کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

 

نخستين جوايز ادبی _ هنری صلح در افغانستان

 

 

همه چيز پايان مي يابد، حتي روزان و شبان دراز انتظار نيز، و اما به گفتهء شاعر:

         چه خوش باشد كه پس از انتظاري                به اميدي رسد اميد واري

 

با دريغ هميشه هر انتظار فرجام خوش آيندی ندارد. گاهي انسان پس از انتظار دراز به بن بست تاز يي مي رسدو گاهي هم به باغ گشوده يي و به چشمهء گوارايي و سرودي و عشقي و آرزويي!

روز هاي دراز انتظار كانكور ادبي- هنري صلح نيز به نقطهء پايان خود رسيد.

شماري شادمانه خنديدند و شماري هم اخم بر جبين افگندند و شايد هم چيزي و يا چيزهايي نثار گروه داوران كردند.

به هر صورت هميشه همه گان پيروز نمي شوند، همان گونه كه پيروزي ها يك امر نسبي است، شكست ها نيز چنين است.

نتايج نخستين جوايز ادبي هنري- صلح افغانستان به روز سي ام جوزای  سال روان خورشيدي اعلان گرديد. همان گونه كه تو خواننده عزيز آگاهي داري مجمع نهاد هاي جامعه مدني افغاني براي صلح اين روز را به نام روز صلح نامگذاري كرده است.

اين مجمع آرزو دارد تا همه ساله اين روز به نام روز صلح در سراسر كشور تجليل گردد.

در شمار تلاشهاي رنگارنگي كه در جهت ارج گذاري به اين روز بزرگ در نخستين سال نام گذراي آن صورت گرفت. يكي هم راه اندازي كانكور ادبي – هنري بود.

بدون ترديد تاريخ آينده افغانستان اين نكته را به ياد خواهد داشت كه اين مجمع ابتكار پيشنهادي نامگذاري روز صلح در افغانستان  را داشته است.

سال گذشته بود كه مجمع نهاد هاي جامعه مدني افغاني براي صلح اين پيشنهاد بزرگ را در يك كانفرانس خبري مطرح كرد.

آرزو چنين بود كه اين روز به وسيلهء حكومت، و شوراي ملي نيز تاييد شود تا همه ساله روز سي جوزا به نام روز ملي صلح در كشور تجليل گردد.

ظاهراً تا هم اكنون نه حكومت و نه هم شوراي ملي در ارتباط به اين كه اين روز به نام روز صلح نامگذاري شود، توجه جدي نكرده اند.

به هر حال مجمع نهاد هاي مدني افغاني براي صلح، امسال روز سي ام جوزا را نخستين بار به نام روز صلح در كشور تجليل كرد.

نتايج كانكور ادبي – هنري صلح در همين روز در غازي ستديوم اعلان گرديد كه كلاً چهارده اثر به گونه زيرين برنده اعلان شدند:

 

در بخش ادبيات فارسي دري

 

از سالهاي توت و ابريشم، گزينه شعري داكتر عبدالرزاق رويين برندهء جايزهء اول.

لحظه هاي پر شكوه، گزينهء شعر هاي صادق عصيان برندهء جايزهء‌ اول با امتياز مالي بيست و هفت هزارو پنجصد افغاني.

باران رحمت اثر منثور، چاپ ناشده از مريم نوشين برندهء جايزهء درجه دوم با امتياز نقدي بيست هزار افغاني.

 

در بخش ادبيات پشتو:

چنار خبري كوي، گزينهء شعري چاپ شده از پير محمد كاروان برندهء جايزهء اول با امتياز نقدي سي و هفت هزار و پنجصد افغاني.

سوله او سلام در اسلام په رنا كي، اثر منثور سر محقق عبدالله بختاني، برنده جايزهء درجه اول با امتياز نقدي سي و هفت هزار و پنجصد.

 

در بخش سينما

واپسين آغاز، فلم كوتاه هنري به كار گرداني لعل محمد علي زاده برندهء جايزهء اول با امتياز نقدي پنجا هزار افغاني.

شماره اول، فلم هنري كوتاه به كار گرداني الكا سادات برنده جايزهء دوم با امتياز نقدي سي هزار افغاني، راه، فلم هنري كوتاه به كار گرداني سيد فهيم هاشم برنده جايزهء سوم با امتياز نقدي بيست هزار افغاني.

 

در بخش موسيقي

همبسته گي و وحدت ملي شعار ماست، آهنگ قاسم بخش، برندهء جايزهء درجه اول با امتياز نقدي بيست و پنج هزار افغاني.

يو موتي يو ملت، آهنگ خواني باور برندهء جايزهء درجه اول با امتياز نقدي بيست و پنج هزار افغاني.

 

در بخش نقاشي :

نقاشي رنگ روغني، اثر حميد الله حميد، برندهء جايزهء‌درجه دوم با امتياز مالي سي هزار افغاني.

نقاشي رنگ روغني، اثر پوهنيار محمد اشرف انحگورگر، برندهء جايزهء درجه سوم با امتياز نقدي بيست هزار افغاني.

 

در بخش گرافيك

تدريس در ويرانه اثر محترم نبيد برندهء جايزهء درجه دوم، با امتياز نقدي پانزده هزار افغاني.

آشيانهء كبوتر، اثر محمد اكبر فرهاد، به شيوهء كولاژ، برندهء جايزهء درجه سوم با امتياز مالي ده هزار افغاني.

 

آثاررسيده به كانكور به وسيلهء گروه داوران كه متشكل از شخصيت هاي هنري – ادبي زيرين است ارزيابي گرديده است.

 

در بخش ادبيات فارسي دري و پشتو

غوتي خاوري

پوهنوال استاد شجاع الدين خراساني

نور الحبيب نثار

پر تونادري

 

در بخش سينما:‌

صديق الله برمك

انجينر لطيف احمدي

احد ژوند

 

در بخش موسيقي :

انجينر صديق قيام

استاد گلزمان

 

در بخش نقاشي و گرافيك:

پوهندوي استاد غلام فاروق فرياد

پوهندوي استاد محمد اكبر سلام

استاد مهتاب الدين زبردست

 

آثار نامزد شده در كانكور

در بخش ادبيات فارسي دري 96 اثر در برگيرندهء 52 اثر منظوم و 44 اثر منثور

در بخش سينما و تياتر: 14 اثر

در بخش موسيقي: 9 اثر

در بخش نقاشي و رسامي: 36 اثر

در بخش ادبيات پشتو: 27 اثر. در بر گيرندهء 18 اثر منظوم و اثر منثور.

 

قابل ياد دهانيست كه از شمار پارچه هاي رسامي و تياتر هيچ كدام به جايزه دست نيافتند.

بدينگونه تمام آثار رسيده در تمام بخش هاي كانكور به 182 اثر مي رسيد.

از اين شمار 58 اثر در بخش هاي فارسي دري، پشتو و رسامي ارزش لازم ادبي- هنري را جهت اشتراك در كانكور نداشتند، بناً اين آثار به مرحلهء ارزيابي راه نيافتند.

آثار ناپذيرفته شده شامل 38 اثر در ادبيات فارسي دري، هفت اثر در ادبيات پشتو و 13 اثر در رسامي مي باشد.

 

اين نكته قابل ياد كرد به نظر مي آيد كه آثار نه تنها از ولايات كشور نامزد جايزده شده بودند، بلكه شماري از هنر مندان، شاعران و نويسنده گان پناهندهء افغان در كشور هاي اروپايي و امريكايي و كشور هاي همسايه نيز آثار خود را نامزد جايزه نموده بودند.

بايد ياد آور شد كه افغانستان يكي از كشور هاييست كه كمترين انواع جايزه ء هنري- ادبي را دارد جايزه يي را كه همه ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ. در روز استرداد استقلال كشور در زمينه هاي گوناگون هنري – ادبي ارائه مي كند، از نظر امتياز مالي آن قدر بي مقدار است كه شايد هنگام دست يابي به آن عرق سرد آرزم روي جبين هر هنرمند و نويسنده يي بنشيند!

 

البته پس از انجمن حكيم ناصر خسرو بلخي اين نخستين باري است كه مجمع نهاد هاي افغاني براي روز صلح يك چنين جايزه هاي نسبتاً قابل توجه را ارائه مي كند. اين مجمع آرزو دارد تا در آينده در ارتباط به چگونه گي جايزه هاي هنري – ادبي صلح توجه بيشتري به خرچ دهد. دامنه و امتياز نقدي آن را گسترش دهد.

مجمع نهاد هاي مدني افغان براي صلح، در جدي سال پار (1384) خورشيدي موجوديت خويش را اعلان كرد.

 

اين مجمع در حقيقت نوعي هم آهنگي غير تشكيلاتي است که  در ميان اين  ده  نهاد مدني افغانستان ايجاد شده است و هم اكنون رياست دوره ي آن را راز محمد دليلي رييس بنياد انكشافي سنايي بر عهده دارد.

مجتمع جامعه مدني افغانستان (مجما)

انجمن همكاري براي صلح و همبسته گي

بنياد انكشافي سنايي

تشويق صلح و دموكراسي در افغانستان

مركز آموزش زنان و دختران بي بضاعت

مركز آموزشي حقوق زنان افغان

مركز تعاون افغانستان

مركز رشد استعداد هاي زنان افغانستان

ميديوتيك افغانستان

نهاد همبسته گي جوانان افغانستان

 

به گونهء موخره بايد گفت! دست يافتن به پيروزي امريست و نگهداري پيروزي امر ديگر. گاهي نگهداري پيروزي دشوار تر از رسيدن به آن است،  همان گونه كه هر  شكست  اگر روزنهء بررسي خودي گردد خود مي تواند پايه هاي اساسي پيروزي هاي آينده را به وجود آورد.

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣١                          سال دوم                                   جون/جولای ٢٠٠٦