دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

یادی از

سید محمد داؤد حسینی


نوشته داکتر سید حشمت حسینی

 

 


معرفی مجموعهء داستان


پروانه ها در زمستان
به پرواز می آیند
 

 

نــــقد ادبی از


تقی واحدی
 

 

تقریظ از


داکتر اکرم عثمان
 

 

 

معمـــــــای زندگی


دکتر احمــــدعلی نهضت

 

 

 

لالهء سیـــــــاه

از مجموعهء داستانی
زیــــر آسمـــــان کبود


داکتر پروین پژواک

 

(()) (())

 

نعــــــــره زن آرش


صنم عنبـــــــــرین

 

 

 

ســـــــرود دلتنگی


داکتر اسدالله شعور

 

 

من و تو


صالحه واصل وهاب

 

 

نماد شهامت


همـــــــــــا آذر

 

 

مقامهء درنگ


غلام حیدر یگانه

 

 

 

آهنگ رنگین کمان

برگردان فریبا آتش

 


نوراتی و دیوالی ـ نوروز و جشن مهرگان

 

 از ایشور داس

 

دو روز بعد، ۲۸ اکتوبر مصادف است به جشن دیوالی، جشن نور و امید و در واقع یکی از کهن ترین جشن های مردم آریانا زمین. 

آریایی ها و به ویژه مردمان سرزمین « آریا وند » که باستانی ترین نام سرزمین مقدس ما افغانستان عزیز بود، فصل های سال را چهار نه بل دو میدانستند. به بیان دیگر یک سال را به زمان کشتکاری و کشتبرداری ......

 

 

 

ديوالي يا ديپا والي درڼا ګا نواختر


 دکتور لطيف ياد-استراليا

 

 

 

در شـــماره آينده خـواهيـد خــواند:

گـفت و شــــنود ويژه کابل ناتهـ
با جـنرال امـــام الــدين

 ● ● ● ● ● ● ●
● ●


 

داکتر صبور الله سیاه سنگ

بخش یازدهــــم

 

 

بارک اوباما امید و یا ...
از هـــژبر شیـــنواری


 

 

 

جایگاه قانون
در تاریخ اجتماعی
و سیاسی افغانستان

 

دکتر اکرم عمثان

به همین دلیل قانون ـ یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا زیاد بود. « قانون » عبارت از رای دولت بوده میتوانست هرلحظه تغییر کند/ معنای دقیق (استبداد) هم همین است نه دیکتاتوری....

 

 

 

در آیینه ی  تاریخ
نگاهی به اشغال نظامی افغانستان
 توسط شوروی

بخش دوم

داکتر لطیف طبیبی

یک سال بعد از این قرارداد و به پس از به قدرت رسیدن شاه امان الله، دولت انگلیس برای بار سوم با اقوام وادی های هندوکش به جنگ پرداخت. افغانستان در این جنگ فاتح شد و به صورت یک کشور آزاد عرض وجود کرد. ...

 

 

 

نقش محمودطرزی
درنهضت روشنگری ونوگرایی
دهه ی دوم وسوم قرن بیستم

 

اکرام اندیشمند

هرچندمحمودطرزی نخستین کسی است که در دهه های آغاز سده ی بیستم بحث زبان را به میان می کشد و درمورد زبان فارسی و زبان پشتو سخن می گوید و نظریاتی را ارائه می کند، اما اندیشه ها واظهارات او دراین مورد با ضعف ها و اشتبهات زیادی همراه است...

 

 

 

 

 

واقعیت های افغانی

 

برگردان از ایشور داس

 

همزمان با این تصمیم، این برداشت فشرده نیز به وجود آمده که در واقع، ما برنده ی جنگ نخواهیم بود ولی نباید گذاشت که آن را ببازیم. در غیر این صورت طالبان و تروریستان دوباره برخواهند گشت.این طرزدید درست می نمایاند....

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ۸۳
عقـــــــــــرب
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

اکتوبر/نومبر
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 


 

 

 

(()) (()) (()) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     26. 10.  2008          Nächste     Update    am 12. 11. 2008       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا