نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

ضربِ قوالی در
شعر امیر خسرو

 

داکتر بشیر سخاورز

 

اگر تمام تعريف های -حد و رسمی-شعر را از روزگار كهن تا اكنون در نظر آوريم٬ دو محور اساسی آن آهنگين بودن و مخيل بودن آن است. موسيقی شعر دو پايه (وزن و قافيه) از تعريف سه ركنی ارسطو (وزن٬ قافيه و تخيل) از شعر را شامل می شود. البته امروزه موسيقی شعر را به سه نوع تقسيم می كنند:...

 

 

پرتو نادری

 

نخستين جوايز
ادبی _ هنری صلح در افغانستان

همه چيز پايان مي يابد، حتي روزان و شبان دراز انتظار نيز، و اما به گفتهء شاعر:
چه خوش باشد كه پس از انتظاري

به اميدي رسد اميد واري

 

 

افغانستان، عامرخان و عراق


نوشته: کالا پتهر

 

 

 

 

 

 

سنگ سیاه

بخش دوم
سارامیترال

 

 

 

پرنده
داستان کوتاه


پروین پژواک

 

 

 

به دنبالهء نشر مطالب سیمینار
شادوران
پروفیسر داکتر جاوید

 

یک سکوت شرم آور!

 

داکتر اکرم عثمان

 

وقتیکه کارد به استخوان آدم برسد ـ به هرکاری دست میزند. دیگر از کشتن و کشته شدن نمی هراسد. از آنجا که زیرپای خودش آتش روشن شده است زیرپای تمام دشمانش اعم از شناخته و ناشناخته آتش روشن میکند تا انتقام بگیرد....

 

 

 

نيرنگهاي گناه در بيگناهي رنگها

صبورالله سياه سنگ

(بخش چهارم)


هندوها در سايهء طالبان؟

 

 

 

گستردگی و گسستگی، پاردوکس
 تطورات افغانستان

 

حمزه واعظی

 

تاريخ تحولات سياسي- فرهنگي افعانستان را مي بايد به دو مرحله مجزّا تقسيم و تعريف کرد؛ دو مرحله اي که از نظر توليدات و تأليفات شکلي، تأثيرات متفاوتي را در سرنوشت تاريخي نسل ها و عصرهاي ....

 

 

 

 

تجربه و چگونه گي اجراي آن
در آزمايشگاه

 

پرتو نادري

 

تجربه چنان درخت انبوه ريشه ييست که تمامي انواع معرفت و شناخت بشري ازآن شاخ و پنجه کشيده است. انسان به مدد تجربه پديده ها را مي شناسد و شناخته ها را به کار مي بندد. مفهوم تجربه با مفهوم عمل يا پرکتيک نزديک است؛ ولي اين دو مفهوم کاملاً يکي نيستند ونبايد آن دو را با هم اشتباه کرد و يکي دانست....

 

 

 

تناقض ها در قانون اساسی
 و تعبیرهای متناقض

 

رادفر

 

وجود تناقض ها وابهامها درمتن قانون اساسی افغانستان اززمان تصویب آن در سال 1382 مطرح بوده است و یکی ازمواردی که همواره درمراجع علمی و سیاسی روی آن بحث هایی وجود داشته است. ارتباط میان اسلامیت نظام و هم اینکه دولت افغانستان در برابر کنوانسیون هااعلامیه ها و حتی قوانین بین المللی یی که به اساس تعبیر های برخی ازعلماغیراسلامی پنداشته می شود....

 

 

 

 

فقـــــــر حق و مساوات
در جامعهء فقیـــــــــــــر زن

     دوکتور فقیرچند چندیوک

 

 

 

 

تا چند این همه خون؟؟؟
چرا جهان در برابر تجاوز اسرائیل، خاموشِِ خاموش است؟؟؟


دپلوم انجنیر خلیل الله

روؤفی


 


سال دوم

 شمارهً
٣١
سرطان
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
جولای
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.
 

شمارهً آینده تاریخ
٢١/٠۷/٢٠٠٦
نشر خواهد شد.


 


 

یاد وارهء

 مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی

 

در راستای قدردانی و تأمل بر کار کردهای فرهنگیان وطن ما افغانستان، در نظر گرفتیم تا در ماه سپتمبر سال جاری شماره یی از کابل ناتهـ را به فعالیت های قلمی و فکری مرحوم عبدالحی حبیبی اختصاص بدهیم. ازینرو از همه علاقمندان موضوع خواهش بعمل مییاوریم که مطالب خویش را الی پایان ماه اگست به ایمل آدرس ما بفرستنند.

 

لازم به یاد آوری است که براساس تجاربی که تا حال اندوخته ایم بسیاری از قلمزنان سعی داشته اند شرح حال فرهنگی طرف تجلیل وتأمل را بگونه مفصل در نوشته های خویش بیاورند. از آنجایی که شرح حال مرحوم حبیبی از طرف کابل ناتهـ تهیه میگردد، لطفاُ بقیه جوانب کار کردها واندیشه های مرحومی را طرف بحث قرار بدهند.

 

ضمنا یاد آوری میشود هرگاه پیشنهاداتی در زمینه یادواره طرف نظر ما وجود داشته باشد، لطف نموده ما را در بهبودی وبهتری آن مدد رسانند

 

اهالی کابل ناتهـ

«»«»«»«»طور معرفت
اخبارِ تازهً وطن

 

 
از قفس تا قاف
و
دراینجا هر چی  زندان است...
 دو فرآورد شعری از

فاروق فارانی

 

« تلخ ترین فصل خدا »
یا عصیان شاعرانه ی شاعری
 در تبعید
از بیرنگ کوهدانی

سالارعزیزپور


 


کارتون های جدید از 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                   05. 07. 2006                             Nächste Update am                     21. 07. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا