هنوز ما را، «اهلیت گفت»، نیست !           کاشکی، «اهلیت شنودن »، بودی !           تمام گفتن می باید، و تمام شنودن !      بر دل ها ، مُهر است،      بر زبان ها، مُهر است،   و    بر گوش ها، مُهر است!        از  پیر ییران

 

سال اول                               شمارهً پنجم    ثور / جوزا         1384 هجری خورشیدی    ماه می   2005  عیسوی 

 

اظهار تأسف و تسلیت


شهید نصرت پارسا

«کابل ناتهـ» و همدلانش، شهادت هنرمند گرامی را به خانوادهً پارسا، دوستانش و جامعه هنری کشور تسلیت میگویند.

روانش شاد و یادش سبز باد!

آهنگی از دوست سفر کرده!!

 

گُلگَشت حقیقت  

 

و نه من گریسته بودم
واصف باختری

شب از ديار شبيخونيان گذر مي کرد

کنار ايوان فانوس کوچکي مي سوخت

و درهجوم هجا هاي تازيانهء باد

زني به گريه سخن مي گفت

از آن پرنده يي بازگشت جنگل رگبار...

 

به آبروی شعر معاصر فارسی
دری احمـــــد شاملو
پرتو نادری

آن سوی موجهای بنقش

من کوله بار سنگينم را

در  راهکوره های حادثه بر دوش می کشم

و از سرزمين بزرگی  می آيم

که آفتاب سکهء مروج هر کوچهء آن است

و مشعل آزادی

 بر برجهای بلند  آن  سبز است...

 

کرهء زمین
هــــژبر شینواری

من؟!

من از دیار مزدک می آیم

زخمی

با پرچم شکستهء بابک می آیم

از آنجا

که نوشیروانش عادل نیست

نوبهاری در آتشکدهء قلبم،

خون زردشت در رگانم جاریست

و در پژواک لحظه ها...

 

سروده های نازنین
از
بشــیر سخاورز

گدازهء آهن

به آسمان قزحِ نفرت وشتاب به مرگ

زمين ز زلزله هاي گسيخته بيدار

شب است و در رگِ جنگل خزيده آتش و كين

نشسته بر تنِ بيمار برگ هاي درخت تبِ سنگين....

 

ســــیر تقــــدیر
میر اسمعئیل مسرور نجیمی

اشک حسرت چکیده را مانم

رنج هجران چشــیده را مانم

از قضا و قدر اگر نالم

بخت و طالع رمیـده را مانم...

 

 

گفتگوی پندار

 

نامه نگار جوان ایرانی آقای مهرداد مهرجو، که برای نشریهً (پندار) کار میکند، مصاحبه ای با دوکتور پروین پژواک نویسنده و شاعر نامور افغانستان انجام داده است.  برای مطالعه شما عزیزان فرهیخته پیشکش میگردد:

 

هــــزار و یکشب

 

تنهایی

داستان کوتاه

از اکرم عثمان

«ادی» که جوان بود همدم و همداستان و محرم راز بی بی بود. آن وقتها هیچکس جرأت نمیکرد روبرو و چشم به چشم بی بی بنشیند یکی بگوید و یکی بشنود، اما ادی اجازه داشت که آخر وقت، گاهی که بی بی از نماز خفتن فارغ میشد و دعا هایی را برای دفع شر و رفع بلا از مُلک ومالش به سوی در و دیوار خانه چف میکرد بیخ گوش بی بی بنشیند...

ميـــــش

داستان کوتاه

از زلمی باباکوهی

میش قره قلی حامله بود. گویا وقت زاییدنش نزدیک بود، چون تلوسه و اضطراب عجیبی وجودش را میفشرد. تشنج دردناکی را در کمر کاهش احساس میکرد و تنش در حرارت شدید و تبگونه یی می سوخت. تموج درد در سرتاسر جسمش پراگنده بود و لرزش خفیفی در عضلات شکمش به چشم میخورد. میش حرکت بره را در درونش احساس میکرد...


 

 

اکرم عثمان – داستانپرداز افغان

نويسنده: Dr. Arley Loewen

برگردان: صبورالله سياه سنگ

هنگامي که بي بي جان يا خاله جان پيهم افسانه ميگفت، آنهايي که گرداگرد صندلي لم داده بودند، جلغوزه ميشکستند يا ميوه هاي خشک ديگر به دهان مي انداختند. داستان خوب را هر کس دوست دارد. زيادتر اين [روايتها] قصه هاي "سينه به سينه" بودند، که ننوشته از نسلي به نسل ديگر راه ميگشودند....

 

دو ستارهء پرفروغ

در آسمان هنر و ادب کشور ما

جلال نورانی

نیمهء دوم دههء شصت خورشیدی شاید یکی از پر تپش ترین برش های حیات نسل کنونی ما از بیست ساله تا هشتاد ساله باشد.  در این سالها بر کابل فضای اضطراب سایه افگنده بود.  در شهر در مجموع سوال "بودن و نبودن" تمام قد در برابر همگان خودنمایی می کرد. 

 

در حاشیهء
 باز گشت از شوروی
نصیــر مهــرین

قسمت فرجامین:

اندره ژید در طرح انتقادات و اعتراض های خویش نشان داده که دشمن اتحاد شوروی نبود. انسانی بود که با دلسوزی و همنوایی و احترام؛ پاره یی از ناهنجاری ها روشهای ناپسند را انتقاد و سرزنش کرد. اما نبود گوش شنوا و شاخض های یکسان نگری نظام حاکم که انتقاد را غلط می پنداشت، و تربیه شده گان چنان طرز دید، در برابر انتقاد های او واکنش تند و دشمنانه نشان داده اند....


زنده یاد داکتر جاوید

 

 

وبازهم ضایعه ی و اینبار هم جبران ناپذیر

نبشتهء زهـــره یوسفی

با تأسف و دریغ از سوز ماتم عزیزی می زاریم که هرگز و هرگز تصور نمیرفت تا به سوگ جانگدازش لب بگشایم. عزیزیکه هنوز خیلی جوان بود و پرشگوفه، هنوز بهار بود و عطرآگین.
شکستانده شد شمشاد قامت که باغ به خرامش می نازید:...

سخن کابل ناتهـ

 

طرزى و حمايت از اقليت ها

از بشیر سخاورز

او براى شكست دادن نيروى استعمار اروپايى به تمام مردم افغانستان اعم از هندو، هزاره، ازبك، تاجيك، پشتون و ديگران ضرورت دارد. او ميداند كه تفرقه و نژادپرستى در داخل افغانستان باعث ادامهء نفوذ انگليس مى شود. او در برخورد با دين و مردم افغانستان هم همين روش را پيش مى برد و هيچ كسى را بر كس ديگر به خاطر سنى ويا شيعه بودنش رجحان نمى دهد....

 

بازهم، اندکی در باره نقش روشنگرانهء محمود طرزی

نصیر مهرین

روی آورد به سیر تجدد در افغانستان دوره پادشاهی امیر حبیب الله خان (سراج الملهّ و الدین) آنقدر با نقش و تاثیر قلم و زحمات محمود طرزی نشاندار شده است که نام او تجدد و برشمردن پاره یی از مهمترین سرخط های تجدد، نام او را تداعی میکند. اگر نتوان پذیرفت که همه تراویده های فکری و قلمی اش تجدد باشد، در یافت گونهء از پیام تجدد در آنها تردیدی نمی توان کرد.....

 

      شورش و قیام مردم کابل

محـــمد آصف آهنگ

روزي «برنس»، كه وزير و آمر عدالت و انتظام شهر كابل تعلق بدو داشت در شهر به گردش درآمد. يك زن جوان و زيبايي را در بالاي بام خانه‌يي ديد و دلباخته او گرديد. همينكه به مسند خود برگشت، كوتوال شهر را خواسته وبه او امر كرد در فلان محل و فلان خانه برو و صاحب خانه را نزد من بياور. كوتوال رفت و صاحب خانه را كه جوان سپاهي و افغان بود آورد.....

 

پــــــیر سالاری

مریم محبوب

پیرسالاری  را که در برابر آن جوان سالاری قرار دارد، میتوان به دو گونه برشمرد: منحط و آگاه.
و اما تاریخ کشور ما از جوان سالاری تجربه ندارد. منحط گرایی و تحجر به جز از موارد محدود سر تا سر تاریخ را انباشته است. تاریخ کشور ما جوان پذیر نبوده بلکه جوانمرگ پذیر بوده است. جوان گرایی، دیده گاه نو و به نو روشن و غیر مجرد....

 

نگاهی به وضع زنان

از دروهً امانی تا حکومت کرزی

کاندید ای اکادمیسن سیستانی

بعد از حصول استقلال سياسى افغانستان ، شاه امان اﷲ به نقش زنان در روند تحولات اجتماعى توجه خاص مبذول داشت و پروسه نجات زنان را بحيث شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه اين منظور به تاسيس مکاتب دخترانه و ايجاد انجمن نسوان اقدام کرد....

 

استبداد دموکراتیک دینی

aftab@aftaab.com

میر حسین مهدوی

بله با شما موافقم، (استبداد دموکراتیک دینی) یک ترکیب پارادوکسیکال است در حالیکه برای تبیین تئوری های حکومتی، شفافیت زبانی امری است ضروری. با اینهمه ؛ این ترکیب متناقض در تاریخ سرزمین ما حضور واقعی یافته است. ریشه دارترین نظام حکومتی در افغانستان، استبداد است...

حرفی به یاد بود

باباجی منگل سنگهـ بیدی

گوگل چند کَکُر

خانهء مشترک مان افغانستان عزیز، به گواهی تأریخ سر زمین روحانی و فیاض بوده است. روحانیت و پاکیزه گی آن برمیگردد، به پیشینه تابناک و دراز عمریکه از مهر خداوند یکتا فراوان بهره میبرد و گهواره پرورش شخصیت های شد...

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

 

دریچهء تماس

 

آرشیف صفحات اول

 

 


[مطاب فارسی دری] [دریچهء تماس] [Deutsch] [آرشیف صفحات اول]

 

Zugriffszähler