و ستم دستگاه و اداره اموی. ولی موازنه قوای طرفين قابل مقايسه نبود.

 

 

 

نمايشنامهء اشرافيان
معرفی شخصيت های خواهان
تجدد و سنت گرايان

بخش سوم

 

بشيرسخاورز

رفتار امير حبيب الله خان با طرزی همانگونه بود كه در غرب به آن عشق و انزجار ميگويند. يعنی امير از يك جهت سخت طرزی را دوست داشت و آزاد گذاشتن طرزی در امور سراج الاخبار دال بر اين ادعا است٬ اما از جهت ديگر به دليل آنكه طرزی روحانيون را با برنامه هايش بر می انگيخت....

 

 

 

 

 

 

حکم اعدام در دولت
اسلامی افغانستان
(و یا تطبیق فرهنگ عصر حجر در عصر خرد و انترنت)

 

انجنیر سخی ارزگانی

نخست برای گشودن بحث خویش، گزارش رادیو بی بی سی را در قسمت حکم صدور اعدام در اینجا نقل نموده و بعد به کند و کاو عنوان مورد نظر خویش می پردازم :

 

 

 

 

سمت چهارم

ودکی که از اثر آبله زیبائی صورت را از دست داده بود و با امیر اسمعیل سامانی (279-295) نسبتی داشت دربارگاه امیر موصوف حضور داشت. یکی از ندیمان امیر که به قاضی ابو منصور شهرت داشت در موقعی که امیر در بارهء کودک مذکور سخن میگفت از روی خوش طبعی گفت:

 

 

 

بشنوید و ببینید...

 

هژبر شینواری

بشنوید....
ای ذهره جبين

آواز منادی
شعر از ساحر لدهدینانوی
آهنگ از
شادروان استاد عبدالغفور برشنا
فلم: وقت

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

Update   von   13.01.2006                Nächste Update am            28.01.2006

©

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا