ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 


۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

۹

 

 

 

 

10

 

 

11

 

 

 

۱۲

 

 

۱۳

 

 
 

              

    

 

 

 

ی Ә... ... ی ی ی یی یʡ یی یʡ یی ی...

...

ی ی یی ! ( )

ѡ ...

ی ی ! ی ی... ی یی ی ȡ ی ی ی...

ѡ !

! ی ی !

ی ی ی. ی ی. (ی ی یی : یی ی ѐ یی:

ǐ ی یی

ی ی یϡ

ی یی ی ی

Ȑ ی

ی ی с ی ...[1]

ǐ ی ... ǡ ǡ ǡ ... ... ی ...

. .

ϡ یی .

یی ...

ϡ ϡ ј یی...

... ϡ ی .

ی ϡ ...

ی . ی ... ǐ ... ی. э ...

ژ ی ϡ .

ی یی . ی ی ǿ ی ی! .

ی ی ی ...

... ی ی ی... ی...

ǡ ... ی Ԙیϡ ... ʡ ... ... ی .

ی ی یϡ ی ی یϡ ی ی ۀ یϡ ...

یی. ǘی . ی یی ی ... ϡ ! Ϻ یی ی ... ی  ی .

ی!

ی ی ! ی ...

ǐ ی ی ǡ ی ی یی.

ی ...

. یی ی ϡ ی ... یی ی !....

❊❊❊

 

Ρ ... ی ی... ...    ...

ј! ! ی . ی ی ...

ی ! ی ϡ Ϻ .

یی ی ی .

! ی! یی یϡ یی یϺ ی ی .

یی... یی: ۀ ی ی ی یی. ی ی... ی ... ی ی ی Ӑ ...

ی ϡ Ӑ ... ی ی ϡ ی.

!

ی    ј ...

ی! ی ...         یی!

یی ی ...

❊❊❊

 

ی یی... ی ی. ǿ ی!.

... ی Ȑی... ...

! ی ʘ یی... یی ی ی...

ی ی... ی ی... ی...

! ی ی ی... ی...

ی!

ی ی یۀ   ی!

ی ی ... ی ی !

ی!

ی یʿ... یӺ ...

ی ی Ͽ ی ی ... !! ی ۀ یԘ...

ی ! Ϻ           ...

ی ی ʺ ... ی ... ی .

ۀ ...

ی : ی یԘ ی ی ...

ی... ǐ ۀ ی ... ۀ ǡ ی ی јی ی ی ی Ϻ !

! ی!


 

[1]. :

ېې ې

ځۍ ې ړېې ګ

څ ی ی

ې څګ ې

ځ ې ی ړ ړ ګړ ځګ ې...

 

   ۴۱۱    ܎                           ۱۴۰۱    ی  یی                 ی  ۲۰۲۲