دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


رتبیل شامل آهنگ

دکتر اکرم عثمان و "پارادوکس" هایش

 
 


سالار عزیزپور

خاطره ای يک روز آفتابی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر جمیل شیرزاد

در سوگِ راوی نستوه دردهای کابل

 
 


سید داوؤد یعقوبی

مرثیه‌یی عزای شادراوان داکتر اکرم عثمان

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر ملک ستیز
پژوهش‌گر امور بین الملل
جلالت‌مآب دکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه ج اا!

 
 


رشید بهادری

شاگرد ديروز، طبيب و أديب امروز

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خبری که اندوهبار بود
 

 
 


کاوه شفق آهنگ

تشنه‌ی شعر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


حیرو نیوس

«کوچه ما» در سوگ اکرم عثمان

 
 


ویدا ساعری

زن باید از تنش سخن بگوید!

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


یپام شورای افغانها مقیم دنمارک

 

 
 


زیور نعیمی

هذیان

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


پروفیسر داکتر خالق رشید

قصه من با اولین قصه‌نویس و قصه‌گوی اسطوره‌یی  تاریخ م

 
 


صالحه محک یادگار

دیپلوم به دست رخت شویی خانه‌ها شدم

         
         
          


یپام رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان

 
 


امام عبادی

داکتر اکرم عثمان
 

         
         
          


نصیر مهرین

کودکان دولت اسلامی

بخش فرجامین

 
 


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به ‌سوی خیابان
 رؤیاهایم: خیابان انقلاب 

 
مختصری زندگینامه‌ی داکتر
 ناصر امیری جدید

محمود منجم‌زاده
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


عبدالغفور لیوال

مرید نامه

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


یلدا صبور

رسالت جامعه مدنی در برابر هیولایی به نام تبعیض

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر خلیل وداد

پیشینه تاریخی پیدایش معضل پشتونستان و ایجاد ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد)-۲

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


راه مدنیت

بحران سیاسی افغانستان: استحقاق در برابر دموکراسی

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید رضا محمدی

نقدی بر شعرهای
سهراب سپرت 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۰
اسد/سنبله ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

شانزدهم اگست ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   16. 08. 2016         Nächstes     Update    am    01 . 09. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا