عید تان مبارک باد!
خجسته روز های عید رمضان را برا ی هموطنان عزیز
از صمیم قلب تبریک می گوییم.
اهالی کابل ناتهـ
 

 

 

 

 

 

سال اول   شمارهً     ١۵  عقرب   ١٣٨٤    هجری خورشیدی       اکتوبر / نومبر   ۲۰۰۵  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

 

 

 

"بخوان کلمه ات را"

ایشور داس

بيخي به يادم است در کودکي آوان رفت و آمد دبستان و يا جهت تفريح از خانهء مان که در گذر بارانه شهر کابل بود، بيرون مي برآمدم، جوانک هاي مهترتر يا کهترتر ازمن، ازين گوشه يا از آن گوشهء خلوت پيدا ميشدند و دم راهم راه گرفته به اتکه و پتکه مي گفتند:

ـ " او بچهء لاله، بُخان کليمه ته"

........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

اندیشهء شهر شعر

 

امیر بزرگ
 

پرتو نادری

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

واسوخت در هرات
 

شادروان اکبر صابر

 

 

 

تقدیس یادی تو
 

بشیر سخاورز

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ای دیوار بشنو!
 

داکتر پروین پژواک

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

Gipsy
 و
اگر
 

آرش آذیش

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

عالم گرفتاری
 

عزیز الله ایما

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

برگ ریزان
 

عزیز علیزاده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

از پنجره
 

رفعت حسینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

قابل توجه خواننده گان

فرآورد های قلمی پیشینیان

 

از آنجایی که برخی از نوشته های صاحبان قلم و اندیشه که اکنون سردر نقاب خاک کشیده اند، در اختیار همه علاقمندان نیست، کوشیدیم بخشی را درین قسمت بگشایم که خوشبختانه با استقبال خواننده گان مواجه شده است. از سوی دیگر در گذشته ها، یک قسمت نوشته های بزرگان عرصه ادب، شعر و سیاست فقط در محدوده های معینی در معرض استفاده بوده است. عدم انتشار مجدد آنها و مساعد شدن راه برای خواننده گان بیشتر از طریق سایت های انترنیتی، میتواند این آرزو و کمبود را رفع کند.

ما مصمم شده ایم این سلسله را دنبال کنیم. خواهش ما این است که در صورت بهره مند بودن از چنان نوشته ها ما را کمک نمایید. تا اندیشه، فکر، قدر و نقش آنها را بهتر بدانیم. با سپاس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموعه شعری
بوطیقای خاک

از آرش آذیش

 

مرگ خورشید
مجموعه شعر از

پروین پژواک

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طور معرفت

 

همباور ديروزم
ديوالي مبارک باد!

 

داکتر صبورالله سياه سنگ

"ديوالي" يا "ديپ والي" آميزه يي است از دو واژه "ديو/ديپ" (چراغ) و "اوالي" (انبوه/قطار) در زبان سنسيکريت. ميتوان آن را "انبوهه چراغها" يا به سادگي "چراغان" ناميد. البته "ديپ" در گويش باشندگان پنج بخش آفتاب برامد، آفتاب نشست، شمال، جنوب و دل هند،

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محقق نسب
و
محکمه تفتیش عقاید

میرحسین مهدوی

دراین روزها علی محقق نسب، نویسنده وخبرنگار سرزمین ما، به اتهام توهین به اسلام درزندان به سر می برد. اتهام او مربوط به مقاله اش تحت عنوان " ارتداد در اسلام " می شود.

وی دراین مقاله با پیش کشیدن بحث کلامی مربوط به عدول از دین ویا انتخاب دین دیگرو آوردن آیات واحادیث مربوط به این مبحث و نیز طرح دقیق مسایل فقهی وکلامی به این نتیجه رسیده است که....

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از قلم پیشینِان

 

یک فنجان قهوه

 شادروان محمد ناصر غرغشت

غلام محی الدین انیس قسمت زیادی از دوره جوانی خود را در مصر و شام صبری کرده و با قهوه و سیگار مصری سخت در بند الفت افتاده بود. «انیس» را از هنگام که در سرای روغن فروشی ده افغانان بساط نامه نگاری خود را نو چیده بود، می شناختم. ولی در ظرف مدت بسیار کم نظر به عشق و سوداییکه به خواندان و نوشتن داشتم.....

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

وطن عزیزم، افغانستان
و برادران دینم، افغانیان را خطاب

 محمود طرزی

ژاپان، چه بود و چه شد

حالا یکقدری از حال و احوال (ژاپون؛ ژاپونیان [جاپان] )که در اقصای بلاد شرقیه اند نیز از برای احذ عبرت و کسب سرمشق سعی و همت شما درینجا حکایه نموده ختم کلام می نمایم:

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یک دهه کارپربار فرهنگی

دو هفته نامهء زرنگار

را به گردانندگان آن جناب زلمی بابا کوهی و محترمه مریم محبوب از صمیم قلب تبریک عرض میداریم و برای شان سرفرازی های مزید، درین امر والا آرزو میداریم.

اهالی کابل ناتهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

داستان و قصه

 

بنای باد
 

اکرم عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آبشار نسترن
رمان
دنباله دار

 داکتر پروین پژواک

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دشت قابیل
سپوژمی زریاب

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جودی پروانه
ضیا افضلی

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صورتگری با جاذبهء
عشق و امید

 

 فضل الرحیم رحیم

نبی هنر مل کاکر,  نقا شی که بوسیله ئ  توا نا ئی و خلا قیت هنر مندا نه اش با جا ذ به ئ از عشق و امید و با حرکا ت موزون  مویک در امیزیش رنگها جلوه ها ی زیبا ئی را به تصویر می کشد که دل هر بینند ه از دیدن  تابلوی ها ی نقاشی شده ئ او در لابلای موجها ارام  ارام  در عظمت زیبا ئی  طبعیت انقدر  به پیش میرود که مالا مال از ذوق و حیرت  می شود

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آهنگی از راجش موهن

 

 

آهنگی از احمدولی فتح علی

 

سخنی در مورد این هنرمند

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سخن کابل ناتهـ (مصباح کابل)

 

یک دو سخن در مورد
دموکراسی

 

داکتر اکرم عثمان

در سالهای اخیر به همت عده ای از هموطنان بادرد ما این جا و آنجا کانون های سودمندی بخاطر تآمین صلح و دموکراسی برپا شده که بشارت از امر خیر میدهد و اگر پا بگیرد و دیر بماند بدون شک پیامدش ایجاد جوی سالم سیاسی خواهد بود تا از همین دور بر دو مهمترین و مطرحترین سوالهای زندگی ما.....

 

تشنه گان فرهنگ
تحمل

 نصیر مهرین

 هر قدر به مصیبت های تراکم کرده واندوه های که بر لب وجان مردم مانشسته است، چشم بدوزیم به یک نتیجه از ناحیه دریافت علت ها میرسیم،  علت عدم تحمل .

عدم تحمل خود بیانگر آنست که در جامعه ما دربسا از موارد اختلاف های وجود داشته و دارد که میشود آنرا بعنوان وجود طبیعی در اجتماع پذیرفت.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تاریخی اجتماعی

 

 

کپمنی هند شرقی
و
مرگ وزیر محمد اکبرخان

قسمت هفتم

 نصیر مهرین

عنصر مخالفت با اشغال وطن، شکاکیت، تنفر، بی باوری در برابر متجاوزین نزد او کار را بدان جا کشایند که خشم او را هنگام قتل مکناتن میتوان دید. یکی از کارهای مشهور اکبر قتل مکناتن از طرف اوست. بهتر است ببینیم که جریان چگونه بود او چرا بقتل رسید؟ به عباره دیگر خواستگاه قتل در کجا بود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بارنگری
 تآریخ

 اعظم سیستانی

... همگی در قرون سوم تا پنجم هجری به نگارش در آمده اند وچون بزبان عربی نوشته شده بودند، تاریخ نگاران کشورما یا بعلت عدم تسلط برزبان عربی ویا بدلیل عدم دسترسی به اغلب این آثار، از ذکر نکات بسیار مهم وبدرد بخور برای تاریخ ما ومنطقهً ما عازجز مانده اند. خوشبختانه بیشترین این آثار در دهه های چهل وپنجاه هجری .........

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بسملی در قفس
یادی از محمد انور بسمل،
 مشروطه خواه و صوفی وارسته

قسمت اخیر

 لطیف ناظمی

بار نخست در سال ١۹٠۹ میلادی با سرکوب مشروطه خواهان نخست. درین سال به امر امیر هفت تن از آزادیخواهان مشروطه طلب سر به سر ارمان خویش میگذارند و کشته میشوند و دیگران به زندان می افتند تا اینکه که شاه امان الله در زمان شهریاری خویش رهای شان میسازد و به کارهای دیوانی میگمارد و گروهی هم به دلایل گوناگون مورد بخشش امیر حبیب الله قرار......

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

به یاد
 پیرمرد غزنه

 احمد حسین مبلغ

یاد استاد دفتر خاطره های دوران کودکی ام را انباشته است. زمانیکه به گذشته ها می نگرم و به پدر می اندیشم، اکثرا ًبه یاد استاد نیز می افتم، حضوراورا احساس می کنم، و او را می بینم؛ زیرا استاد تا زمان سفر ِ تحصیلی اش به ایران، کمتر روز و شبی بود که در خانهء ما نبوده باشد ...

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مکث بر
مجموعهء داستانی
دشت قابیل سپوژمی زریاب

 خالد نویسا

خواننده با داستانها مجموعهء دشت قابیل رو به روست که اکثر آنها در آیند و روند روزهای پراضطراب و تلخ دههء شصت نبشته شده اند. در مجموعهء حاضر سپوژمی زریاب جدأ نویسنده سالهای جنگ و تسلط نظامی ارتش سرخ بر افغانستان است. به همین دلیل در این داستان ها جنگ و تجاوز نظامی، روایت از تاریکجاها، درد روشنفکران اسیر و پریشانحال،

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

سرنوشت آثار
میرزا محمد اکبر صابر

نبشتهء حمید

سخن گفتن در مورد شعر صلاحیتی میخواهد که من آن را ندارم. واما، اگر به خود اجازه داده ام تا قلم بردارم و بنویسم، در بارهً شعر نه، بل در باره سرنوشت آثار یک شاعر است.

سخن بر سر آثار شاعری است که در قرن بیستم میزیسته است و از هژده ساله گی به سرایش شعر آغاز نموده و تا پایان عمر بیش از یکصدوپنجاه هزار بیت در شکل قصیده، غزل، رباعی و ... سروده و آنها را با خون دل......

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ویژگیهای انتخابات پارالمانی و
چالش های
پارالمان منتخب

 

 محمداکرام اندیشمند

انتخابات پارالمانی افغانستان آخرین مرحله ازمراحل توافقات بن بود که هرچند پس ازدوبار تأخیر برخلاف پیش بینی آن توافقات بروز بیست وهفتم سنبلۀ سال جاری 1384 خورشیدی برابر با 18 سپتمبر 2005 میلادی برگزار گردید. آخرین انتخابات پارالمانی درسال 1348  در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه برگزار شد . دوربعدی تدویرانتخابات پارالمانی با کودتای.....

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

فرهنگ نقد راه گشای خردورزی
و عصرجديد است

انجنير غلام سخی ارزگانی

جامعه افغانستان  يک جامعه وبا زده ، سنتی و ناپيوسته است که استخوان  بندی آن از اقوام  و قبايل گوناگون شکل گرفته و  زمين تا آسمان آن سر بسته، محدود و منحصر به  خود آن  می باشد . مناسبات فيودال ها مبنی بر مالکيت خصوصی بر زمين بوده که با دهاقين و جامعه  يک روابط غير عادلانه داشته که اين امر بر اساس سيستم و سنت واپسگرای....

 

 

Deutsch

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين نویسنده گان

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور  صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

همدلان کابل ناتهـ

 

دريچهء تماس

 

آرشیف صفحات
اول

 

Deutsch

 


                              

 

Update   von   24.10. 2005                            Nächste Update am       09.11. 2005

©

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا