شماره ویژهً گرامیداشتِ روز مادر (24) جوزا و بزرگداشتِ دهمین سال خموشی استاد عبدالرحمان پژواک (18) جوزا !

 

سال اول                               شمارهً ششم    جوزا     1384 هجری خورشیدی     جون   2005  عیسوی 

 

 مصاحبهء استاد عبدالرحمان پژواک

۲۵‎سال پيش از امروز، استاد عبدالرحمان پژواک، به کشور المان مسافرتی داشتند و با یکی از رسانه های گروهی مصاحبه ای بعمل آورده بودند.

یک تن از دوستان نازنین «کابل ناتهـ» زمانیکه از اختصاصی بودن این شماره آگاه میگردد، بیدرنگ از داشته های شخصی اش، آن مصاحبه را به اختیارم گذاشت.

اینک آن گفتگو تاریخی خدمت شما فرزانه گان تقدیم است و به درگاهً دوست عزیز تعظیم می دارم.

 

 

گلگشت انديشه

 

خدا و برهمن
شعر چاپ نشدهً
از

عبدالرحمان پژواک

دو قطعه شعر پشتو

 از استاد گرامی
به شکل
PDF

 

 

 

مرثیه ای در حق
استاد عبدالرحمان پژواک
از

 

دوکتور پروین پژواک

 

 

 

سیگار

پرتو نادری

 

 

 

مرثیه بر مرگ برگ ها
وشب های مرگ انگور

بشیر سخاورز

 

 

 

سروده های ناب
از

رحیم غفوری

 

 

 

میلاد
از

محمد کاظم کاظمی

 

 

 

در خیابان خستهء تأریخ
از

داکتر اسدالله حبیت

 

 

 

ارزش سخن
از

میر اسمعئیل مسرور

نجیمی

 

 

 

 

 

مادر تريزا!

چرا به افغانستان نيامدي؟

ابريشم عاطفه در پيلهء تهمتها

دوکتور صبورالله سیاه سنگ

اگر تاريخ به جاي پنج حرف و پنج نقطه، چند ديو و چند فرشته ميداشت، ديوها به خاطر کين کهن شان همواره بالهاي فرشتگان را خونچکان ميساختند و اگر اين را در آبيي آسمان نمتيوانستند، در سپيدي کاغذ فراوان ميکردند و چرا نميکردند هنگامي که افاده فروش قلمي باشد لاي انگشتان شيطان؟...

 

 

 

هزار و یکشب

 

مــرا مسافر نسازی!
داستان کوتاه

از اکرم عثمان

کوره راهی که از خانهً ما به گور مادرم میرسد از لابه لای درخت های تناور یک جنگل انبوه میگذرد. هرگاه که قناریها، فاخته ها و گنجشکهای جنگلی آرام می گیرند و هورای باد و همهمهً برگها به گوش نمی رسد سکوت سنگین و آرامبخشی بال هایش را بر سایه های ابلق و خواب آور آن راه می گسترد و رهگذر را تخدیر می کند....

 

 

 

من ترا تا به جاویدان
دوست خواهم داشت
داستان کوتاه

برگردان از:  پروین پژواک

مادری نوزاد خویش را در آغوش داشت و او را به آرامی می جنباند، پشت و پیشرو، پشت و پیشرو، پشت و پیشرو.  و هنگامی که او را در آغوش داشت، برای او خواند:

من ترا تا به جاویدان دوست خواهم داشت. من ترا با همهء جان دوست خواهم داشت...

 

 

 

 

 

طور معرفت

 

 

 

 

فصل خروشان خون در افغان زمین
یا
لحظه های سربی تیرباران

نوشتهء فروغــــــگر

اين ضجهء دل خونينی است که با سرودن آن لب ها آبله می زنند و چشمان اشک می ريزند، انديشه های به چاشنی می آيند، اشباح جان می گيرند، قد راست می کنند و راهی را جستجو می کنند که پرتو پيموده است. اين راه راه ابديت است که از آدم  تا اين دم ازاين دم تا ماًشاءالله ادامه دارد....

 

 

 

 

 

 

«قصه سنگ و خشت»
گزینهء شعر های از
 محمد کاظم کاظمی
منتشر شد

سخن کابل ناتهـ

 

به مادر اقتدا کنیم
به امامت نیم دیگر زندگی

داکتر اکرم عثمان

بزرگمردی گفته است: زن را ستایش کنیم مادر را که سرچشمهً پایان ناپذیر زندگی پیروزگر است این بزرگمرد گفته است که مادر سرچشمهً حیات است ـ آب حیات آست و مبدأ زیستن و سبزشدن و بالنده شدن است.پیامبر اسلام میگفت: بهشت زیرپای مادران است! واین سخن بسیار بزرگیست. در عرفان اسلامی آمده است که راه بهشت از دوزخ میگذرد و دوزخ در درون توست...

 

سخنور سرخرود در رود سرخ شعر و شهود

واصف باختری

اشارت رفت از سوی پیشکسوت فرزانه ییکه در بخشهای آینده، این نبشته نام گرامیش خواهد آمد که سطری چند بنویسیم بر دفتر شعر های مرد بزرگ روزگار ما سخنور و نویسنده، نامور، زنده یاد، استاد عبدالرحمان پژواک. دستور را به جان پذیرفتم با همه دشواریهای که برای من دارد. بشماریم: روزگار چهره عبوس ساخته است،...

 

استاد عبدالرحمان پژواک
شاعر توانا، مترجمی بزرگ،
مبارز دلیر و دولمترد میهن پرست

داکتر اکرم عثمان

هموطن اندیشمند جناب  ایشور داس مسوول «وب سایت کابل ناتهـ» به سایقه حب وطن از من خواست که به مناسبت دهمین سال وفات بزرگمرد فرهنگ و سیاست کشورما شادروان عبدالرحمان پژواک مطلبی بنویسم. قبول این ماموریت خطیر برایم تکادهنده بود. از سویی ارادت بیکرانم به آن شخصیت بزرگ که...

 

پژواک تبعیدی نبود؟

نصیر مهرین

پس از مرگ شادروان پژواک نوشته ای (که به احتمال زیاد از جناب دوکتور عزیز سراج بود) خواندم که آن مرحومی در آغاز تحصیل دانشگاهی چندی به فراگیری طب مشغول شده بود، اما کششی بسیار به سوی ادبیات داشت. جناب دوکتور سراج ویرا تشویق نمود که راه دل خویش را انتخاب کند. (با استفاده از حافظه این جملات را نوشتم.)...

 

 ای زن، ای مادر
«ای مظلوم تأریخ، ای تمام شب مسافر»

کاندید اکادمیسن سیستانی

فرهاد دريا، هنر مند محبوب کشورما با آواز گيرا وپرازصميميت خود، نه تنها درقلبهاى همه افغانهاجاى دارد، بلکه درميان ايرانيها وتاجيکيها نيز هنرمندمحبوب، شناخته شده وجا افتاده ايست. نمى دانم در آواز اين هنرمند خوش آوا وخوش سيما چه تاثيرى نهفته است که هروقتى صدا وسيماى او را از وراى امواج راديو و يا ازصفحه تلويوزيون ميشنوم، احساس عجيبى.....

 

 

بیا بچیم انگور بخو

داکتر اسدالله شعور

چون اين ترانه يکي از مهمترين ترانه هاي تاريخي ثبت شده ي سده ي نزدهم ماست که با تاريخ مبارزات آزاديخوانه مردم ما به ويژه مردمان کابل و شمالي تعلق دارد، به شرح و بازشناسي آن مي پردازيم:
در آفرينش ادبيات شفاهي و به ويژه در ساختن تصانيف و ترانه هاي زبان دري يکي از اصولي که توسط عامه ي مردم پايه گذاشته شده
....

 

 

اهمیت آب و نقش آن در منازعات
ملل مطنقه

کاندید ای اکادمیسین سیستانی

اهميت آب و نقش حياتى آن در زندگى انسان وحيوان ونبات و محيط زيست آنقدر روشن است که حاجت به دليل وبرهانى ندارد. با وجود پيشرفت هاى شگفت آورى که درزمينه هاى مختلف حيات بشر صورت گرفته است.آب...

 

 

استاد عبدالرحمان پژواک
جاویدانه شاعری از خاک حیرت بار

ایشور داس

جنگ و سرنوشت آشفته سه دههء اخیر وطن، خسارات و آسیب زیاد و جبران ناپذیری به پیکر مادر وطن به بار آورد. خسارات مادی که به پیکر داغان سرزمین ما رسیده، در هرگوشه و کنار پرده از چهره برداشته واین امکان را برای صاحبنظران بخش اقتصاد، میسر میسازد تا به اساس تجارب و اندوخته های علمی خویش، حد و قیاس آنها را به ارقام ارائه بدارند...

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

 

دریچهء تماس

 

آرشیف صفحات اول

=========

====

 

 

[مطاب فارسی دری] [دریچهء تماس] [Deutsch] [آرشیف صفحات اول]

 

 

Zugriffszähler