«کابل ناتهـ» با همنوایی همدلانش

هشتادوششمین سالگرد فرخنده استرداد استقلال کشور را

 برای کافهء ملت غیور و سربلند افــــــــــغان

از ژرفای قلب تبریک عرض میدارد.

١٢۹٨            ٢٨ اســــد              ١٣٨٤

سال اول   شمارهً دهم  اسد     ١٣٨٤ هجری خورشیدی       اگست      ۲۰۰۵  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

 

 

 

 

نکته هایی
در باره گزارش و گزارش نویسی

نوشتهء پــــرتو نادری

شايد انتظار داشته باشيد که در نخستين سطر بنویسم، گزارش چيست؟ و بعد با استفاده ازاين يا آن کتاب تعريفی بر آن ارائه کنم. درکشورما معمولاً آموزش هر چيزی را از تعريف آن آغاز می کنند. البته شيوهء ديگری نيز وجود دارد.....

 

 

در آغاز رویا بود
نوشتهء دوکتور بشیر سخاورز

بخش دوم

تاريخ اسراييل همان طوريکه در کتب تاريخ و هم در انجيل عصر عتيق ثبت شده است، اين نکته را روشن ميسازد که يهوه (خداوند) حضور خود را در روياهای پيامبران نشان ميدهد و از آن طريق است که ارادۀ خود را به گوش مردم ميرساند......

 

 

لالهء آزاد
از
ابراهیم صفـــآ

من لالهء آزادم خـود رویـم و خود بویــم

در دشت مـــکان دارم همـفطرت آهویـــم

آبــم نــم بازانســـــت فارغ ز لب جویــم

تنگ است محیــط آنــجا در باغ نمیرویـم

 

 

چند دو بیتی
از
شایق جمــال

دلم کی سبــــــــحهء صددانه می شه؟

همیشه ســــاغر و پیـــــمانه می شه!

برآیــــــــد نور از گبــــــر و مسلمان

چو یــــار مـــن برون از خانه می شه

 

 

قصیدهء
بــــــــشر
از ملک شعرا
قاری عبدالله

بشر بود که شود مالــــک زمان و زمـین

چو همتـــش نبود پایبند باغ و ســــــــرا

بش بود که از و دیو می کــــــــند لاحول

چو منحرف چود از چادهء رضـــــای خدا

 

 

چنــــــــگال باز
از
شاعر والااندیش
باقی قـــــــایل زاده

 

 

قصهء غمگین
وطنم

از

دوکتور اسدالله حبیب

وطنم بر ورق حادثه ماند

ارغوانی غزل گمشده است

که کسی تا خط آخر ننوشت

و کسی هم به تمامیش نخواند

 

 

چوب و شیشه
شعر تازه
از محمدکاظم کاظمی

 

 

شب خود
حکایتی ست
از
بشــــیر سخاورز

در آسمان شبي دو ستاره به هم رسيد

اميد را چو شاخه گلي

از باغ آفتاب گرفتند

اما ستاره هاي دگر

حيران كارشان

شب مي نوشت بارقهء سرنوشت را

بر امتداد حاشيه هر ستاره اي......

 

 

 

شیما رضایی را
اینگونه کشتیم....

 

دوکتور صبورالله سیاه سنگ

افغانستان کشوري است نيازمند به همه چيز، از آب و نان تا آزادي، از الفبا تا هنر، از آفتاب تا برف و باران و از آرامش روان تا آينده يي که نه نزديک است و نه روشن و از کجا پيدا که آينده هم نباشد.........

 

شیما رضایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

علی احمد نعیمی
یکی از قیافه های پیشگام
ادبیات داستانی افغانستان

نوشتهء نعمت حسینی

امروزه دیگر روشن گردیده است که، خلاقیت های داستانی معاصر افغانستان، با داستان «جهاد اکبر» نوشتهء محمد حسین می آغازد. چاپ این اثر در کابل، در سال ١٢۹٨ خورشیدی در مجلهء معروف معارف آغاز گردید...

 

 

 

 

از بیخ بته
داستان کوتاه
از
اکرم عثمان

«نبی» از بیخ بته بود، هیچکس و کویش را نمی شناخت. حتی خودش. مثل سمارق که بهاران آب جویکی میروند او هم غفلتأ در آن کوچه سبز شده بود. گویی زمین ترکیده و از از میانش سربر آورده است. چارشانه، شاه زور و شیرمست بود و قدش یک ونیم قد دیگران. مورچه زیر پایش آزار نمیدید.... .

 

 

ترانهء استقلال

داستان کوتاه

از

سپوژمی زریاب

اواخر سال تعلیمی بود. شاید هم ماه های عقرب یا قوس، درست به خاطرندارم. صنف اول بودم. شیشه های در و پنجره های صنف ما شکسته بود و باد از لای شیشه های شکسته به صنف ما هجوم می آورد و موهای شانه شده و شانه نشده ما را مورد تهاجمش قرار میداد. در آن فصل سال تقریبأ همه ما ریزش میداشتیم....

 

نشان افتخــــار
داستان کوتاه
از
علی احمــد نعیمی

 

افسر جوان با لباس جنگ آراسته بود. تفنگش را به شانه انداخته، بوسه از پیشانی زن جوان گرفت و از خانه بدر رفت. قطرات اشک از چشمان نازنین عروس زیبا سرازیر شده، عارض گلگون و افروخته او تر ساخت و به دامان پاک فرو ریخت.

خانم جوان، خود را به درب حویلی رسانیده از درز باریک آن قامت بلند.....

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خالد ارمان

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیای کارتون
هــــــژبر شینواری

 

 

 

 

 

طور معرفت

 

 

 

آزادی چیست

و ما تا کجا آزاد هستیم؟

داکتر اکرم عثمان

آزادی نوعی توانستن است. اما چگونه توانستن؟ شاید تا حال کسی دقیقأ این سوال مشکل را پاسخ نگفته باشد.
ظاهرأ اگر ما قادر به انجام هر کاری باشیم آزاد هستیم. اما آیا آدمی که قادر به انجام هر کاری باشد یک دیکتاتور نیست؟ در آن صورت هیتلر، استالین و
....
     

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دعوت شهریان کراچی
و
نطق امان الله شاه غازی

نوشتهء عزیزالدین وکیلی پوپلزایی

 

پادشاه و ملکهء افغانستان و همرهان سفر شان پس از چند ساعت استراحت در قصرگورنری کراچی، در دعوتیکه از طرف اهالی پشتون، هندو، سکهـ ها و سائر باشنده گان شهر کراچی در باغ (گاردن پارتی) با احترام و رود شان ترتیب شده بود، با همراهی سردار شیراحمد خان قونس افغانی مقیم کراچی، شرکت کردند.....

 

 

کمپنی هند شرقی

و مرگ وزیر محمد اکبرخان

نبشتهء نصیر مهرین

بخش دوم

هرچند توجه انگلیسها به سوی قلمروی که بعدها ایران نامیده شده، به دوره ارغون شاه نواسه هلاکو خان به اواخر سده هفتم هجری بر می گردد، اما انگیزه دوره یی که با ویژه گیهای استعماری و با هدف مشخصتر حفاظت هند نشانی می شود، مقاران پایان سده هژدهم است. گفته شده است که در زمان پادشاهی....

 

 

تا کی

نیروهای ائتلاف بین المللی

در افغانستان

بمانند؟؟

نوشتهء واسع بهادری

در مــــــــــاه نوامبر (2001 عیسوی) قوای بین المللی، وارد افغانستان شد تا مبارزه جدی «قصر سفید» را ضد تروریسم بن لادنی پیش ببرد. طالبان که بیشتر همجوشی با بن لادن و دولت پاکستان داشتند، بنابر عدم درک ضرورت های سیاست «نظم نو جهانی» و در واقع بیکاره به نظر آمدنشان، از قدرت دور شدند....

 

 

 

برگی از:

کودتا ها در تاریخ
افغانستان

نصیر مهرین

در دوره حاکمیت امیر حبیب الله خان که هیولای استبداد پیشین هنوز سایه داشت، امیر در پناه آن بی هراس و بی دغدغهء خاطر از گرفتاری های جنگی و لشکر کشی ها و مزاحمت ها  که قبلأ وجود داشت، توانست چندین سال به حکومت مطلقه و تحت الحمایه هند بریتانیاوی بپردازد....

 

 

 

 

نگاهی به کارکردهای
 شاه اشرف افغان
درایران

اعظم سیستانی

 شاه اشرف پسر مير عبدالعزيز هوتک که با شاه محمود هم سن و سال و در حدود ٢٦ يا ٢٧ سال داشت، به تاريخ ٢٦ اپريل ١٧٢٥ ميلادى به جای شاه محمود به سلطنت ايران نشست. بقول کروسينسکى، او با همه جوانى، لشکرکشى کار آزموده و شجاعى بود و کفايت خود را در مقام رهبرى .....

 

 

 

درود
به
سپاهیان گمنام
وطن

نبشتهء ایشور داس

بيخي به يادم است، در کودکي همرکاب پدرم که به شمالي ميرفتم در عرض راه در گوشه و کناري قبر هاي وجود ميداشت که عابرين با اداي احترام به آنها و با خواست مغفرت و آمرزش از بارگاه يکتاي بي همتا، به سفر خويش ادامه......

 

 

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

 

دریچهء تماس

 

آرشیف صفحات اول

=========

====

 

 


[مطاب فارسی دری] [دریچهء تماس] [Deutsch] [آرشیف صفحات اول]

 

Update   von   06. 08. 2005                            Nächste Update am   21.08.2005

Ó

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1124x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس