دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

کودکان دولت اسلامی
بخش پنجم

 
 


زینت نور

باهـــــــــــــم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


۸ صبح

باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنیم

 
 


صنم عنبرین

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اینک «اصفهان نصف جهان»
 

  


ظاهر تایمن

امشب اندوهناک ترین جمله ها را...
پابلو نرودا
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


بصیر احمد حسین‌زاده

۸۵ سال پس از انتشار مجلهء کابل

 


 


زهرا اسرافیل

مهانی سال

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

زمان اقامت بیش از یک‌ونیم میلیون مهاجر در پاکستان به پایان می‌رسد

  


دیا سنگهـ انجان

مسافرو ملگرو ته ډالی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صح

مجلس نمایندگان: جامعه‌ی بین‌‌المللی افغانستان را در دفاع از تمامیت ارضی حمایت کند

  


رشید مهران

خامه های خام

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


شاه محمود محمود

تاریخچه مطابع در افغانستان  ۹
پایان

 
 


عمران راتب

خشونت، لذت و اعتراض
(در رمان طلسمات)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر سید موسی صمیمی

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی
-بخش دوم

  

صالحه «محک »(یادگار)

زنان درد دیدۀ افغان
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پروفیسور عبدالخالق رشید

عریان الغیب
اثری جدیدی دیگری از عارف بزرگ افغان حضرت بایزید روشان

  

غلام حیدر یگانه

حسنِ کوچک
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


محمد وطندوست

به داد اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان باید رسید

 


 

هما امیری

ز من مپرس که گلها چی گونه میخندند
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ایشور داس

دورهً امانی و حقوق شهروندی هندوان و سیکهـ هایی افغان

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۶۶
جوزا/ سرطان ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

۱۶ جون ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   16. 06. 2016         Nächstes     Update    am      01 . 07. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا